Ναύτες στις Καρυές του Αγίου Όρους
(Φωτογραφία: αρχές Νοεμβρίου 1912)
Υποδοχή αποσπάσματος στρατιωτών, με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό
Θεμιστοκλή Αιλιανό, στη Μεγίστη Λαύρα.
Στο κέντρο ο προηγούμενος Δωρόθεος (7 Νοεμβρίου 1912)
(Φωτογραφία: Ιγνάτιος μοναχός Ιωασαφαίος)
Απόσπασμα στρατιωτών, με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Θεμιστοκλή Αιλιανό,
και μοναχοί στη Μεγίστη Λαύρα (7 Νοεμβρίου 1912)
(Φωτογραφία: Ιγνάτιος μοναχός Ιωασαφαίος)
Απόσπασμα στρατιωτών, με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Θεμιστοκλή Αιλιανό,
στην Κερασιά (γύρω στις 10 Νοεμβρίου 1912)
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων)
Απόσπασμα στρατιωτών, με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Θεμιστοκλή Αιλιανό, στα Καυσοκαλύβια
(13 Νοεμβρίου 1912)
(Φωτογραφία: εργαστήριο Ιωασαφαίων)
Έλληνες κρατικοί λειτουργοί κατά την ανάβασή τους στην κορυφή του Άθω. Στο κέντρο ο ανθυπομοίραρχος Κωνσταντίνος Βεργογιαννόπουλος (μέσα Νοεμβρίου 1912)
Έλληνες κρατικοί λειτουργοί στην κορυφή του Άθω. Στο κέντρο ο ανθυπομοίραρχος Κωνσταντίνος Βεργογιαννόπουλος
(μέσα Νοεμβρίου 1912)
Στην κορυφή του Άθω μετά τη θεία λειτουργία. Στο κέντρο ο επίσκοπος Αμισού Ευγένιος
(μέσα Νοεμβρίου 1912)
Υποδοχή αξιωματικών του στρατού στη μονή Βατοπαιδίου
(20/21 Νοεμβρίου 1912)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος.
Παραχώρηση φωτογραφίας από τον Ιωακείμ Παπάγγελο)
Υποδοχή αξιωματικών του στρατού στη μονή Βατοπαιδίου (20/21 Νοεμβρίου 1912)
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)
Στην αυλή της μονής Ιβήρων μετά την τέλεση μνημοσύνου υπέρ των εν πολέμω πεσόντων. Στο κέντρο ο μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, ο επίσκοπος Αμισού Ευγένιος και ο ταγματάρχης Γεώργιος Πάνου Κολοκοτρώνης
(24/25 Νοεμβρίου 1912).
(Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)
Αναχώρηση των εκκλησιαστικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της Χαλκιδικής από τη μονή Ιβήρων
(25 Νοεμβρίου 1912)   ,  (Φωτογραφία: Προκόπιος ιεροδιάκονος)