ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ

~Μονή Προφήτου Ηλία Αρφαρών Μεσσηνίας 19/07/2016 : https://youtu.be/mEKyRdgCM98 .-

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή  20 Ιουλίου  2018 .
~ 
~  **  20 Ιουλίου: Εορτή του Αγίου Προφήτου Ηλία
 ~ Τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ηλία του Θεσβίτου τιμά σήμερα, 20 Ιουλίου, η Εκκλησία μας. Μέσα στη χορεία των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης ξεχωριστή είναι η θέση του προφήτη Ηλία. Στην Καινή Διαθήκη το όνομα του προφήτη Ηλία αναφέρεται πολλές φορές από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.
*  Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Προδρόμου, είπε πως ο Ιωάννης θα ερχόταν «ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου» (Λουκ., κεφ. α, στ. 17), θα είχε δηλαδή τα γνωρίσματα και το ζήλο του προφήτη Ηλία, θα ήταν ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας, όπως ο λαός τον περίμενε να ξανάρθει.
Ο Ιησούς Χριστός, όταν έδωσε μαρτυρία για τον πρόδρομο Ιωάννη κι έπλεξε το εγκώμιο του, είπε πως αυτός ήταν ο Ηλίας «Αν θέλετε, να το παραλεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας, που έμελλε να έλθει».
Το πιο σπουδαίο είναι ότι οι μαθητές επάνω στο βουνό, κατά τη θεία Μεταμόρφωση, είδαν τους δυο Προφήτες, τον Μωϋσή και τον Ηλία, να συνομιλούν με τον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά φανερώνουν την ξεχωριστή θέση του προφήτη Ηλία ανάμεσα στους Προφήτες και μέσα στη συνείδηση του λαού. Ακόμα και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ακούοντας τη διδασκαλία και βλέποντας τα θαύματά του, έβλεπαν τον προφήτη Ηλία, που είχε ξανάρθει. Ο Ιησούς Χριστός ρώτησε· «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;». Κι οι μαθητές είπαν: «Ιωάννην τον βαφτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν….».
Ο προφήτης Ηλίας έζησε τον 9 π.Χ. αιώνα και ήταν γιος του Σωβάκ και καταγόταν από τη Θέσβη (γι’ αυτό και ονομάστηκε Θεσβίτης), το σημερινό El Istib, της περιοχής Γαλαάδ, και άνηκε στην φυλή του Ααρών. Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε μία θεία οπτασία: Δύο άνδρες λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, τον σπαργάνωναν με φωτιά και του έδιναν φλόγα να φάει.
Τότε ο πατέρας του, πήγε στα Ιεροσόλυμα και αφού περιέγραψε την οπτασία στους ιερείς, εκείνοι του είπαν ερμηνεύοντας την οπτασία, ότι ο γιος του θα γίνει προφήτης και θα κρίνει το Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά.
Ο Προφήτης Ηλίας άσκησε το προφητικό του χάρισμα επί 25 έτη στα χρόνια του βασιλέα Αχαάβ, που βασίλεψε στα 873 – 854 π.Χ. Ο Αχαάβ και μάλιστα η γυναίκα του Ιεζάβελ ήσαν άνθρωποι ασεβείς κι εναντίον τους ήταν ο πόλεμος του προφήτη Ηλία. Η Ιεζάβελ, που δεν ήταν ισραηλίτισσα και γινόταν αιτία να νοθεύεται η πίστη από ειδωλολατρικά έθιμα, αυτή λοιπόν κυνήγησε πολύ τον προφήτη Ηλία, γι’ αυτό κι εκείνος αναγκαζόταν διαρκώς να φεύγει και να κρύβεται. Η Ιεζάβελ κυνηγούσε τον προφήτη Ηλία όπως η Ηρωδιάδα τον Ιωάννη τον Πρόδρομο.
Πρώτο μεγάλο σημείο, που έδωσε ο προφήτης Ηλίας, ήταν που προσευχήθηκε και δεν έβρεξε για τριάμισι χρόνια. Σ’ αυτό το διάστημα ο Προφήτης κρυβόταν σε μια σπηλιά σ’ ένα χείμαρρο πέρ’ από τον Ιορδάνη. Εκεί υπήρχε λίγο νερό, κι ένας κόρακας του πήγαινε τροφή κάθε πρωί.
Όταν στέρεψε το νερό, έφυγε ο Προφήτης και πήγε στα Σάρεπτα της Σιδωνίας· όλα αυτά με εντολή του Θεού. Εκεί φιλοξενήθηκε σε μια χήρα γυναίκα, που είχε λίγο αλεύρι και λίγο λάδι, κι όμως έτρωγαν όλο τον καιρό και δεν έλειψαν. Η χήρα γυναίκα είχε ένα παιδί κι έτυχε να αρρωστήσει και να πεθάνει. Τότε ο Προφήτης προσευχήθηκε κι ανάστησε το παιδί.
Δεύτερο μεγάλο σημείο, που έδειξε ο Προφήτης Ηλίας, ήταν που προσευχήθηκε κι ήλθε φωτιά από τον ουρανό. Με προσταγή του βασιλέα Αχαάβ, μαζεύτηκαν τετρακόσιοι ειδωλολάτρες ψευτοιερείς, που τους προστάτευε η Ιεζάβελ. Τότε ο προφήτης Ηλίας τους προκάλεσε σ’ ένα διαγωνισμό.
Του είπε κι έβαλαν πάνω στο θυσιαστήριο τα ξύλα και το σφάγιο για θυσία, και άρχισαν να τρέχουν γύρω και να φωνάζουν όλη την ήμερα τον ψεύτικο θεό Βάαλ, για να ρίξει φωτιά· «και ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις». Τότε ο Προφήτης τους είπε· «Κάνετε πέρα! Τώρα θα κάνω εγώ τη θυσία μου». Έκανε δικό του θυσιαστήριο, έβαλε κι έβρεξαν καλά τρείς φορές τα ξύλα με νερό κι ύστερα προσευχήθηκε. Έπεσε τότε φωτιά από τον ουρανό κι αναποδογύρισε κι έκαψε ολόκληρο το θυσιαστήριο.
Ύστερα απ’ αυτό το σημείο, ο λαός έπιασε τους τετρακόσιους ψευτοϊερείς, κι ο προφήτης Ηλίας τους τιμώρησε αυστηρά. Η Ιεζάβελ, αγριεμένη, κυνήγησε τον Προφήτη, κι εκείνος έφυγε ψηλά στο Χωρήβ, εκεί που πριν πεντακόσια χρόνια ο Μωϋσής άκουσε τη φωνή του Θεού κι είδε τη βάτο να φλέγεται και να μην καίγεται.
Εκεί ο προφήτης Ηλίας κρυβόταν σε μια σπηλιά, κι ο Θεός τον δίδαξε ένα σπουδαίο μάθημα. Του είπε· «Ανέβα ψηλά στην κορυφή, και θα δεις το Θεό. Θα περάσει δυνατός αέρας· θα γίνει σεισμός· θα δεις φωτιά και θα περάσει ένα ανάλαφρο και δροσερό αεράκι. Ο Θεός δεν θα είναι ούτε στη θύελλα ούτε στο σεισμό ούτε στη φωτιά, αλλά στο ανάλαφρο αεράκι».
Άλλα θαυμαστά σημεία του πορφήτη Ηλία ήταν ότι διέσχισε τον Ιορδάνη ποταμό με την μυλωτή του και τέλος ότι αντί να πεθάνει ανελήφθη με άρμα πυρός στον ουρανό.
Να σημειώσουμε, ότι ο προφήτης Ηλίας, μετά από οκτώ ή δέκα χρόνια από την ανάληψη του, απέστειλε γράμματα (ίσως δι’ Αγγέλου) στον βασιλέα Iωράμ, προβλέποντας τον θάνατο του επειδή απομακρύνθηκε από την λατρεία του αληθινού Θεού: «και ήλθεν αυτώ εν γραφή παρά ᾿Ηλιού του προφήτου λέγων· τάδε λέγει Κύριος Θεός Δαυίδ του πατρός σου· ανθ’ ων ουκ επορεύθης εν οδώ ᾿Ιωσαφάτ του πατρός σου και εν οδοίς ᾿Ασά βασιλέως ᾿Ιούδα» (Παραλειπομένων Β’, κεφ. 21, στίχος 12).
Το δε βιβλίο Σοφία Σειράχ αναφέρει ότι: «ΚΑΙ ανέστη ᾿Ηλίας προφήτης ως πυρ, και ο λόγος αυτού ως λαμπάς εκαίετο…. ως εδοξάσθης, ᾿Ηλία, εν τοις θαυμασίοις σου· και τις όμοιός σοι καυχάσθαι; ο εγείρας νεκρόν εκ θανάτου και εξ άδου εν λόγω ῾Υψίστου· ο καταγαγών βασιλείς εις απώλειαν και δεδοξασμένους από κλίνης αυτών· ο ακούων εν Σινά ελεγμόν και εν Χωρήβ κρίματα εκδικήσεως· ο χρίων βασιλείς εις ανταπόδομα και προφήτας διαδόχους μετ᾿ αυτόν· ο αναληφθείς εν λαίλαπι πυρός εν άρματι ίππων πυρίνων…. μακάριοι οι ιδόντες σε και οι εν αγαπήσει κεκοσμημένοι, και γαρ ημείς ζωή ζησόμεθα.» (Σοφία (Σειράχ, μη΄, 1).
Απολυτίκιο:
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ο ένσαρκος Άγγελος, των Προφητών η κρηπίς, ο δεύτερος Πρόδρομος, της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισαίω την χάριν, νόσους αποδιώκει, και λεπρούς καθαρίζει, διό και τοις τιμώσιν αυτόν, βρύει ιάματα
 ~* Απολυτίκιο Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου - 20 ΙΟΥΛΙΟΥ  :  https://youtu.be/PXUel16UA84 .-

***  Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ -Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ,
https://youtu.be/ydeUDhFgx9Q .-
 Ηλία και Ηλιάνα, Χρόνια σας Πολλά κι ευάρεστα στο Θεο...Το όνομα αυτό εχει εβραική προέλευση και σημαίνει ...είναι ο Θεός μου !!Στη Πατρίδα μας εχει πολλά υποκοριστικά... Λιάς, Ηλιάκος, Λιάκος, Λίτσος, Λιάκουρας, Ηλιάνα, Λιάνα...ανάλογα τη περιοχή..Να θυμάστε πως..ο προφήτης Ηλίας υπήρξε άνθρωπος πολύ δραστήριος, με φλογερή ψυχή.... καρδιά τολμηρή, άξιος αντιπρόσωπος του Θεού...Είθε να πρεσβεύει υπερ ολων σας και να σας εμπνεει και φωτίζει στο καλό...! Ο προφήτης Ηλίας είναι ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και από τους πιο αγαπημένους αγίους του λαού μας. Τα εκκλησάκια του στολίζουν τις βουνοκορφές (επειδή κρύφτηκε στο βουνό όταν τον καταδίωκε ο βασιλιάς Αχαάβ), τα πανηγύρια του στις 20 του Ιούλη είναι κοσμαγάπητα και πολλά αδέλφια μας ,έχουν το όνομά του.Ο προφήτης έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. δηλ. γύρω στο 850-800 π.Χ. και αντιστάθηκε στον απάνθρωπο βασιλιά Αχαάβ (ο οποίος «κακοποίησε τους ανθρώπους που βρίσκονταν μπροστά του περισσότερο από κάθε άλλο βασιλιά του Ισραήλ», Γ΄ Βασ. 16, 33) και τη σκληρή και αδίστακτη βασίλισσα Ιεζάβελ, που κατάργησαν τη λατρεία του αληθινού Θεού και επέβαλαν στο Ισραήλ τη λατρεία του ειδωλολατρικού θεού Βάαλ. Ο Βάαλ δεν ήταν μόνο ψεύτικος θεός, αλλά δαίμονας που λατρευόταν με ανθρωποθυσίες. Ο Ηλίας με την προσευχή του «έκλεισε τον ουρανό» και για τριάμισι χρόνια δεν έβρεξε. Επίσης, προκάλεσε τους ιερείς του Βάαλ, να συναντηθούν στο όρος Κάρμηλο, να τελέσουν θυσία (ζώου) και να προσευχηθούν ο καθένας στο θεό του για να ρίξει φωτιά από τον ουρανό να ανάψει τα ξύλα της θυσίας. Οι ιερείς του Βάαλ φώναζαν στο θεό τους, αλλά «ούτε φωνή, ούτε ακρόαση» (από εκεί είναι η φράση). Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να χαράζουν και να ματώνουν το σώμα τους για να τους ακούσει ο θεός τους, αλλά μάταια (προφανώς αυτά περιλαμβάνονταν στη λατρεία του Βάαλ, που ήταν, όπως είπαμε, αιματηρή). Μόλις ο Ηλίας προσευχήθηκε, έπεσε φωτιά και έκαψε τα ξύλα, το σφάγιο της θυσίας και ακόμη και τις πέτρες γύρω γύρω. Τότε ο λαός μπλόκαρε τους ιερείς και ο Ηλίας πήρε ένα σπαθί και τους σκότωσε! Οι δύο πράξεις αυτές του προφήτη Ηλία – το κλείσιμο του ουρανού και ο φόνος των ιερέων, έστω κι αν έκαναν ανθρωποθυσίες – τιμωρήθηκαν από το Θεό (όπως τονίζει ο άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος). Στην πρώτη περίπτωση, ο Θεός έστειλε κόρακες να φέρνουν στον Ηλία τροφή, επειδή ο κόρακας είναι «μισότεκνος», δηλ. δεν αγαπά τα παιδιά του, επειδή δεν τα τρέφει. Κατόπιν τον οδήγησε στο σπίτι μιας φτωχής χήρας, όπου φιλοξενήθηκε. Όμως το παιδί της χήρας πέθανε και ο Ηλίας κατάλαβε πως η παρατεταμένη ξηρασία προκάλεσε καταστροφή στο λαό. Παρακάλεσε το Θεό και το παιδί αναστήθηκε, ενώ σταμάτησε και η ξηρασία. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Θεός του αφαίρεσε το θάρρος και ο προφήτης δείλιασε μπροστά στην επικήρυξή του από τη βασίλισσα Ιεζάβελ και περνώντας με τα πόδια μέσα από την έρημο κατέφυγε στο όρος Σινά. Εκεί του μίλησε ο Θεός μέσα από «φωνή αύρας λεπτής» (από ελαφρό αεράκι – που συμβολίζει ότι ο Θεός δεν είναι άγριος, αλλά πράος) και τον παρηγόρησε λέγοντάς του πως δεν είναι ο μόνος που Του απέμεινε πιστός, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι, που όμως δεν έχουν φανερωθεί δημόσια. Μετά από διάφορες περιπέτειες, ο προφήτης Ηλίας αναλήφθηκε στον ουρανό ανεβαίνοντας σε ένα «πύρινο άρμα», μπροστά στα μάτια του μαθητή του, του αγίου Ελισαίου, που παρέλαβε μετά απ’ αυτόν το προφητικό χάρισμα. Η ανάληψη του, κατά τους αγίους διδασκάλους του χριστιανισμού (Πατέρες της Εκκλησίας), έγινε μέσα στο θείο Φως και όχι σε πραγματικό άρμα με άλογα. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΤΟ ΘΕΣΒΙΤΗ -ΠΑΤΕΡΕΣ Ι Μ.ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ https://www.youtube.com/watch?v=niWCq... ΣΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ https://www.youtube.com/watch?v=XhUsw... : https://youtu.be/ydeUDhFgx9Q .-


 
~**  Πίσω από τη δοκιμασία κρύβεται η ευλογία του Θεού
~ Η θλίψη είναι κακό πράγμα. Αλλά πίσω απ’ αυτό, πίσω από τον πόνο, πίσω από τη θλίψη, πίσω από τη δοκιμασία, κρύβεται η ευλογία του Θεού, κρύβεται η αναγέννηση, η ανάπλαση του ανθρώπου, της οικογένειας. Οι πάντες σχεδόν την μεταστροφή τους την οφείλουν σε κάποια δοκιμασία.
*  Νομίζουν ότι πηγαίνουν όλα ωραία· τους παίρνει ο Θεός το παιδί· κλάματα κακό. Έρχεται και επισκιάζει έπειτα η χάρις του Θεού και ειρηνεύουν οι άνθρωποι· και πλησιάζουν την εκκλησία, πλησιάζουν την εξομολόγηση, πλησιάζουν τον ιερέα. Χάριν του παιδιού πάνε στην εκκλησία· ο πόνος τους κάνει ν’ αναζητήσουν, να προσευχηθούν υπέρ αναπαύσεως, να κάνουν τις λειτουργίες.
Ο πόνος απαλύνει την καρδιά και την κάνει δεκτική των λόγων του Θεού, ενώ πρώτα ήταν σκληρή, δεν δεχόταν. Π.χ. ένας άνθρωπος στο σφρίγος της νεότητος· εγώ είμαι σκέφτεται και κανένας άλλος δεν είναι. Να πτυχία, να και οι δόξες, να κι η υγεία, να κι οι ομορφιές, να κι όλα. Όταν όμως τον ξαπλώσει στο κρεβάτι μία ασθένεια τότε αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά.
Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης. Μπορεί να πεθάνω. Τι το όφελος όλα αυτά, κι αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά. Έρχεται φερ’ ειπείν ένας άνθρωπος, τον πλησιάζει. Διάβασε και αυτό το βιβλίο να δεις τι λέει. Ακούει και ένα λόγο του Θεού. Τότε τον ακούει τον λόγο του Θεού.
Κι άμα του δώσεις και βιβλίο, ο πόνος ήδη του έχει κάνει την καρδιά του, έτσι κατάλληλη κι ανοίγει και το βιβλίο και το Ευαγγέλιο και το διαβάζει και από εκεί αρχίζει η ανάπλαση του ανθρώπου. Και όταν γίνει καλά, αμέσως πλέον σηκώνεται και ζει προσεκτικά τη ζωή του. Δεν ζει όπως πρώτα με την υπερηφάνεια και τη φαντασία που είχε.
Η ασθένεια και η θλίψη είναι το κατ’ εξοχήν φάρμακο της πρόνοιας του Θεού για να φέρει τον άνθρωπο κοντά Του και να αυξήσει την αρετή του
Ο Ιώβ ήταν ο καλύτερος άνθρωπος πάνω στη γη, αλλά ο Θεός ήθελε να τον κάνει ακόμα καλύτερο. Και από τότε που δοκιμάστηκε, από τότε και δοξάστηκε. Ήταν καλός άνθρωπος και ευσεβής, αλλά χωρίς δοκιμασία δεν ήταν ονομαστός.
Αφ’ ης στιγμής όμως δοκιμάστηκε και πολέμησε και αγωνίστηκε και στεφανώθηκε και πλούτισε, από κει και ύστερα άρχισε η δόξα του, και απλώθηκε μέχρι σήμερα. Το παράδειγμά του, είναι φωτεινότατο και ενισχύει κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται. Αν αυτός δοκιμάστηκε που ήταν ένας άγιος, πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε αμαρτωλοί.
Και το αποτέλεσμα ήταν να τον κάνει άγιο και να του δώσει πάλι χρόνια ζωής και να τον ευλογήσει διπλά και τριπλά απ’ ότι έχασε, και έτσι να γίνει ένα φωτεινό παράδειγμα ανά τους αιώνες για κάθε πονεμένο άνθρωπο· να προσαρμόζεται και ν’ ακουμπάει σ’ αυτό το παράδειγμα και να ξεκουράζεται και αυτός και να λέει:
«Ως έδοξε τω Κυρίω, ούτω και εγένετο. Είη το όνομα του Κυρίου ευλογημένον». Σκύβει το κεφάλι και λέει: ο Θεός έδωσε, ο Θεός το πήρε. Και το παιδί ακόμα να μου πάρει, ο Θεός δεν μου το έδωσε; Το πήρε. Πού είναι το παιδί μου; Στον ουρανό; Εκεί τί γίνεται; Αναπαύεται εκεί…
Πίσω από κάθε δοκιμασία κρύβεται το θέλημα του Θεού και η ωφέλεια την οποία φυσικά ίσως εκείνο τον καιρό να μην μπορεί να την δει, αλλά με τον χρόνο θα την γνωρίζει. Έχουμε τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά.
Όπως και με τους Αγίους Ανδρόνικο και Αθανασία. Αυτοί ήταν ανδρόγυνο· και ήταν χρυσοχόος ο Ανδρόνικος με πολύ πλούτο. Το ένα μέρος του κέρδους έτρεφε την οικογένειά του. Το άλλο μέρος του κέρδους το έδινε στους φτωχούς και το υπόλοιπο μέρος του κέρδους, το έδινε άτοκα στους ανθρώπους που δεν είχαν χρήματα. Είχαν δύο χαριτωμένα κοριτσάκια. Και μια μέρα από μία αρρώστια πέθαναν και τα δύο. Πηγαίνουν και τα θάβουν και οι δύο.
Η Αθανασία η καημένη πάνω στον τάφο έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. Και ο Ανδρόνικος έκλαιγε και αυτός. Είδε και απόειδε, τράβηξε για το σπίτι. Έμεινε η καημένη η Αθανασία και έκλαιγε πάνω στον τάφο: «Τα παιδιά μου» και «τα παιδιά μου», και κόντευε να βασιλέψει ο ήλιος και να κλείσει το νεκροταφείο. Για μια στιγμή επάνω στη θλίψη της και στη στεναχώρια της, βλέπει και έρχεται ένα μοναχός και της λέει:
«Κυρά μου, γιατί κλαις;»
«Πώς να μην κλαίω πάτερ;» (Αυτή νόμιζε πως ήταν ο παπάς του νεκροταφείου). «Έθαψα τα παιδιά μου, τους δύο αγγέλους μου, τους έβαλα μέσα στον τάφο και έμεινα εγώ και ο άνδρας μου εντελώς μόνοι. Δεν έχουμε δροσιά καθόλου».
Της λέει: «Τα παιδιά σου είναι στον παράδεισο με τους αγγέλους. Είναι στην ευτυχία και στη χαρά του Θεού και συ κλαις παιδί μου; Κρίμα είσαι και χριστιανή».
«Ώστε ζουν τα παιδιά μου; Είναι άγγελοι;»
«Βεβαίως είναι άγγελοι τα παιδιά σου».
Ήτανε ο Άγιος της εκκλησίας εκεί. Τελικά έγιναν μοναχοί ο Ανδρόνικος και η Αθανασία και αγίασαν….
Γέροντος Εφραίμ Προηγουμένου Ιεράς Μονής Φιλοθέου,
Δοκιμασμένες πνευματικές νουθεσίες προς απόκτηση της ψυχικής υγείας και της σωτηρίας μας,
Εκδόσεις “Ορθόδοξος Κυψέλη”, Θεσσαλονίκη

~**  Δεκαπενταύγουστος 2018: Οι Παναγίες των Ελλήνων
: Με ιδιαίτερη τιμή κι ευλάβεια εορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό, σε χώρες με συμπαγή παρουσία Ελλήνων Ορθοδόξων. Πάσχα του καλοκαιριού ονομάζει ο λαός το Δεκαπενταύγουστο, καθώς η «Παρθένος Μαρία» θεωρείται το ιερότερο πρόσωπο της Ορθοδοξίας.
~  Στην Τήνο, την Παναγία Σουμελά, το Άγιον Όρος, στα νησιά μας και σε κάθε άλλη γωνιά της χώρας, πλήθος κόσμου προσέρχεται στις εκκλησίες για να ακολουθήσει τις περιφορές της εικόνας της Μεγαλόχαρης. Αυτή είναι και η πιο γνωστή ονομασία της Παναγιάς-προς τιμήν των θαυμάτων- αλλά και Φανερωμένη, χάρη στις εικόνες οι οποίες φανερώθηκαν στους πιστούς στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, κυρίως σε βράχους ή σπήλαια. Τόσο μεγάλη ήταν η χαρά όταν βρισκόταν μια εικόνα, ώστε χτιζόταν αμέσως ένα εξωκλήσι στο όνομα της Παναγίας και από τότε, κάθε χρόνο, τελούσαν σειρά εκδηλώσεων στη μνήμη της, την ίδια πάντα μέρα. Λόγω της τοποθεσίας που βρέθηκε η εικόνα της ή όπου υπάρχει ο ναός της, της δίδονται επίθετα όπως, Παναγία η Σουμελά (στο όρος Μελά), Παναγία η Μελικαρού (στη Σκύρο), Παναγία η Φοδελιώτισσα (στο Φόδελε Ηρακλείου), Παναγία η Θαλασσινή, (στην Άνδρο, σε βράχο μέσα στη θάλασσα), Παναγία η Ανέμη, (στη Σαμοθράκη, επειδή φυσά δυνατός άνεμος στο ξωκλήσι της) κ.ά.
Πάνω από χίλιες είναι οι ονομασίες που έχει η Παναγία. Εκατοντάδες είναι οι παραδόσεις και οι θρύλοι που ο λαός με τη βαθιά και αταλάντευτη πίστη του της έχει αποδώσει.
Η Κοίμηση της Θεοτόκου ισοδυναμεί με τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού στην Ελλάδα, μιας και κάθε νομός ή μικρή επαρχία έχει τη δική της θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ανάλογα με τα τοπικά έθιμα και τα παραδοσιακά προϊόντα της κάθε περιοχής, τα πανηγύρια ποικίλουν ως προς τον πλούτο και το είδος των εκδηλώσεων. Κι επειδή οι λαϊκές παραδόσεις των χριστιανών έχουν πολλά να μοιραστούν με τα έθιμα και τις δοξασίες της αρχαιότητας, τα περισσότερα θρησκευτικά πανηγύρια συνοδεύονται με μουσική και σφάξιμο αρνιών, έτσι όπως γίνονταν οι θυσίες στην αρχαιότητα.
• Η Μεγαλόχαρη της Τήνου
Στην Τήνο η Μεγαλόχαρη αποτελεί κάθε χρόνο πανελλήνιο προσκύνημα, καθώς χιλιάδες προσκυνητές κατακλύζουν το νησί αυτή την περίοδο και ανηφορίζουν με κατάνυξη προς την εκκλησία της Θεοτόκου προκειμένου να εκπληρώσουν το τάμα τους. Δεν είναι λίγοι αυτοί που ………..
διανύουν ολόκληρη την απόσταση από το λιμάνι μέχρι την είσοδο της εκκλησίας γονατιστοί, περνώντας κάτω από τον επιτάφιο με την εικόνα της Μεγαλόχαρης.
Το αποκορύφωμα της γιορτής είναι η λιτάνευση της εικόνας της Θεοτόκου σε όλη την πόλη αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας.
Στην Τήνο το Δεκαπενταύγουστο τιμώνται και τα θύματα του υποβρύχιου Έλλη που τορπιλίστηκε από Ιταλικές δυνάμεις ανήμερα της εορτής, μέσα στο λιμάνι.

• Ιερά μονή Παναγίας Σουμελά
Στις πλαγιές του Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά, βρίσκεται το πνευματικό κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού, η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν αυτός που χάραξε τη μορφή της Παναγίας πάνω σε ξύλο. Στο τέλος του 4ου αιώνα (380- 386) ιδρύθηκε στο όρος Μελά της Τραπεζούντας, το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, από τους μοναχούς Βαρνάβα και Σωφρόνιο, με μοναδικά εφόδια την πίστη, την επιμονή και την εργατικότητα.
Μέχρι το 1922, υπήρξε ο οδηγός, ο παρηγορητής, ο συμπαραστάτης, το καταφύγιο και ο εμψυχωτής των Ελληνοποντίων. Υπήρξε επίσης ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και ταυτότητας, καθώς και της αναζωπύρωσης της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των πιστών.
Ο αναπάντεχος ξεριζωμός, ερήμωσε μαζί με τον αλησμόνητο Πόντο και τη Βίγλα της Σουμελιώτισσας. Με την ανταλλαγή, τα ιερά κειμήλια παραχωρήθηκαν, και το 1931 τα ξέθαψε και τα έφερε στην Ελλάδα, ο Αμβρόσιος ο Σουμελιώτης, ύστερα από ενέργειες του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου προς την τουρκική κυβέρνηση του Ισμέτ Ινονού.
Από το 1952, αρχίζει η ελλαδική ιστορία της Παναγίας Σουμελά. Το 1951-1952 η εικόνα παραχωρείται στο σωματείο «Παναγία Σουμελά» Θεσσαλονίκης, το οποίο και άρχισε την ανέγερση της Μονής, σε ένα επίπεδο του Βερμίου, πάνω από το χωριό Καστανιά, που είχε παραχωρήσει δωρεάν 500 στρέμματα για την ανέγερση του Προσκυνήματος. Από τότε μέχρι σήμερα κάθε χρόνο, το τριήμερο του 15Αύγουστου, είναι πρωτοφανής η συρροή χιλιάδων προσκυνητών απ΄ όλα τα διαμερίσματα της χώρας και το εξωτερικό. Η περιφορά της Εικόνας, μέσα στο χώρο του ιερού προσκυνήματος, γίνεται με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, είναι μια από τις πιο συγκινητικές και κατανυκτικές ακολουθίες.
• Το περιβόλι της Παναγίας
Οι καλόγεροι της μοναχικής πολιτείας του Άθω ονομάζουν το Άγιον Όρος «κλήρον ίδιον της Θεοτόκου» και «περιβόλι της Παναγίας». Σύμφωνα με τις μοναχικές παραδόσεις, η Θεοτόκος επισκέφθηκε το Όρος, όταν, πλέοντας για την Κύπρο μαζί με τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή για να επισκεφθούν τον Λάζαρο, αναγκάστηκαν εξαιτίας μιας μεγάλης τρικυμίας, από τις συνηθισμένες στη βορειοανατολική πλευρά του Άθω, να προσορμιστούν στη θέση όπου αργότερα ιδρύθηκε η Μονή των Ιβήρων.
Στην περιοχή τότε δεν υπήρχαν άλλοι οικισμοί παρά τα ερείπια ενός ναού του Απόλλωνος. Η Παναγία, κατά την παράδοση, ενθουσιάστηκε με το μοναδικό τοπίο του Άθω και ζήτησε από τον Γιο της να της δωρίσει τη χερσόνησο. Τότε, σύμφωνα με την παράδοση, ακούστηκε η φωνή του Χριστού, που αφιέρωνε αιώνια τον Άθω στην Παναγία: «Έστω ο τόπος ούτος κλήρος σος και περιβόλαιον σον και παράδεισος, έτι δε και λιμήν σωτήριος των θελόντων σωθήναι». Από τότε αφιερώθηκε το Όρος ως «κλήρος και περιβόλι της Παναγίας».
• Παναγία Κοσμοσώτειρα
Στο νοτιοανατολικό άκρο του Νομού Έβρου, δίπλα στον ομώνυμο ποταμό και το Δέλτα του, δεσπόζει η σημερινή πόλη των Φερών με το ναό της Παναγίας Κοσμοσώτειρας, σύμβολο της τέχνης και του πολιτισμού της Βυζαντινής Θράκης. Ο ναός έχει ανακηρυχθεί προστάτιδα των απανταχού Θρακιωτών και προσκυνηματικό τους κέντρο.
Το μοναστήρι της Παναγίας Κοσμοσώτειρας χτίστηκε το 1151-52 από τον Σεβαστοκράτορα Ισαάκιο Κομνηνό, γιο του αυτοκράτορα Αλέξιου Α΄ Κομνηνού. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του ναού είναι σταυροειδής με τρούλο, σε μια – σπανιότατη – παραλλαγή του δικιονίου.
• Παναγία Εικοσιφοίνισσας
Κτισμένη στις βόρειες παρυφές του όρους Παγγαίου (Δράμας) σε υψόμετρο 753μ., η μονή ιδρύθηκε από τον Άγιο Γερμανό το 518 μ.Χ. σε απόσταση 50μ. από το μοναστικό οικισμό που είχε ιδρύσει στη θέση Βίγλα γύρω στο 451 μ.Χ. ο επίσκοπος Φιλίππων Σώζων. Το όνομά της εικάζεται ότι προήλθε από παραφθορά της έκφρασης «εικών φοινίσσουσα», διότι η αχειροποίητος εικόνα της Παναγίας λέγεται ότι εξέπεμπε ερυθρωπό φως (φοινικούν χρώμα).
Η ιστορία της μονής παραμένει άγνωστη μέχρι τον 11ο αι., οπότε ανακηρύχθηκε σταυροπηγιακή και κτίστηκε νέος καθολικός ναός. Από το 1472 η μονή γνώρισε περίοδο ακμής μέχρι το 1507. Η δράση των μοναχών στην ευρύτερη περιοχή προκάλεσε την οργή των Τούρκων, οι οποίοι τους θανάτωσαν, χωρίς όμως να καταστρέψουν το κτιριακό συγκρότημα της μονής. Έπειτα από παρέμβαση του Πατριαρχείου στη σουλτανική αυλή, η μονή επανακατοικήθηκε από μοναχούς του Αγίου Όρους γύρω στο 1510-1520 και με τα χρόνια μετατράπηκε σε σημαντικό πνευματικό κέντρο.
Μετά την πυρκαγιά του 1854 που αποτέφρωσε τη δυτική πλευρά της, την επιδημία χολέρας το 1864 που αποδεκάτισε τους μοναχούς, τις λεηλασίες των Βουλγάρων το 1917 και το 1943, η Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας άρχισε να επαναλειτουργεί το 1965 με αδελφές-μοναχές.
Σήμερα μέσα στον περίβολο της μονής βρίσκονται η επιβλητική εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα κελιά των μοναχών, το ηγουμενείο, το αρχονταρίκι, παρεκκλήσι αφιερωμένο στην αγία Παρασκευή, όπου αναβλύζει το αγίασμα, καθώς και μουσείο.
• Το «Πάσχα του Καλοκαιριού» στα Γρεβενά
Λαμπρές είναι οι γιορτές του Δεκαπενταύγουστου στην περιοχή των Γρεβενών, όπου ξενιτεμένοι από κάθε γωνιά της γης μαζεύονται και ξεκινούν ένα ατελείωτο γλέντι που κάνει τους αγαπημένους συγγενείς να ξανασμίξουν. Χωριά που το χειμώνα κατοικούνται από 100 το πολύ 200 κατοίκους, την εποχή του Δεκαπενταύγουστου φτάνουν να φιλοξενούν έως και δυο και τρεις χιλιάδες πιστούς.
Το επίκεντρο της γιορτής φυσικά είναι συγκεντρωμένο στο ψηλότερο χωριό της Ελλάδας, τη δοξασμένη και πολυτραγουδισμένη Σαμαρίνα, αφού χιλιάδες προσκυνητές καταφθάνουν στη Μεγάλη Παναγιά για να πανηγυρίσουν σε ένα γλέντι που κρατάει τρεις ολόκληρες ημέρες.

• Παναγία η Εκατονταπυλιανή
Στην Πάρο γιορτάζει η Παναγία η Εκατονταπυλιανή, ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας, που έχει συμπληρώσει 17 αιώνες ζωής. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώνονται το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου με παραδοσιακούς παριανούς χορούς και καύση πυροτεχνημάτων.
• Ο Επιτάφιος της Παναγίας στα νησιά
Σε ορισμένα νησιά της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα στην Κασσιόπη της Κέρκυρας ή την Πάτμο και την Ικαρία, οι πιστοί ακολουθούν τα πρότυπα της νεκρώσιμης πομπής που συναντάμε και τη Μεγάλη Παρασκευή.
Στην Κασσιόπη της Κέρκυρας στολίζουν τον επιτάφιο της Παναγίας και ακολουθούν τη λιτανεία με αναμμένα κεριά. Στην Ικαρία μάλιστα, και πιο συγκεκριμένα στον Καμαρόκαμπο στο ξωκλήσι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, υπάρχει ένας μικρός σε μέγεθος επιτάφιος και κάθε χρόνο την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου ο ψάλτης τον παίρνει στους ώμους του, για να τον μεταφέρει στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Εκεί ξεκινούν να χτυπούν οι καμπάνες και γυναίκες κάθε ηλικίας τον στολίζουν με λεβάντες και γαρύφαλλα ψάλλοντας προσευχές, μέχρι τα ξημερώματα. Μόλις χαράξει οι καμπάνες χτυπούν καλώντας τους πιστούς να προσέλθουν με αναμμένα κεριά, όπου ξεκινά μια μεγάλη πομπή με προορισμό και πάλι τον Καμαρόκαμπο.
• Δεκαπενταύγουστος στα Δωδεκάνησα
Στα Δωδεκάνησα πιο γνωστή είναι η Παναγία η Καβουριανή στη Λέρο. Βρίσκεται κοντά στον οικισμό Ξηρόκαμπος. Το γραφικό εκκλησάκι ονομάζεται και της Καβουράδαινας, διότι στη θέση που είναι, κατά την παράδοση, ένας ψαράς που έψαχνε για καβούρια βρήκε μέσα σε σχισμή την εικόνα της Παναγίας
Για τη μοναδικότητά της ξεχωρίζει η Παναγία του Χάρου στους Λειψούς. Είναι η μοναδική εικόνα της Παναγίας που δεν κρατά το Θείο Βρέφος, αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό. Όσο και αν ακούγεται παράξενο το όνομά της, εδώ και εκατοντάδες χρόνια, ευλογεί το πεντάμορφο νησί. Η Παναγία του Χάρου πήρε το όνομά της, από το γεγονός ότι ο νεκρός Χριστός στον σταυρό του μαρτυρίου και ο Χάρος σχετίζονται μεταξύ τους εννοιολογικά. Το μοναστήρι της Παναγίας βρίσκεται ένα χιλιόμετρο έξω από το βασικό οικισμό των Λειψών. Τόσο το εξωμονάστηρο, όσο και η εικόνα χρονολογούνται από το 1600 μ.Χ., όταν έφτασαν στο νησί δύο μοναχοί από την Πάτμο.
Η Παναγία του Χάρου γιορτάζει στις 23 Αυγούστου (εννιάμερα της Παναγίας) και στους Λειψούς στήνεται μεγάλο πανηγύρι. Από το 1943 μέχρι σήμερα τη θαυματουργή εικόνα κοσμούν τα περιώνυμα «κρινάκια της Παναγίας». Τα λουλούδια τοποθετούνται στην εικόνα την άνοιξη, στη συνέχεια ξεραίνονται και στη γιορτή της, κατακαλόκαιρο, ανθίζουν βγάζοντας μοσχομυριστά μπουμπούκια.
• Η Παναγία η Σπηλιανή
Στη Νίσυρο μέσα στο κάστρο των Ιπποτών αναγέρθηκε η Παναγία η Σπηλιανή. Το όνομα έλαβε εξαιτίας του φυσικού χώρου του σπηλαίου στο οποίο βρίσκεται από το 1600 μ.Χ. Η Μονή επί τουρκοκρατίας κυκλοφόρησε χάρτινα νομίσματα με ελληνικά γράμματα για τις συναλλαγές των κατοίκων. Ναυτικοί, κάτοικοι του νησιού, προσκυνητές έχουν κάτι να διηγηθούν για τη βοήθεια που έλαβαν από τη Μεγαλόχαρη.
• Η Παναγία η Διασώζουσα
Στην Πάτμο η Παναγία η Διασώζουσα, πίσω από τη Μονή του Θεολόγου, η εκκλησία της Παναγιάς του Γράβα στη Χώρα, το κάθισμα της Παναγίας του Απόλου στον Κάμπο, το μοναστήρι της Παναγίας στο Λιβάδι, η Παναγία η Κουμάνα στη Σκάλα είναι μερικές μόνο από τις υπάρχουσες στο νησί. Στην κορυφή της χερσονήσου Γερανού δεσπόζει η Παναγία του Γερανού. Στις 14 Αυγούστου τελείται εσπερινός και την επομένη γίνεται λειτουργία με λαϊκό πανηγύρι που διαρκεί όλη τη νύχτα.
• Οι Παναγιές της Καλύμνου
Στην Κάλυμνο οι Παναγίες δίνουν το δικό τους τόνο στη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού. Η Παναγία των Τσουκχουών, η Παναγία η Κυραψηλή, η Παναγία των Αργινωντών, της Τελένδου, της Ψερίμου και των Βοθυνών είναι οι ναοί που ανοίγουν τις πόρτες τους στους πιστούς που αισθάνονται την ανάγκη ν’ ανάψουν ένα κερί στη χάρη Της. Το ελαιοτριβείο της Παναγίας με τα τσούκχουα (το γνωστό πυρήνα των ελιών) υπήρξε η αιτία για το προσωνύμιο που δόθηκε. Στον Αργινώντα προσφέρονται λουκουμάδες και άλλοι μεζέδες, στους Βοθύνους ψήνονται ρεβίθια στους φούρνους και στην Κυρά Ψηλή μετά τον εσπερινό ακολουθεί γλέντι με μοούρι και τσαμπούνες.
• Αστυπάλαια
Στην Αστυπάλαια εκτός από την Παναγία του Κάστρου, υπάρχει η Πορταϊτισσα. Ιδρύθηκε από τον όσιο Άνθιμο στα μέσα του 18ου αιώνα. Έχει ξυλόγλυπτο εικονοστάσι ντυμένο με λεπτό φύλλο χρυσού. Επίσης, υπάρχει το μοναστήρι της Παναγίας της Βλεφαριώτισσας, μέσα σε σπηλιά και στο Καστελάνο το μοναστήρι της Παναγίας της Πουλαριανής
• Παναγία η Γοργοεπήκοος
H Παναγία η Γοργοεπήκοος βρίσκεται κοντά στην ακτή Μιαούλη στην πόλη της Κω. Ο κυρίως ναός χωρίζεται από το Ιερό Βήμα με ένα θαυμάσιας τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο, ίσως του 18ου αιώνα. Στις τέσσερις γωνίες της στέγης του ναού και στη μία της αψίδας υπάρχουν παλαιοχριστιανικά επιθήματα από διαχωριστικά αμφικιονίσκων με διάκοσμο από σταυρούς. Είναι κτισμένη κατά τον 15ο αιώνα.
• Ρόδος
Στο Ασκληπιό της Ρόδου ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι του 11ου αιώνα μ.Χ. και στο πανηγύρι που γινόταν οι τσοπάνηδες προσέφεραν στην εκκλησία νωπό τυρί, το οποίο αφού αγιάζονταν το μοίραζε ο παπάς στους πιστούς μετά τον εσπερινό της Ανάστασης. Το ίδιο γινόταν και τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά αντί τυρί μοίραζαν σταφύλια.
Στο Μεσαναγρό η Κοίμηση της Θεοτόκου ανεγέρθηκε αρχές του 13ου αιώνα και εκτός από τις αγιογραφίες διασώζεται μεγάλη μαρμάρινη παλαιοχριστιανική κολυμπήθρα με επιγραφή. Στη θέση «Έβγαλες» 4,5 χιλιόμετρα από το Μεσαναγρό υπάρχει η Παναγία η Πλημμυριανή, μοναστηράκι του 17ου αιώνα. Λίγα μέτρα βορειοδυτικά υπάρχει πηγή, το νερό της οποίας περνά κάτω από το μοναστήρι και θεωρείται αγίασμα.
Στην Κοιλάδα των Πεταλούδων η Παναγία η Καλόπετρα υπάρχει από το 1489. Κατέρρευσε το 1779 και ξανακτίστηκε το 1782 από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας και πρωταγωνιστή της Επανάστασης του 1821. Το μοναστήρι έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο με παλαιές εικόνες και δάπεδο βοτσαλωτό. Διασώζονται εκκλησιαστικά βιβλία τυπωμένα το 1745 στη Βέρνη και στη Βενετία.
Στη Λίνδο η εκκλησία της Παναγίας είναι του 15ου αιώνα με ενδιαφέρουσες αγιογραφίες, έργα του ζωγράφου Γρηγόρη, από τη Σύμη στα 1779, όπως αναφέρει η επιγραφή πάνω από την πόρτα.
Στο Σκιάδι, 90 χιλιόμετρα από τη Ρόδο, υπάρχει η Παναγία η Σκιαδενή. Οφείλει το όνομά της στο «σκιάδιον» (=σκιερό, ιερό τοπίο). Στη θέση της υπήρχε αρχαιοελληνικό ιερό της Αρτέμιδας. Σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της Παναγίας είναι μια από τις τέσσερις που ιστόρησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας υπήρξε από τους σπουδαιότερους λατρευτικούς τόπους της Ρόδου. Λέγεται ότι Τούρκος αξιωματούχος που θέλησε να προσβάλει τους χριστιανούς κάρφωσε με το ξίφος του το εικόνισμα και τρύπησε το δεξί μάγουλο της Παναγίας, απ’ όπου βγήκε αίμα και νερό. Τότε το χέρι του Τούρκου παρέλυσε και μετά τρεις μέρες, αφού μετάνιωσε, η Παναγία τον θεράπευσε. Η Παναγία η Σκιαδενή πανηγυρίζει 8 Σεπτεμβρίου.
Κλείνοντας με τις Παναγίες της Ρόδου πρέπει ν’ αναφερθεί και η Παναγία Φανερωμένη. Λέγεται και Λουβιαρίτσα επειδή στα κελιά της έμεναν οι λουβιάρηδες (λεπροί) του νησιού.
• Η «Αγία Σιών» στην Αγιάσο της Λέσβου
Στην Αγιάσο της Λέσβου, που είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του νησιού, έχει βρεθεί η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας με την ονομασία «Αγία Σιών», την οποία σύμφωνα με μια παλιά παράδοση, κουβάλησε μαζί του από την Ιερουσαλήμ ο ιερέας Αγάθων ο Εφέσιος, τον 9ο μ.Χ. αιώνα. Το πανηγύρι της Παναγίας ξεκινά από τις αρχές του Αυγούστου όπου οι πιστοί νηστεύουν από λάδι και κρέας και προσέρχονται για να προσευχηθούν.
• Ιερά Μονή Προυσού στην Ευρυτανία
Η Ιερά Μονή της Παναγίας στον Προυσό της Ευρυτανίας, είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και πανηγυρίζει με κάθε θρησκευτική και εκκλησιαστική λαμπρότητα, στις 23 Αυγούστου, στην Απόδοση της προαναφερθείσης Θεομητορικής εορτής.
Η εικόνα της Παναγίας έχει πολύ μεγάλη ιστορία, λόγω της καταγωγής της από την Προύσα της Μικράς Ασίας, αλλά και πολύ μεγάλη χάρη. Εξάλλου εικάζεται ότι είναι έργο του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος, όπως μας παραδίδεται από την ιερά παράδοση, ζωγράφισε εικόνες της Παναγίας, του Ιησού Χριστού αλλά και των Αγίων Αποστόλων. Βέβαια, ακόμα και αν δεν είναι έργο του Αγίου Λουκά, εν τούτοις επιτελεί πολλά θαύματα, όπως γίνεται με πολλές άλλες εικόνες.
Συγκεκριμένα η Ιερά Μονή Προυσού ή Πυρσού, βρίσκεται περίπου τριάντα χιλιόμετρα, από την πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας, το Καρπενήσι, μέσα σε μία κατάφυτη από έλατα περιοχή. Η ιστορία της Εικόνας, και κατ’ επέκταση και της μονής, ανάγεται στην περίοδο της βασιλείας του εικονομάχου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοφίλου (829-842). Η εικόνα της Παναγίας βρισκόταν στον πιο περικαλλή ναό της Προύσας, όπου με τη χάρη του Θεού και την πίστη των χριστιανών επιτελούσε πολλά θαύματα.

***  Ο καιρός σήμερα  Παρασκευή στην Καλαμάτα 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για σήμερα  Παρασκευή 20/7/2018 προβλέπεται αίθριος, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας.
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες σποραδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη μέγιστη τιμή της και θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 40-75%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μέτριοι, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 1-2 μποφόρ, το μεσημέρι θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε Δ-ΒΔ, με ένταση 3-4 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες θα βρίσκεται στο 8.8 (Πολύ Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 3 (Υψηλή).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

*** Κάνα νέο για τα Παπλωματάδικα; 
Μήπως υπάρχει κάποια εξέλιξη για το σιντριβάνι της πλατεία Αμφείας; Αυτή είναι η ερώτηση που μας κάνουν επαγγελματίες της περιοχής, όταν περνούμε από το σημείο. Χθες, δε, μας είπαν ότι, εκτός από την άσχημη εικόνα, πλέον υπάρχει πρόβλημα και με τα κουνούπια, καθώς αυτά συγκεντρώνονται στο στάσιμο για μέρες νερό.
Απάντηση δεν μπορούμε να δώσουμε… ας ελπίσουμε να το πράξει ο Δήμος ή, ακόμα καλύτερα, να προβεί στις απαραίτητες εργασίες.  Π.Μπ.

***   «Έφυγαν» από τη ζωή η Γιώτα Αργυροπούλου και ο Παναγιώτης Τσιμόγιαννης
Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης σε ηλικία 65 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο, ο Παναγιώτης Τσιμόγιαννης, ένας άνθρωπος με πλούσια δράση στα κοινά, αφού είχε διατελέσει νομαρχιακός και δημοτικός σύμβουλος, καθώς και πρόεδρος του ΟΠΑΝΑΜ.
Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 5.00 το απόγευμα στη Σπερχογεία.
  Έφυγε από τη ζωή η φιλόλογος και ποιήτρια Γιώτα Αργυροπούλου
Από τη ζωή έφυγε χθες η Μεσσήνια ποιήτρια Γιώτα Αργυροπούλου σε ηλικία 58 ετών.
Η Γιώτα Αργυροπούλου γεννήθηκε στους Κωνσταντίνους Μεσσηνίας, σπούδασε Φιλολογία στην Αθήνα και εργάστηκε στη Μέση Εκπαίδευση. Ζούσε στην Καλαμάτα. Ανέκδοτα ποιήματά της δημοσιεύτηκαν σε λογοτεχνικά περιοδικά και κάποια έχουν μεταφραστεί στα ισπανικά και στα ουγγρικά.
Το 2010 τιμήθηκε με το βραβείο Γιώργου Αθάνα της Ακαδημίας Αθηνών για τη συλλογή ποιημάτων της "Διηγήματα".
Ένα χρόνο περίπου πριν είχε παρουσιάσει στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας την ποιητική της συλλογή «Για Σίκινο, Ανάφη, Αμοργό», ένα βιβλίο που αποτελείτο από 45 ποιήματα.
Τίτλοι έργων της
 (1998) Τοιχογραφία της άνοιξης, Εκδόσεις Καστανιώτη
(2004) Νερά απαρηγόρητα, Πλανόδιον
(2006) Τοιχογραφία της άνοιξης, Μεταίχμιο
(2010) Διηγήματα, Μεταίχμιο
(2013) Ποιητών και αγίων πάντων, Μεταίχμιο
(2017) Για Σίκινο, Ανάφη, Αμοργό, Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός.
  Η κηδεία της Γιώτας Αργυροπούλου θα γίνει αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, ενώ η ταφή θα γίνει στο Διαβολίτσι.

***  Σύμβαση για την κίνηση πεζών και οχημάτων μπροστά από τον ΟΑΕΔ 
Σύμβαση υπέγραψαν ο δήμαρχος Καλαμάτας και η διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη, σε συνέχεια αιτήματος του Δήμου Καλαμάτας και σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία ο ΟΑΕΔ παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο Καλαμάτας τη χρήση εδαφικού τμήματος επιφάνειας 642 τετραγωνικών μέτρων, από τη συνολική οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας του στο Ασπρόχωμα.
Η παραχωρούμενη κατά χρήση και για 99 χρόνια έκταση, η οποία βρίσκεται μπροστά στις εγκαταστάσεις των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ στο Ασπρόχωμα, θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη κυκλοφοριακών μέτρων από το Δήμο Καλαμάτας. Ειδικότερα, θα προβεί στις κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διάσχιση εκ μέρους των πεζών της παλαιάς εθνικής οδού Καλαμάτας - Αθήνας μπροστά στις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ, ενώ θα παρασχεθεί η δυνατότητα στους κινούμενους προς Αθήνα οδηγούς να μπορούν να κάνουν αναστροφή και να μη χρειάζεται να φτάσουν στο ΤΕΙ.

***  Πρόσκρουση τουριστικού σκάφος στο λιμανάκι της Μαραθούπολης 
Η πολύ κακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το αλιευτικό καταφύγιο Μαραθουπόλεως επιβεβαιώθηκε και χθeς το απόγευμα, όταν το τουριστικό σκάφος «ΛΑΜΠΡΟΣ Ι» του Γιάννη Τεριζάκη προσέκρουσε σε βυθισμένο τεχνητό ογκόλιθο σκυροδέματος (μπλόκι) κατά τη διαδικασία κατάπλου.
Ο καπετάνιος του σκάφους, Γιάννης Τεριζάκης, μιλώντας στο Gargalinoionline, ανέφερε ότι έπειτα από τις τελευταίες φουρτούνες κάποιο «μπλόκι» φαίνεται πως είχε μετακινηθεί και δεν ήταν ορατό, με αποτέλεσμα το σκάφος να προσκρούσει πάνω του και να παρουσιάσει εισροή υδάτων. Πρέπει να σημειωθεί πως ο καπετάνιος του σκάφους είναι πολύ έμπειρος, ενώ γνωρίζει πολύ καλά τα επικίνδυνα «μπλόκια» στην είσοδο του λιμανιού. Πρόκειται για τουριστικό σκάφος, το οποίο τους καλοκαιρινούς μήνες εκτελεί καθημερινά δρομολόγια προς την Νήσο Πρώτη, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Το σκάφος βγήκε στη στεριά άμεσα, προκειμένου να επισκευαστεί και να επιστρέψει σύντομa στη δραστηριότητά του.
Το δε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τις Λιμενικές Αρχές αναφέρει τα εξής: «Ενημερώθηκε, βραδινές ώρες χθες (σ.σ. προχθές), η Λιμενική Αρχή Πύλου ότι το Ε/Γ – Τ/Ρ σκάφος “ΛΑΜΠΡΟΣ Ι” Ν. Καλαμάτας 633 με μοναδικό επιβαίνοντα τον κυβερνήτη του, κατά τη διαδικασία κατάπλου του στο αλιευτικό καταφύγιο Μαραθουπόλεως προσέκρουσε σε βυθισμένο προκατασκευασμένο τεχνητό ογκόλιθο σκυροδέματος (μπλόκι) και παρουσίασε εισροή υδάτων. Στην περιοχή έσπευσαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου διαπίστωσαν ότι το ανωτέρω σκάφος ανελκύθηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του στο χερσαίο χώρο του αλιευτικού καταφυγίου. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ από το Λιμεναρχείο Πύλου, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και προσκόμισης σχετικού βεβαιωτικού αξιοπλοΐας. Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή».
Του Ηλία Γιαννόπουλου

***  Κυπαρισσία: «Γιατί δύο χρόνια δεν έχουν δοθεί άδειες για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων;» 
Σε διαμαρτυρία και κατάθεση αίτησης προς το δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας προχώρησαν επαγγελματίες της Κυπαρισσίας και του Καλού Νερού για διώξεις που υφίστανται οι ίδιοι και οι επιχειρήσεις τους σχετικά με άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. Καίτοι έχουν αιτηθεί να τους χορηγηθούν εδώ και δύο – τουλάχιστον – χρόνια, από το Δήμο Τριφυλίας δεν έχει δοθεί καμία άδεια. Συνέπεια της μη έκδοσης άδειας είναι να βρίσκονται, χωρίς υπαιτιότητα και ευθύνη τους, αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων, αλλά και με μηνυτήριες αναφορές και να σύρονται σε δικαστήρια.
Πριν από λίγες μέρες επαγγελματίες Κ.Υ.Ε. στο Καλό Νερό προσήχθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία, ύστερα από ελέγχους της Αστυνομίας και παρέμειναν επί ώρες στο Α.Τ. Τριφυλίας, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από εντολή της εισαγγελέως και εκκρεμεί σε βάρος τους δίκη. Το Σαββατοκύριακο στην Κυπαρισσία, ύστερα από ελέγχους της Αστυνομίας, όσοι επαγγελματίες ελέγχθηκαν βρέθηκαν να μη διαθέτουν άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. Άδειες τις οποίες δεν έχει χορηγήσει ο Δήμος Τριφυλίας, αν και από το Μάιο έχουν αιτηθεί εγγράφως και με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά.
Χωρίς τις άδειες από το Δήμο είναι διαρκώς «εκτεθειμένοι» και σε κάθε έλεγχο που διενεργείται εμφανίζονται ως παραβάτες, αντιμετωπίζοντας χωρίς να φταίνε τις συνέπειες του νόμου.
Επαγγελματίες της περιοχής αισθάνονται ότι διώκονται άδικα και, μάλιστα, μεσούσης της καλοκαιρινής περιόδου. Όπως, δε, έλεγαν, περιμένουν εγγράφως απάντηση από το δήμαρχο στο σοβαρό ερώτημά τους «γιατί δεν τους έχουν δοθεί άδειες εδώ και δύο χρόνια», συμπληρώνοντας ότι από πέρυσι έχει τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Τριφυλίας, που είναι ουσιαστικά και πρακτικά το κανονιστικό πλαίσιο στη βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, και ο Δήμος ήταν υποχρεωμένος να πράξει τα αυτονόητα και νόμιμα σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του.
Τόνιζαν επίσης ότι, ενώ έχουν κάνει αιτήσεις, δεν έχουν λάβει έγγραφη απάντηση από τη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας και τον ίδιο το δήμαρχο.
Μετά την κατάθεση αίτησης στο Πρωτόκολλο του Δήμου, αντιπροσωπεία επαγγελματιών συναντήθηκε με τον κ. Κατσίβελα στο γραφείο του, τονίζοντάς του τις διώξεις που άδικα υφίστανται και ζητώντας του εξηγήσεις και απαντήσεις στο γιατί ο Δήμος δεν τους έχει δώσει άδειες εδώ και δύο χρόνια.
Σε δηλώσεις του, μετά το πέρας της συζήτησης που είχαν επαγγελματίες με τον κ. Κατσίβελα, ο Κώστας Παντελής επισήμανε: «Μαζευτήκαμε στο χώρο του Δημαρχείου περισσότεροι από 30 επαγγελματίες που μας αφορά το ζήτημα των κοινοχρήστων χώρων. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει έντονους προβληματισμούς, γιατί δύο χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί ο Δήμος. Ήρθαμε σε συνάντηση σήμερα με το δήμαρχο. Έχουμε καταθέσει όλοι οι επαγγελματίες, εδώ και δύο χρόνια, τους φακέλους – ο καθένας ξεχωριστά για την επιχείρησή του – για την τακτοποίηση του θέματος, για να μας δοθούν άδειες. Παρ’ όλα αυτά, δύο χρόνια τώρα δεν έχει λυθεί το ζήτημα και έχουμε δικαστήρια σε βάρος μας τα οποία “τρέχουν” και γι’ αυτό άμεσα μας θίγει και μας επείγει να λυθεί το θέμα, να πάρουμε τις άδειές μας. Ήρθαμε σε συνάντηση σήμερα με τον κ. Κατσίβελα και του ζητήσαμε γραπτώς απάντηση ποιος είναι ο υπεύθυνος που δεν έχουμε πάρει τις άδειες δύο χρόνια και εάν θα επιλυθεί το θέμα. Μας απάντησε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα κληθούμε για τις άδειες και ότι το θέμα λύθηκε και ότι όλα καλά. Περιμένουμε…».
Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς λύθηκε το θέμα, σύμφωνα με όσα τους είπε ο κ. Κατσίβελας, σημείωσε: «Όταν εμείς νόμιμα καταθέτουμε το φάκελο με βάση σχέδιο και ό,τι έχει ζητηθεί απ’ το Δήμο, ο Δήμος παράλληλα απ’ την τεχνική του υπηρεσία κρίνει ότι εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι νόμιμο και ακολουθείται η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας άμεσα».
Του Ηλία Γιαννόπουλου

***  Άρχισαν οι φθορές στις δημοτικές τουαλέτες; 
Σε καλή κατάσταση παραμένουν οι δημοτικές τουαλέτες στην Αριστομένους, στο ύψος της κεντρικής σκηνής του ΔΗΠΕΘΕΚ.
Κάτι, όμως, που παρατηρήσαμε και μας έκανε εντύπωση είναι ότι από τον έναν νιπτήρα λείπει εντελώς η μπαταρία.
Δεν ξέρουμε αν κλάπηκε ή δεν τοποθετήθηκε ποτέ, αλλά προφανώς πρέπει να διορθωθεί. Π.Μπ.

 *** Ένοχοι οι 16 από τους 17 κατηγορουμένους για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών 
Με ποινές (και ορισμένοι με αρκετά υψηλές) έφυγαν χθες από την αίθουσα του Εφετείου Καλαμάτας οι 16 από τους 17 κατηγορουμένους στη μεγάλη υπόθεση για διακίνηση ναρκωτικών στη Μεσσηνία, η οποία ξεκίνησε να εκδικάζεται στα τέλη Ιουνίου και ολοκληρώθηκε χθες.
Μία νεαρή κοπέλα ήταν η μόνη που αθωώθηκε, ενώ τέσσερις από τους 16 θα συνεχίσουν να εκτίουν τις ποινές τους στη φυλακή.
Το δικαστήριο έκρινε όλους όσοι κατηγορούνταν για αυτή την πράξη αθώους για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αλλά ενόχους για συγκρότηση συμμορίας. Επίσης, για τη διακίνηση των ναρκωτικών δεν τους απέδωσε την επιβαρυντική περίσταση ότι προσδοκούσαν όφελος άνω των 75.000 ευρώ, ενώ και στο βασικό ζευγάρι των κατηγορουμένων δεν απέδωσε την επιβαρυντική κατηγορία της μεταχείρισης του ανήλικου παιδιού τους για τη διακίνηση των ναρκωτικών.
  Απόφαση
Αναλυτικά, η απόφαση του δικαστηρίου και οι ποινές που επιβλήθηκαν έχουν ως εξής:
-Ο 56χρονος που είχε κατηγορηθεί ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκε ένοχος για συγκρότηση συμμορίας, απλή διακίνηση ναρκωτικών ως υπότροπος, ιδιαίτερη ελαφρά κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, παραβίαση περιορισμών διαμονής (είχε αποφυλακισθεί με όρους λόγω προβλημάτων υγείας), οπλοκατοχή, οπλοφορία και άσκοπους πυροβολισμούς. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε τοξικομανία ούτε κάποιο ελαφρυντικό. Του επιβλήθηκε ποινή καθείρξεως 17 ετών και 9 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 101.300 ευρώ, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.
-Η 41χρονη σύζυγός του κρίθηκε ένοχη για συμμετοχή στη συμμορία, απλή διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπορία για την κατοχή λαθραίου καπνού και ιδιαίτερα ελαφρά κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων. Της αναγνωρίσθηκε τοξικομανία, αλλά όχι ελαφρυντικό. Της επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως 6 ετών και 3 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 600 ευρώ. Το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως και αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, με τους περιοριστικούς όρους εμφάνισης μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
-Ο 50χρονος από τη Θουρία κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε συμμορία, απλή διακίνηση ναρκωτικών, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, λαθρεμπορία λαθραίου καπνού και οπλοκατοχή. Επίσης, αποφασίστηκε να διαβιβαστεί η δικογραφία στον εισαγγελέα Εφετών για παραπομπή του και για άλλες πράξεις οι οποίες αποδείχθηκαν στην ακροαματική διαδικασία. Δεν του αναγνωρίσθηκε τοξικομανία. Του επιβλήθηκε ποινή καθείρξεως 17 ετών και 3 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 100.300 ευρώ. Η έφεσή του δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.
-Ο 48χρονος ιδιοκτήτης ταξί κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε συμμορία, απλή διακίνηση ναρκωτικών, ηθική αυτουργία σε άμεση συνέργεια, διακίνηση ναρκωτικών, διευκόλυνση μεταφοράς αλλοδαπών και οπλοκατοχή. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 ετών και 3 μηνών και του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό του πρότερου εντίμου βίου. Η ποινή του μετατράπηκε σε 5 ευρώ ημερησίως και δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, με τους όρους εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
-Η 45χρονη σύζυγός του, που οδηγούσε το ταξί όταν έγινε ο έλεγχος στα διόδια, κρίθηκε ένοχη για συμμετοχή σε συμμορία και άμεση συνέργεια σε διακίνηση ναρκωτικών. Της αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και της επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως 5 ετών. Δόθηκε 5ετή αναστολή, με τον όρο επιμέλειας από κοινωνική λειτουργό και η έφεσή της θα έχει αναστέλλουσα δύναμη, με τους όρους εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
-Ο 70χρονος συνταξιούχος αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε συμμορία και απλή διακίνηση ναρκωτικών και του αναγνωρίσθηκε τοξικομανία. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών, μετατράπηκε σε 5 ευρώ ημερησίως και δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, με τους όρους εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
-Ο 51χρονος από το Χαρακοπιό κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε συμμορία και απλή διακίνηση ναρκωτικών και του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό του πρότερου εντίμου βίου. Του επιβλήθηκε φυλάκιση 3 ετών με 3ετή αναστολή.
-Η 66χρονη πρώην σύζυγος του πρώτου κατηγορουμένου κρίθηκε ένοχη για συμμετοχή σε συμμορία, απλή διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπορία και της αναγνωρίσθηκε τοξικομανία. Της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 ετών και 3 μηνών, μετατράπηκε σε 5 ευρώ ημερησίως και δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, με τους όρους εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
-Ο 50χρονος Καλαματιανός κρίθηκε ένοχος για απλή διακίνηση ναρκωτικών και του αναγνωρίσθηκε τοξικομανία. Του επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως 2 ετών και μετατροπή προς 5 ευρώ ημερησίως.
-Ο 30χρονος από τη Λακωνία κρίθηκε ένοχος για απλή διακίνηση ναρκωτικών και του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό του πρότερου εντίμου βίου. Του επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως 3 ετών και δόθηκε 3ετή αναστολή.
-Ο 52χρονος ιδιοκτήτης ταξί κρίθηκε ένοχος για διευκόλυνση μεταφοράς αλλοδαπών και του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό του πρότερου εντίμου βίου. Του επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως 5 ετών και δόθηκε 5ετή αναστολή με τον όρο επιμέλειας από κοινωνική λειτουργό και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, με τους όρους εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
-50χρονος που έχει απασχολήσει πολλές φορές για ναρκωτικά κρίθηκε ένοχος για απλή διακίνηση ναρκωτικών από υπότροπο και του αναγνωρίσθηκε τοξικομανία. Του επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως 3 ετών και μετατροπή προς 5 ευρώ.
-37χρονος από την Καλαμάτα κρίθηκε ένοχος για απλή διακίνηση ναρκωτικών, με αναγνώριση τοξικομανίας και του επιβλήθηκε φυλάκιση 5 ετών. Μετατράπηκε προς 5 ευρώ ημερησίως και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, με τους όρους εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
-46χρονος από την Καλαμάτα κρίθηκε ένοχος για απλή διακίνηση ναρκωτικών και του αναγνωρίσθηκε τοξικομανία. Του επιβλήθηκε φυλάκιση 5 ετών, μετατράπηκε προς 5 ευρώ ημερησίως και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, με τους όρους εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
-Ένοχος για συμμετοχή σε συμμορία κρίθηκε ήδη κρατούμενος που κατηγορούνταν και σε αυτή την υπόθεση, όπως και για απλή διακίνηση ναρκωτικών ως υπότροπος. Του επιβλήθηκε ποινή καθείρξεως 11 ετών και χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ, ενώ η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.
-Τέλος, Αρμένιος κρίθηκε ένοχος για διακίνηση ναρκωτικών κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και του αναγνωρίσθηκε τοξικομανία. Του επιβλήθηκε κάθειρξη 8 ετών, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.
  Της Βίκυς Βετουλάκη

***  ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ! Η Μέρκελ στέλνει τον ΤΣΙΠΡΑ σε ΕΚΛΟΓΕΣ με αυτό
 
~ Φαίνεται πως η Άνγκελα Μέρκελ επιθυμεί η Ελλάδα να πάει σε εκλογές και μάλιστα σύντομα. Μόνο έτσι μπορεί να ερμηνευτεί η είδηση που θα σας παραθέσουμε.
Mήπως τελικά ο Σεπτέμβρης είναι κοντά;
Όπως γράφει ο Δημήτρης Κατσαγάνης στον capital:
Δεδομένες θεωρούν στο Βερολίνο τις περικοπές των συντάξεων στην Ελλάδα το 2019 κόντρα στις περί αντιθέτου προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης.
Σε ερώτηση την οποία απηύθυνε το «αδελφό” κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στη Γερμανία (δηλαδή η Linke) προς την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σε σχέση με το μέλλον των ελληνικών συντάξεων, η απάντηση της γερμανικής Καγκελαρίας -σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του Capital ήταν σαφής και κατηγορηματική: «Η νέα συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ίσχυσε άμεσα μόνο για τους νέους συνταξιούχους”, αλλά «θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2019 για όλους τους ήδη υφιστάμενους συνταξιούχους”.
Αξίζει να σημειωθεί πως η επίσημη αυτή απάντηση ήλθε αρχές του τρέχοντος μήνα, δηλαδή αμέσως μετά την ψήφιση από την ομοσπονδιακή Bουλή (Bundestag) των κειμένων της 4ης αξιολόγησης και των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων -στις οποίες περιλαμβάνονται οι περικοπές στις συντάξεις.
H ξεκάθαρη στάση της γερμανικής Ομοσπονδιακής κυβέρνησης, απέναντι στις ήδη ψηφισμένες περικοπές των συντάξεων στην Ελλάδα σε πέντε μήνες από τώρα, οφείλεται, επίσης, στο ότι πρέπει να διασφαλιστεί η «βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος”, ειδικά λόγω του »υψηλού επίπεδου των πληρωμών των συντάξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό”, όπως επακριβώς αναφέρεται στη σχετική έγγραφη απάντηση.
Πηγές από στελέχη των ταμείων με καλή γνώση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, παραδέχονται στο Capital πως ακόμα και αν δεχθεί το Βερολίνο τις νεότερες ελληνικές προβλέψεις για το υπερ-πλέονασμα στον κοινωνικό και κρατικό προϋπολογισμό (στη βάση των οποίων η κυβέρνηση επιχειρεί να αναβάλει ή ακόμα και να ακυρώσει τις περικοπές στις συντάξεις), πολύ δύσκολα θα δεχθεί να μην ισχύσει για τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις ό,τι ισχύει από την 13η Μαΐου 2016 για τις νέες συντάξεις, δηλαδή οι μειώσεις.
Συνεπώς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκείνο το οποίο θα μπορούσε να προκύψει από έναν συμβιβασμό μεταξύ Αθήνας – Βερολίνου είναι να ξεκινήσουν μεν οι περικοπές στις συντάξεις το 2019 (ενδεχομένως με ανώτατο πλαφόν κάτω από το 18%), αλλά να ολοκληρωθούν σταδιακά σε χρονικό βάθος πέραν του 2019, ενώ παράλληλα να δοθεί μία έκτακτη ενίσχυση (στο τέλος του 2018) σε όσους πληγούν, με στόχο τη μερική αναπλήρωση των απωλειών στο εισόδημα τους.
Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγοι στην Αθήνα αυτοί που επιμένουν πως το επικρατέστερο σενάριο είναι η αναστολή των περικοπών για το β΄ εξάμηνο του 2019 ή και παραπέρα, καθώς κανένα κυβερνών κόμμα από μόνο του δεν μπορεί να τις αντέξει πολιτικά, αν –τουλάχιστον- δεν προηγηθούν εκλογές…
Παρεμβάσεις το 2020 στο γερμανικό ασφαλιστικό
Την ίδια ώρα που η ίδια η γερμανική κυβέρνηση ασχολείται με το Ελληνικό Ασφαλιστικό, προσανατολίζεται το 2020 σε παρεμβάσεις στο εγχώριο (γερμανικό) ασφαλιστικό σύστημα, λόγω των ιδιαίτερα αρνητικών δημογραφικών προβλέψεων που καταγράφονται για τη Γερμανία στην τελευταία ευρωπαϊκή Έκθεση Γήρανσης για το 2018 (Ageing Report).
Eν όψει αυτών των παρεμβάσεων στο γερμανικό Ασφαλιστικό, όπως επισημαίνουν στο Capital πολιτικοί κύκλοι στο Βερολίνο, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον ήδη εξαιρετικά εύθραυστο Μεγάλο Συνασπισμό (ή σε οποιαδήποτε κυβέρνηση έως τότε) να πείσει τους Γερμανούς ασφαλισμένους για σκληρές τομές σε ενάμισι με δύο χρόνια από σήμερα, σε περίπτωση πουαποδεχθεί π.χ. αναστολή περικοπών στις συντάξεις των Ελλήνων το 2019.
Ήδη η νέα γενική γραμματέας του κόμματος της Μέρκελ (CDU), Ανεγκρέτ Κραπ-Κάρενμπάουερ, μιλώντας στον Spiegel αναφορικά με τις πιέσεις που ασκεί στο CDU το βαυαρικό αδελφό του κόμμα (το CSU) τόνισε την ανάγκη της αντιμετώπισης του «κοινωνικού λαϊκισμού” και όχι μόνο του «εθνο-λαϊκισμού” με αιχμή το προσφυγικό.
~  Μ’ άλλα λόγια, όπως εξηγούν στο Capital διπλωματικές πηγές από τη γερμανική πρωτεύουσα, το CDU προειδοποιεί το CSU -το οποίο αντιδρά στο προσφυγικό «μέτωπο»- πως στο μέλλον θα χρειαστεί η μεταξύ τους ενότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν εξ αριστερών (π.χ. από το SPD και τη Linke) πιέσεις για εσωτερικά κοινωνικά θέματα. Ένα εξ αυτών είναι και το ασφαλιστικό. Αλλά όχι μόνο. Είναι και η αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και των κοινωνικών παροχών προς τους φτωχούς.
Συγκοινωνούντα δοχεία προσφυγικού – ασφαλιστικού
Μ΄ άλλα λόγια, όχι μόνο το Προσφυγικό, αλλά και το Ασφαλιστικό-Κοινωνικό μέτωπο δοκιμάζει το Μεγάλο Συνασπισμό και, έτσι, επηρεάζει τη στάση του απέναντι στην Ελλάδα.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν διπλωματικοί κύκλοι στο Βερολίνο, η ίδια η Μέρκελ θα συνεχίσει να επιζητά την ελληνική στήριξη στη διαχείριση του προσφυγικού (όπως ήδη έκανε στα τέλη του περασμένου Ιουνίου στην τελευταία ευρω-σύνοδο κορυφής) προκειμένου να αναχαιτίσει τις συνεχώς αυξανόμενες εκ δεξιών πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας της από το CSU και τo AfD.
Εξάλλου, ο ίδιος ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς, μιλώντας στην Bundestag κατά τη μέρα της ψήφισης του τελευταίου ελληνικού πακέτου (σ.σ. 29/6/2018) συσχέτισε την αρχή της «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης” τόσο με την Ελλάδα, όσο και με την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών.
Τα σενάρια για τις συντάξεις
Πηγές του Capital κοντά σε αρμόδιους κυβερνητικούς κύκλους στην Αθήνα επισημαίνουν πως υπάρχουν περιθώρια για παραπέρα συνεργασία Γερμανίας – Ελλάδας στο προσφυγικό.
Κάτι τέτοιο, λένε από το Βερολίνο, θα εκληφθεί σε κάθε περίπτωση θετικά στην αντιμετώπιση ελληνικών αιτημάτων σε σχέση με τις περικοπές των συντάξεων το 2019.
Αν και τα δύο θέματα (προσφυγικό, ασφαλιστικό) είναι, από »τεχνικής» άποψης ανεξάρτητα, συνδέονται πολιτικά, παραδέχονται οι ίδιες πηγές. Και αυτό γιατί είναι οι ίδιοι πολιτικοί σε Βερολίνο και Αθήνα (Μέρκελ-Τσίπρας) που διαπραγματεύονται και τα δύο.
Συνδέονται όμως και οικονομικά, μιας και στις Βρυξέλλες είναι σαφές πως χωρίς την αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην ΕΕ δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη αύξηση της απασχόλησης, του ΑΕΠ και έτσι βιώσιμο ασφαλιστικό στην γερασμένη (ηλικιακά) ευρωπαϊκή ήπειρο.
Οι ίδιες πηγές, πάντως, θεωρούν πως, επί του παρόντος, λόγω των προαναφερθέντων συνεχώς κλιμακούμενων εκ δεξιών αντιδράσεων στη Γερμανία απέναντι σε κάθε θέμα «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης” είναι σχεδόν απίθανη η αποδοχή της ακύρωσης της περικοπής των συντάξεων στα τέλη του Δεκέμβρη του 2018, μέτρο το οποίο έχει στόχο την εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ.
Αυτό είναι σχεδόν βέβαιο πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Βερολίνο, λένε οι ίδιες πληροφορίες. Ούτε, όμως, και από την Φρανκφούρτη. Στην τελευταία μηνιαία έκθεση της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όχι μόνο ζητά ρητά την εφαρμογή των ψηφισμένων μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό, αλλά και παραπέρα παρεμβάσεις.
Εκείνο το οποίο συζητείται είναι, κατά πρώτον, να πέσει το ανώτατο πλαφόν των περικοπών κάτω από το 18%, ειδικά καθώς φαίνεται πως η εξοικονόμηση του 1% του ΑΕΠ (1,9 δισ. ευρώ) μπορεί να επιτευχθεί με χαμηλότερες περικοπές, δηλαδή κάτω από 18% (πχ 15% ή ακόμα παρακάτω). Στο πλαίσιο του ίδιου σεναρίου, δεν θα πρέπει να αποκλείεται μία σταδιακή εφαρμογή των μειώσεων στις αρνητικές προσωπικές διαφορές σε ορίζοντα ακόμα και πενταετίας, όπως ισχύει για τις αυξήσεις τις οποίες θα δουν οι συντάξεις οι οποίες θα εμφανίσουν θετικές προσωπικές διαφορές.
Το δεύτερο (το οποίο θα μπορούσε να συνδυαστεί με το πρώτο) που εξετάζεται είναι να δοθεί μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους που θα θιγούν, με όρους που θα προέλθουν από το το υπερ-πλεόνασμα των ταμείων, αλλά και του κράτους το 2018. Ήδη, στελέχη των ταμείων εκτιμούν ότι το πλεόνασμα των ταμείων μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 1,8 -2,2 δισ. ευρώ έναντι πρόβλεψης για 920-930 εκατ. ευρώ, όπως έχει εγγραφεί στο νέο Μεσοπρόθεσμο.
Το τρίτο σενάριο (το οποίο είναι ανεξάρτητο από τα δύο παραπάνω και θεωρείται το «επικρατέστερο» από ορισμένους κύκλους στο Υπ. Εργασίας) προβλέπει αναστολή των περικοπών τουλάχιστον έως τον Ιούλιο του 2019 (αντί της εφαρμογής του στα τέλη Δεκεμβρίου του 2018/αρχές 2019), προκειμένου προηγουμένως, δηλαδή τον Απρίλιο, να οριστικοποιηθεί από τη Eurostat το ελληνικό πρωτογενές πλεόνασμα και έτσι να υπάρξει καθαρό το πεδίο.

*** ΕΚΤΑΚΤΟ!Ο Πούτιν ΑΔΕΙΑΖΕΙ την ΕΛΛΑΔΑ….
 
H Mόσχα εκθέτει ανεπανόρθωτα πλέον τον Ν. Κοτζιά και με αποδείξεις. Νέα τροπή δίνει η ρωσική πρεσβεία στο ζήτημα της επίσκεψης του Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ η οποία, ως γνωστόν, αναβλήθηκε.
Συγκεκριμένα, μέσω tweet στον επίσημο λογαριασμό της, η πρεσβεία αναφέρει ότι η Αθήνα ήταν εκείνη που ζήτησε την επίσκεψη Λάβρόφ.
Στο tweet σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Ν. Κοτζιά, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον ομόλογό του της Ρωσικής Ομοσπονδίας, S. Lavrov (Μόσχα, 13.06.2018): «Επιβεβαιώσαμε την πρόσκληση στον ομόλογό μου να έρθει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο»».


Λίγη ώρα αργότερα, η ανάρτηση «κατέβηκε» για αδιευκρίνιστους λόγους.

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την ακύρωση της επίσκεψης του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών και τη σοβαρή επιδείνωση στις ελληνορωσικές σχέσεις. Η συνάντηση των δυο ανδρών διήρκεσε μιάμιση ώρα.
Το βλέμμα τώρα είναι στραμμένο για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με ττην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Μόσχα. Τον πρωθυπουργό είχε καλέσει ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ρώσος ΥΠΕΞ ήταν «προπομπός» της επίσκεψης αυτής.
 Και το ερώτημα είναι πλέον εάν θα επισκεφθεί ο Τσίπρας την Μόσχα, με τις τελευταίες εξελίξεις πάντως, δύσκολα. Οι πιθανότητες είναι μηδαμινές.
Την ακύρωση της επίσκεψης του Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε ο Ρώσος πρέσβης στην Αθήνα, Αντρέι Μασλόφ νωρίτερα την Πέμπτη, μιλώντας στο πρακτορείο TASS. Σύμφωνα με τους Ρώσους η ημερομηνία που είχε προταθεί από την ελληνική πλευρά δεν είναι πλέον διαθέσιμη.
Επιπλέον, ο Ρώσος πρέσβης ανέφερε ότι η Ρωσία σκοπεύει να απελάσει Έλληνες διπλωμάτες σε αντίποινα για την απέλαση δύο Ρώσων διπλωματών προ ημερών από την ελληνική πλευρά, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει τον αριθμό και την ημερομηνία απέλασης.
«Δεν μιλάει για ακύρωση ο Ρώσος πρέσβης, αλλά για το ακατάλληλο της στιγμής για την επίσκεψη του Λαβρόφ» αποσαφήνιζαν πάντως οι ελληνικές διπλωματικές πηγές.
Νέες δηλώσεις Μοσλόβ
Λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση της ματαίωσης της επίσκεψης Λαβρόφ στην Ελλάδα και ενώ το διπλωματικό θερμόμετρο δείχνει κόκκινο, ο κ. Αντρέι Μάσλοβ χαρακτήρισε «απογοητευτική» την κίνηση της Ελλάδας να απελάσει τους ρώσους διπλωμάτες, ενώ σημείωσε οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών διένυαν μέχρι τότε μια περίοδο «πρωτοφανούς ακμής». «Η δήλωση της Ζαχάροβα (σ.σ εκπροσώπου τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ) ήταν κατά τη γνώμη μου σωστή, ισορροπημένη, ενώ η αντίδραση της Αθήνας ήταν υπερβολική», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μάσλοβ.
Ο πρέσβης δήλωσε ότι οπωσδήποτε θα υπάρξουν αντίμετρα στην κίνηση της Ελλάδας να απελάσει τους ρώσους διπλωμάτες. Παράλληλα εξέφρασε τη θλίψη του για το ότι συνέβη ένα τόσο καταστροφικό για τις διμερείς σχέσεις περιστατικό και μάλιστα στην 190ή επέτειο των ελληνορωσικών σχέσεων.
Ο κ. Μάσλοβ επανέλαβε, δε, πως θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της Μόσχας, με απελάσεις Ελλήνων διπλωματών, ενώ επιβεβαίωσε και τους λόγους ματαίωσης της επίσκεψης του προϊσταμένου του, Σεργκέι Λαβρόφ στην Αθήνα. «Προετοιμαζόμαστε εδώ και καιρό για την επίσκεψη του υπουργού Λαβρόφ στην Ελλάδα. Έχει μια πρόσκληση, όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε επιβεβαιώσει την επίσκεψη. Όμως, παρόλα αυτά υπήρχε στον ορίζοντα αυτή η επίσκεψη», σημείωσε, προσθέτοντας: «Μπορώ να πω ότι ήταν μια περίοδος πρωτοφανούς ακμής στις ρωσο-ελληνικές σχέσεις και ξαφνικά συνέβη αυτή η απογοητευτική κίνηση από την ελληνική πλευρά».
Όπως γίνεται αντιληπτό η κατάσταση έχει αρχίσει κι εκτροχιάζεται. Είναι αρκετά πιθανόν η ζημιά που κάνουν οι ΣΥΡΙΖΑΝ. ΕΛ να είναι ανεπανόρθωτη.

***  Επιστροφή αναδρομικών σε 200.000 συνταξιούχους! ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ και ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΑ ΛΑΒΟΥΝ
 
~  Με ανάρτηση της στο Facebook η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, ενημέρωσε ότι περίπου 200.000 συνταξιούχοι με την πληρωμή των επικουρικών τους, στις 2 Αυγούστου, θα λάβουν τα αναδρομικά πόσα που προέκυψαν από την αλλαγή στον ΑΚΑΓΕ, που έχει γίνει από το Μάιο.
Όπως αναφέρει η υπουργός το 60 % των δικαιούχων θα έχει επιστροφή από 150 έως 350 ευρώ.
Οι πρώην φορείς από όπου προέρχονται οι περισσότεροι δικαιούχοι και τα μέσα πόσα των επιστροφών τους ενδεικτικά είναι:
ΕΤΕΑΜ -58953 δικαιούχοι με μέσο ποσό 212,39 ευρώ.
 ~ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ Κ.Υ 40679-145,72 ευρώ.
ΤΕΑΠ ΔΕΗ 24733-465,60 ευρώ.
ΤΕΑΠΟΚΑ 16172-256,14 ευρώ.
ΤΕΑΠΟΤΕ 14.008-398,57 ευρω. newsit
                       
***   ΣΕΙΣΜΟΣ! Στο 5% η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ! Δημοσκόπηση Σεισμός…

Mία δημοσκόπηση βόμβα ‘έσκασε’ σήμερα και παρουσιάζει πλήρη αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και της δύναμης των κομμάτων.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών που διενεργήθηκε στις αρχές Ιουλίου έχουμε την εξής δυνητική εκλογική επιρροή:
ΝΔ 35%
~  ΣΥΡΙΖΑ 27%
ΚΙΝΑΛ 14%
ΚΚΕ 9%
Χρυσή Αυγή 8%
Ποτάμι 6%
Εν. Κεντρώων 6%
Ελληνική Λύση 5%
Λαϊκή Ενότητα 4%
Πλεύση Ελευθερίας 3%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2%
ΜΕΡΑ25 2%
Εθνική Ενότητα 2%
ΑΝ.ΕΛΛ. 2%
Η δημοσκόπηση αυτή έρχεται σε συνέχεια ενός μπαράζ θετικών δημοσκοπήσεων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ.
Ρωτήσαμε το κόμμα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για κάποιο σχόλιο και μας απήντησαν, πως πάγια θέση του Προέδρου Κ.Βελόπουλου είναι να μην σχολιάζονται οι δημοσκοπήσεις.

*** ΒΟΜΒΑ του Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ!ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΕΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ


Μετά τον Real97.8 o Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ εμφανίστηκε στην τηλεόραση του Σκάι και την εκπομπή ΟΙ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ.
Η εκπομπή ξεκίνησε φυσικά με το θέμα της απέλασης των Ρώσων διπλωματών όπου ο Κ. Βελόπουλος έδωσε όλο το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών.
Έμφαση δόθηκε στα Εθνικά Θέματα. Πέρα από την πολιτική του Ερντογάν με τους συλληφθέντες Έλληνες στρατιωτικούς, ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ στηλίτευσε το γεγονός πως ούτε φέτος θα λειτουργήσει η Παναγία Σουμελά, ούτε η Σχολή της Χάλκης λειτουργεί ενώ πιέζει σε όλα τα μέτωπα. Μάλιστα ο Κ. Βελόπουλος απόρησε με τη στάση της Ελλάδας που ανοίγει μέτωπο και με την Αλβανία όταν η κατάσταση με τα Σκόπια είναι κακή και οι Τούρκοι πιέζουν.
Τόνισε δε τον κίνδυνο που δημιουργούμε για δημιουργία «Κερκόπορτας» στο Καστελόριζο (στη Μεγίστη) αν δεχτούμε τα διαπόντια νησιά του Ιονίου να μη δημιουργούν ΑΟΖ.
Τέλος τόνισε, με αφορμή το νέο κόμμα του Δ. Καμμένου, πως η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ απευθύνεται σε Έλληνες πατριώτες ασχέτως ιδεολογικής αφετηρίας κι όχι μόνο σε δεξιούς πολίτες.
~


Θυμίζουμε επίσης την ραδιοφωνική εμφάνιση του Κ.Βελόπουλο στο Νίκο Χατζηνικολάου και τον RealFm (EΔΩ)


***
  ~* Στα λοτρά Πόζαρ :  https://www.facebook.com/katerina.antonakaki.7/videos/1766143910310983/  .-
ΕΓΚΟΝΑΚΙΑ Νο1  10/07/2018 : https://youtu.be/tjQh-DgZ1tQ  .- 
ΕΓΚΟΝΑΚΙΑ Νο2  10/07/2018 :  https://youtu.be/erJkS2Txfoc  .-
Εγγόνια Νο 3  2018 / 07 : https://youtu.be/QQtl3vk45AQ  .-
Εγγόνια σπίτι παππού 10/07/2018 : https://youtu.be/SmPIqYkMRJI  .-  
Βεράντα σπίτι πάππου 12/07/2018 : https://youtu.be/BwISrPwtVAE  .-

~* Τα εγγόνια  φώτο- βίντεο Νο1  με 340 φωτογραφίες …  16/07/2018 : https://youtu.be/o4UhcsaMBVg .-

~** Η εκπομπή Κόντρα και Ρήξη με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Αλήθειες που δεν θα ακούσετε πουθενά! Κυριάκος Βελόπουλος - Κόντρα & Ρήξη 17/7/18 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΡΩΣΙΑΣ" ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ : https://youtu.be/AAGcQlaG1JQ .-

~**  Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΑΝΤΑΔΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΔΙΑΒΑΙΔΕ ΜΑΓΕΨΕ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ : https://youtu.be/KveaEF2RYW4 .-

~**  , Η YΠΟΥΛΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ.. Διαχρονικά κάποιοι μας πίνουν κυριολεκτικά το αίμα...Μέσα σε αυτούς είναι και τα θηλυκά κουνούπια ..που χρησιμοποιούν 6 βελόνες  οι οποίες τρυπούν το δέρμα μας και ψάχνουν φλέβα για να χτυπήσουν.Το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουμε όπως και ο ιδρώτας αποτελούν κύριες ουσίες που προσελκύουν τα κουνούπια.Γι αυτό παρακαλώ συνεχώς..κάνετε πιο συχνά μπάνιο..μη φοβάστε ,δε θα σας φύγει το βάπτισμα...χιχιχι :))  Eξηγώ γρήγορα το βιντεάκι :¨Το αρσενικό κουνούπι δεν δαγκώνει, αλλά όταν το θηλυκό πίνει το αίμα μας για να αναπαραχθεί, μπορεί να αφήσει πίσω του ιούς και παράσιτα που προκαλούν ασθένειες όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός και ο ιός Ζίκα.  Μέρος του τι κάνει ένα κουνούπι τόσο επικίνδυνο για την μετάδοση ασθενειών στον άνθρωπο είναι η αποτελεσματικότητα στο τσίμπημά του. Το στόμα του κουνουπιού (προβοσκίδα) δεν είναι απλώς ένα μικροσκοπικό δόρυ. Είναι ένα εξελιγμένο σύστημα από έξι επιμέρους λεπτές, βελόνες, καθεμιά από τις οποίες συμβάλλει ώστε το κουνούπι να διαπερνά το δέρμα, να εντοπίζει τα αιμοφόρα αγγεία και να αντλεί αίμα.  Όταν το θηλυκό κουνούπι τρυπάει το δέρμα, ένα εύκαμπτο ευέλικτο τμήμα της προβοσκίδας του μένει εκτός, καθώς 6 άλλα μέρη εισχωρούν πιο βαθιά. Δύο από αυτές τις βελόνες, που ονομάζονται “maxillae”, έχουν μικροσκοπικά δόντια που επιτρέπουν στο κουνούπι να “πριονίσει” το δέρμα. Ένα άλλο σετ βελονών, που ονομάζονται “mandibles”, κρατούν τους ιστούς ανοικτούς, καθώς γίνεται αυτό το “πριόνισμα”. Στη συνέχεια, μια πέμπτη μικροσκοπική βελόνα, που ονομάζεται labrum, διαπερνά το αιμοφόρο αγγείο. Μόλις εισέλθει σε αυτό, χρησιμεύει επίσης και ως αντλία εισροής αίματος στην κοιλιά του κουνουπιού. Καθώς η κοιλιά του θηλυκού κουνουπιού γεμίζει με αίμα, αυτόματα φιλτράρει τα θρεπτικά ερυθρά αιμοσφαίρια και αποβάλλει το περιττό για εκείνο νερό. Η έκτη βελόνα του κουνουπιού, που ονομάζεται hypopharynx, βγάζει σάλιο από το κουνούπι, το οποίο εισχωρεί στο δέρμα μας. Αυτό το σάλιο περιέχει ουσίες που εμποδίζουν το αίμα να πήξει και να κλείσει την δίοδο που άνοιξε. Πρόκειται για μια ισχυρή ουσία. Κάνει τα αιμοφόρα αγγεία μας να διαστέλλονται, εμποδίζει την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος και λιπαίνει την προβοσκίδα του εντόμου. Αυτό είναι που μας προκαλεί φαγούρα και σημάδια στο δέρμα, ενώ λειτουργεί και ως μέσο μετάδοσης ιών και άλλων παρασίτων.   ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΜΕ...  Τα κουνούπια έχουν πολύ δυνατή όσφρηση και επιλέγουν το θήραμά τους με βάση τον ιδρώτα του. Από το ιδρώτα μπορούν να καταλάβουν αν είστε «γλυκοαίματοι» ή όχι.Οσοι του δίνεται και καταλαβαίνει στα γλυκά...είστε τα πρώτα θύματα... Μείγμα από αιθέρια έλαια Ανακατέψτε αιθέρια έλαια όπως citronella , λεμονόχορτο και ευκάλυπτο σε ίσες ποσότητες και βάλτε σε διάφορα σημεία του σώματός σας. Και τα τρία αυτά έλαια είναι οι πιο φανατικοί εχθροί των κουνουπιών. Δενδρολίβανο Τα κουνούπια λατρεύουν τα μπάρμπεκιου και γι'αυτό μπορεί να αντιμετωπίζετε συχνά πρόβλημα με κουνούπια κάθε φορά που αποφασίζετε να κάνετε μπάρμπεκιου. Το δενδρολίβανο όμως είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς των κουνουπιών. Μπορείτε να διώξετε τα κουνούπια πανεύκολα ρίχνοντας μερικά κλωναράκια δενδρολίβανο μέσα στο μπάρμπεκιου. Το φαγητό σας θα νοστιμεύσει και τα κουνούπια θα φύγουν οριστικά.  Αρχ'ιστε να παίρνετε βιταμίν Β1 ,τα αποτρέπει απο το να σας τσιμπίσουν..Αποφύγετε τροφές οπως η μπανάνα πλούσιες σε κάλιο..γιατί το γαλακτικό οξυ που παράγεται μετα τη κατανάλωση τετοιων τροφών ,τα ελκύει... Ξίδι και σκόρδο τα αποτρέπουν επίσης.. Βασιλικός..ο βασιλιάς...τα διώχνει..γι αυτό παλιά σε ολα τα σπίτια είχαν στα παραθυρόφυλλα γλάστρες με βασιλικούς..Είναι φυσικό αντικουνουπικό..  Τρίψτε σε καρπούς κι αστράγαλους ,τα αγαπημένα σημεία των κουνουπιών,βασιλικό..δυόσμο...μελλισόχορτο..τα χημικά προιόντα δε τα προτείνω ,ολα είναι καρκινογόνα... Σε τσιμπάνε που σε τσιμπάνε τα άτιμα..χάθηκε να αφήνουν κι ενα μήνυμα...Μεγάλε..εχεις αυξημένη χολιστερίνη..φουλ τριγλυκερίδια..πρόσεξέ το..χιχιχ...Toυλάχιστον ,αφού ερχονται απροσκάλεστα ,δε μπορούσαν,να ρουφάνε λίπος αντί για αίμα ? Πόσος κοσμος θα ήταν ευχαριστημένος....απο αυτή την απρόσμενη  επίσκεψη...χιχιχι Αυτός ο Νωε δε γνωρίζω ,ούτε μπορώ να καταλάβω ,τι σκεφτόταν όταν τα έβαλε στη κιβωτό...χιχιχι..καλή συνέχεια..:)) : https://youtu.be/tbrEtMbVW5E .-

~**Βίντεο  Τι  πρέπει να γνωρίζω για το πρωκτικό σεξ; : 

~ ** ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΛΛΑΤΟ : https://youtu.be/tHRyoNCdjmQ .-

~**  Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΘΑΝΩΝ ΟΠΛΙΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ... : https://youtu.be/em3xD-I-eHU  .-
Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ…; ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΑΞΕ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΘΝΗΣΚΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ??ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ ΚΑΙ ΠΗΓΑΜΕ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ..ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΚΥΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΟΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΜΑΣ...ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΟΥΣ..ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ..ΑΠΟΧΑΥΝΩΜΕΝΟΥΣ...ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ,ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ...ΠΛΗΡΩΣ...ΕΛΛΗΝΕΣ ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ...ΣΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ..Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ..Ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ..Ο ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ...Ο ΝΙΚΗΤΑΣ..Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ...Ο ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ...Ο ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ..Ο ΒΛΑΧΑΚΟΣ..Ο ΓΙΑΛΟΨΟΣ...Ο ΣΟΛΟΜΟΣ...Η ΚΥΡΑ ΡΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΟΥ ΦΩΝΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ...ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΨΗΛΑ....EΛΛΗΝΑ !!!!ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ, ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΟ ΤΑΦΟ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΙΠΕ...ΘΑΡΣΕΙΤΕ..ΕΓΩ ΝΕΝΙΚΗΚΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ..ΚΙ ΕΣΥ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙΣ..!!!!!!! TI MAΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΜΟ:  Στο αρχαίο πρωτότυπο ο οπλίτης είναι ακόμη ζωντανός και σε φυσική στάση με εμφανή τα γεννητικά του όργανα. Στο σύγχρονο είναι νεκρός, τοποθετημένος πάνω σε πέτρα που δεν τον χωράει, στυλιζαρισμένος και αφύσικος.  Η πουριτανική νεοραγιάδικη ηθική θέλει την δύναμη του Ελληνισμού χωρίς αναγεννητικά όργανα και να έχει εκπνεύσει.    Ο ευνουχισμός του Ελληνικού έθνους.    Η συνήθεια της δημιουργίας κενοταφίων προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι πίστευαν ότι βασανίζονταν οι ψυχές όσων δεν είχαν ταφεί τα σώματα τους. Η ταφή όσων είχαν χαθεί οι σοροί τους, γινόταν συμβολικά είτε με την κατασκευή ειδώλου είτε με κενοτάφιο.  Η σύλληψη του χρέους της αποδόσεως τιμών στους άγνωστους πεσόντες των μαχών με τη συμβολική «ταφή» τους, ανάγεται στην κλασική Αθήνα με γνωστότερη ίσως αναφορά αυτήν που γίνεται στο έργο «Επιτάφιος» του Περικλέους . Είναι γνωστή η περίπτωση της καταδίκης των Αθηναίων στρατηγών για την αμέλειά τους να περισυλλέξουν τους νεκρούς μετά τη ναυμαχία των Αργινουσών, το 406 π.Χ. . Σύμφωνα με τα ταφικά έθιμα των αρχαίων Ελλήνων, ακόμα και οι νεκροί του αντιπάλου πρέπει να απολαμβάνουν του σεβασμού των νικητών, ενώ το αίτημα μιας πόλεως να της επιτραπεί να συλλέξει τους νεκρούς της από το πεδίο της μάχης ισοδυναμούσε με επίσημη παραδοχή της ήττας της. Τα ταφικά μνημεία της αρχαιότητος διακρίνονται στα πολυάνδρια και τα κενοτάφια.  Στην Αθήνα, ο δημόσιος χώρος τιμών και ταφής των πεσόντων ήταν το «Δημόσιο Σήμα» στον Κεραμεικό, έξω από τις δυτικές πύλες της πόλεως.  Στη σύγχρονη Ελλάδα το πρώτο μνημείο στον Άγνωστο Στρατιώτη του αγώνα 1821 στήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1858, με απόφαση του Δήμου Ερμούπολης στο νησί της Σύρου. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα, η απόφαση για την ανέγερση ενός μνημείου αφιερωμένου στη μνήμη του Άγνωστου στρατιώτη ελήφθη από το καθεστώς του Θεόδωρου Πάγκαλου, τον Ιανουάριο του 1926 και η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε λίγες μέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπογεγραμμένη από τον υφυπουργό των Στρατιωτικών Κωνσταντίνο Νίδερ .  Με προσωπική απόφαση του Πάγκαλου, με την ιδιότητα του υπουργού των Στρατιωτικών, προκηρύχθηκε στις 3 Μαρτίου 1926, καλλιτεχνικός διαγωνισμός, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Εσπέρα» «..«μεταξύ Ελλήνων αρχιτεκτόνων, γλυπτών και ζωγράφων διά την υποβολή μελέτης ανεγέρσεως τάφου Αγνώστου Στρατιώτου εις την έμπροσθεν των Παλαιών Ανακτόρων Πλατεία, καταλλήλως προς τούτο διαρρυθμιζομένη…». Η ιδέα της κατασκευής ενός μνημείου, τη συγκεκριμένη περίοδο, συνδέεται με την ανάγκη τονώσεως της εθνικής υπερηφάνειας των Ελλήνων λίγα χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Στις 9 Οκτωβρίου 1926, μετά την πτώση του Θεόδωρου Πάγκαλου, το Υπουργείο Στρατιωτικών ενέκρινε και βράβευσε κατά πλειοψηφία την μελέτη με το ψευδώνυμο «Σκρα», που είχε υποβληθεί από τον αρχιτέκτονα Μανώλη Λαζαρίδη, ο οποίος συμμετείχε στο διαγωνισμό με δύο προτάσεις, η δεύτερη με το ψευδώνυμο «Έλλην» .  Ο αρχιτέκτονας είχε συνεργαστεί με τον γλύπτη Θωμά Θωμόπουλο, και είχαν προτείνει ως γλυπτό την παράσταση γιγαντομαχίας όπου μια μορφή αγγέλου, που θα συμβόλιζε την Ελλάδα, θα παραλάμβανε στοργικά τον νεκρό στρατιώτη.  Το Σεπτέμβριο του 1929, ο Θωμόπουλος απομακρύνθηκε λόγω των οικονομικών διαφορών του, προσέφυγε στα δικαστήρια και δεν δικαιώθηκε, κι αντικαταστάθηκε από το γλύπτη Φωκίωνα Ροκ με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής ανεγέρσεως, η οποία στην συνέχεια ενέκρινε νέα πρόταση για το έργο, με έναν οπλίτη «εκτάδην κείμενο», δηλαδή ξαπλωμένο στο έδαφος.  ΠΗΓΗ Επανελληνισμός των Ελλήνων 3

~**   ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Π. ΙΣΑΑΚ : ΑΟΡΑΤΟΙ & ΓΥΜΝΟΙ ΑΣΚΗΤΕΣ. www.imdleo.gr Διηγείται ο π. Αθανάσιος. , https://youtu.be/Vq4a6-Cj9cY  .-

~ ** ΣΙΓΗΣΕ ΤΟ ΛΑΟΥΤΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ :                                                                        https://youtu.be/QIOAQrRFPWg .- 

*** Αθλητικά Νέα  :

***  Η Καλαμάτα απέκτησε τον Δημήτρη Ψάνη από την Κ-20 της ΑΕΚ 
Την απόκτηση του αμυντικού Δημήτρη Ψάνη, από την Κ-20 της ΑΕΚ, γνωστοποίησε χθες η Καλαμάτα.
Ο Ψάνης, είναι το πέμπτο μεταγραφικό απόκτημα της τοπικής μας ομάδας (προηγήθηκαν οι Νίκος Κόκκαλης, Άγγελος Μπίζος, Χρήστος Μίνγκας, Γιάννης Τσόπελας).
Η ανακοίνωση της διοίκησης της Καλαμάτας, για τη μεταγραφή του Δημήτρη Ψάνη, αναφέρει τα εξής:
«Ο ΠΣ “Η Καλαμάτα” ανακοινώνει την συμφωνία με τον αμυντικό Δημήτρη Ψάνη ο οποίος προέρχεται από την ομάδα Κ20 της ΑΕΚ.
Ο Δημήτρης Ψάνης γεννήθηκε στην Μυτιλήνη στις 20 Αυγούστου 1998 και έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στον Παλλεσβιακό.
Το καλοκαίρι που 2014 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, την φανέλα της οποίας φόρεσε για τέσσερα χρόνια, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν βασικός στην ομάδα Κ20.
Ο 20χρονος αμυντικός, με δήλωσή του στο επίσημο site της Καλαμάτας, ανέφερε:
“Είναι τιμή μου που αποτελώ μέλος της ιστορικής ομάδας της Καλαμάτας. Είμαι πανέτοιμος για την νέα αυτή μεγάλη πρόκληση στην καριέρα μου και θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να βοηθήσω και εγώ από την πλευρά μου την Μαύρη Θύελλα να εκπληρώσει τους στόχους της”.»
 Κοντά και σε άλλες μεταγραφές
Η διοίκηση της Καλαμάτας συνεχίζει τις επαφές με μεταγραφικούς στόχους και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις.
Όσον αφορά τώρα στην έναρξη της προετοιμασίας, έχει οριστεί για τη Δευτέρα 23 Ιουλίου και ο προπονητής Γιάννης Χριστόπουλος ευελπιστεί να έχει στη διάθεσή του ικανό αριθμό ποδοσφαιριστών.

***   Δικηγόροι προς… μίμηση 
Σε αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ δικηγορικών συλλόγων ένας διαιτητής κατέληξε στο νοσοκομείο μετά τον ξυλοδαρμό από δικηγόρους που διαφώνησαν με μια απόφασή του.
Αν οι δικηγόροι που έχουν ως αποστολή να σέβονται την κρίση των δικαστών δέρνουν ένα διαιτητή, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, μπορεί κανείς να αντιληφθεί τη νοοτροπία ενός λαού γύρω από το ποδόσφαιρο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον τελικό αγώνα του πρωταθλήματος των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, όπου το επίμαχο πέναλτι έκρινε το νικητή. Δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία επίδειξη καφρίλας και δε συναρτάται ούτε με τη μόρφωση ούτε με την κοινωνική θέση. Γονείς αθλητών παιδικών πρωταθλημάτων κάθε εβδομάδα βρίζουν διαιτητές και αντιπάλους ή επιδίδονται σε συγκρούσεις, με παρεμβάσεις ακόμη και των ΜΑΤ! Ακόμη και σε εργασιακά πρωταθλήματα, εκτεταμένα επεισόδια έχουν διακόψει αγώνες και έχουν ματαιώσει ολόκληρες διοργανώσεις.
Δε φταίει το άθλημα, προφανώς. Αρκεί κανείς να ρίξει μια ματιά στα πρωταθλήματα του εξωτερικού ή στις διεθνείς διοργανώσεις και θα το αντιληφθεί. Το πρόβλημα είναι μια μερίδα του κόσμου που νομίζει πως μπορεί σε αυτό το χώρο να εκτονώνει τα όποια απωθημένα του. Και ταυτόχρονα, περήφανα, μεταδίδει αυτή την αντίληψη και στις επόμενες γενιές.
Είναι οι ίδιοι μαζί με τους παράγοντες που οδήγησαν μοιραία και στη σημερινή κατάσταση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Βία, μπινελίκια και φανατισμός συνθέτουν το σκηνικό μεταξύ παραγόντων, οπαδών ακόμη και αθλητών.
Αυτή είναι η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα, από τα επαγγελματικά γήπεδα μέχρι τις αλάνες, και αυτοί είναι που έφτασαν το «προϊόν», όπως συχνά τους αρέσει να το αποκαλούν, στον πάτο.
Όπως αποδείχθηκε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το VAR μπορεί - υπό συνθήκες - να απαλλάξει το ποδόσφαιρο από το πρόβλημα της «κακής» διαιτησίας, δυστυχώς όμως δεν μπορεί να το απαλλάξει από τους... βαρεμένους.   Α.Π.

***

~~  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ   ΙΟΥΛΙΟΥ  2018  :   
~* ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Κυριακή 01  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 .  ΚΑΛΟ και Ευλογημένο μήνα για όλους μας !: http://stamos-dynami.blogspot.com/2018/07/blog-post.html .-  
~*ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ , Στο αγιάζι της  ενημέρωσης .  Δευτέρα  02  Ιουλίου 2018.  ΟΜΟΡΦΗ , ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ για όλους μας  : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
~*  ARFARA  - ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τρίτη  03  Ιουλίου  2018 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
~* ARFARA ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τετάρτη 04 Ιουλίου  2018  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara.html  .- 
~*ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018  :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara.html  .  - 
~* ARFARA 2  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της  ενημέρωσης .  Πέμπτη  05  ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  :  http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/07/arfara-2.html .-
~* ARFARA    ΑΡΦΑΡ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018 : http://snsstamoskal.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-  
~*  ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο 07  Ιουνίου 2018 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
~*  ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή  08- Ιουλίου 2018 . : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/blog-post.html .-
~*  Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018 , ARFARA ΑΡΦΑΡΑ  , ΒΙΝΤΕΟ από εκδηλώσεις και ΟΜΙΛΙΕΣ στο ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  , : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/07/arfara-08-2018-video-1.html  .-   
~**  ARFARA ΑΡΦΑΡ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Δευτέρα  09 Ιουλίου 2018 . : http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
  
~* arfara ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης.
ΤΡΊΤΗ 10  Ιουλίου 2018  : http://snsarfara.blogspot.com/2018/07/arfara.html .
~* ARFARA   ΑΡΦΑΡΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τετάρτη 11 Ιουλίου  2018:  http://stamos-dynami.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
~* ARFARA ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .Πέμπτη 12 Ιουλίου 2016   :
  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/07/arfara_12.html .-
~ * ARFARA   ΑΡΦΑΡΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/07/arfara_13.html .-
~* ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.. ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ....Σάββατο  14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ,  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/14-2018.html .- ~*ARFARA ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 .
 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/arfara_14.html .-

~* ARFARA  ΑΡΑΡΑ ΝΕΑ , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Κυριακή  15 ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 .  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara_15.html .-
~* ARFARA   ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara_15.html     .-

~*ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης ..
Τρίτη 17 Ιουλίου  2018  : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara_17.html .-
~*ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ  μας   Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2018 . : http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/07/arfara.html .- 
~*ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ  τα ΝΕΑ μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Πέμπτη 19 ΙΟΥΛΊΟΥ  2018 .   :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/07/arfara_18.html .-

~* ΕΛΛΑΔΑ- ΕΚΔΡΟΜΕΣ -ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Στα Ελληνικά Νησιά μας ΄ Α/ .- ΚΥΚΛΑΔΕΣ ..... 1ο μέρος ~* ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.. ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ....Σάββατο  14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ,  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/14-2018.html .-
Β/ .- 
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ...   2ο μέρος .. Πέμπτη 19  Ιουλίου 2018  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/blog-post_19.html .-


~* ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ τα ΝΕΑ μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή  20 Ιουλίου  2018  :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2018/07/arfara_19.html .-
~*
~*ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΜΑΣ ΒΙΝΤΕΟ :
Αντιπρόεδρος Ε  Βουλής  ντροπή  2018: https://youtu.be/1sHcWanEWsI .-
Αρχιεπίσκοπος Ιωάννη στην ΟΧΡΙΔΑ  2018: https://youtu.be/5mjGQrZKd_Y .-
O ΓIOXANES XAN 2018 : https://youtu.be/QtmkQ2Aiifw .-
Ο ΓΙΟΥΝΚΕΡ  2018: https://youtu.be/zjR8xhI9PLs  .-
ΤΣΙΠΡΑΣ σποτάκι  2018 : https://youtu.be/fER80mL38_g   .-
Συμπεριφορές Ζώων  2018 : https://youtu.be/GPX2PsLzcxQ  .-
~* Ο Ν  ΚΟΤΖΙΑΣ τα λύνει όλα   ντροπή του  2018 : https://youtu.be/oS3lZmIxf4k  .-
~* Βλαδίμηρο ΠΟΥΤΙΝ 2018  : https://youtu.be/OeOLRSzqELk .-    
~* Α  ΤΣΙΠΡΑΣ για αλλαγή συνόρων 2018 : https://youtu.be/v-DPBm7g6LE .-  
~** GOLDEN STAR FERRIE  2018: https://youtu.be/YyNn1n8lOwA .-
~**  Ντόρα Μπακογιάννη  ανταλλαγή με 8  2018 : https://youtu.be/SuYuqNDf3cA .-
~**Α  ΤΣΙΠΡΑΣ και Β  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  2018 : https://youtu.be/WmvhAGkapBc .-
~**ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ 17 07 2018 Συνάντηση : https://youtu.be/eg98botn8IE .-
~**Ποδοσφαιριστές Εθνικής Κροατίας  2018 : https://youtu.be/9JTET50LK-E .-
~**Για προδοσία κατηγορούν ΤΡΑΜΠ   2018 : https://youtu.be/56LpYQWHnKY .-
~ **Ανθελληνική προπαγάνδα Σκοπιανών 2018 : https://youtu.be/z3j2YFZnB0Y   .-

~**Γιώργος   Κατρούγκαλος  2018: https://youtu.be/4JgpZqH1RDI .-
~