ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ

~Μονή Προφήτου Ηλία Αρφαρών Μεσσηνίας 19/07/2016 : https://youtu.be/mEKyRdgCM98 .-

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Ήπιες Μορφές Ενέργειας κ.α. *

** Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Αιολική Ενέργεια - Προμηθευτές εξοπλισμού & Εγκαταστάτες
Βιομάζα
Γεωθερμία
Ηλιακή Ενέργεια
Υδροηλεκτρικά
** Εξοικονόμηση Ενέργειας

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009

Συμβουλές για Εξοικονόμηση Ενέργειας
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009

Συμβουλές για Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Αυτοκίνητο
** Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρολογικό Υλικό
Παραγωγή
** Φυσικό Αέριο
Διανομή
Διαχειριστής Συστήματος
Εγκατάσταση
Μηχανήματα
Παραγωγή
** Στερεά Καύσιμα
Εισαγωγές - Εμπορία
Παραγωγή
** Πετρέλαιο
Διύλιση
Εμπορία
Ναυτιλιακά Καύσιμα
Παραγωγή
** Ελληνικά Sites με ενδιαφέρον …για την ενεργειακή παραγωγή – παροχή κ.λπ.
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ)
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)
Ελληνικά Πετρέλαια
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ)
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ)
Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Εταιρειών (ΣΕΦ)
Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Δημοσίων Έργων
Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ
Διατμηματική Μονάδα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων
Energy - Economics - Environment Modelling Laboratory Research and Policy Analysis
ΕΛΕΤΑΕΝ
Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ)
MOTOROIL
IENE
ΕΠΑ Αττικής
ΕΠΑ Θεσσαλίας
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ)
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Ελληνική Εταιρεία Υδρογόνου
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Επιτροπή Ανταγωνισμού

~****** Αιολικά Πάρκα ::
** Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολυ αργότερα οι ανεμόμυλοι στη ξηρά.

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα.

** Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3 πτερυγίων, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400kW. Όταν εντοπιστεί μια ανεμώδης περιοχή – και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις και μελέτες – για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού τοποθετούνται μερικές δεκάδες ανεμογεννήτριες, οι οποίες απαρτίζουν ένα «αιολικό πάρκο».
Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας διαρκεί 1-3 μέρες. Αρχικά ανυψώνεται ο πύργος και τοποθετείται τμηματικά πάνω στα θεμέλια. Μετά ανυψώνεται η άτρακτος στην κορυφή του πύργου. Στη βάση του πύργου συναρμολογείται ο ρότορας ή δρομέας (οριζοντίου άξονα, πάνω στον οποίο είναι προσαρτημένα τα πτερύγια), ο οποίος αποτελεί το κινητό μέρος της ανεμογεννήτριας. Η άτρακτος περιλαμβάνει το σύστημα μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια ο ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο. Τέλος, γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις.

** Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή θανατώσεις πουλιών, κυρίως αποδημητικών γιατί τα ενδημικά «συνηθίζουν» την παρουσία των μηχανών και τις αποφεύγουν. Γι’αυτό καλύτερα να μην κατασκευάζονται αιολικά πάρκα σε δρόμους μετανάστευσης πουλιών. Σε κάθε περίπτωση, πριν τη δημιουργία ενός αιολικού πάρκου ή και οποιασδήποτε εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει να έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Πάντως η συχνότητα ατυχημάτων πουλιών σε αιολικά πάρκα είναι πολύ μικρότερη αυτής των ατυχημάτων με αυτοκίνητα. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και την αυστηρότερη επιλογή του τόπου εγκατάστασης (π.χ. πλωτές πλατφόρμες σε ανοικτή θάλασσα) το παραπάνω πρόβλημα, αλλά και ο θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανών, έχουν σχεδόν λυθεί.

** Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος νησιών. Ως εκ τούτου, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών της χώρας.
Ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο γεγονός αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΑΠΕ, η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί επενδύσεις στις Ήπιες μορφές ενέργειας. Αλλά και σε εθνική κλίμακα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3299/04, σε συνδυασμό με το νόμο για της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3468/06, παρέχει ισχυρότατα κίνητρα ακόμα και για επενδύσεις μικρής κλίμακας.
Η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αν και έχει μικρότερο αιολικό δυναμικό σε σύγκριση με άλλες περιοχές, διαθέτει ένα ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη ανεμωδών «νησίδων» (λόφοι, υψώματα κλπ. με εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό) την καθιστούν ενδιαφέρουσα για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων.
Αιολικά πάρκα υπάρχουν και σε πλήθος νησιών, όπως το Αιολικό Πάρκο «Μανολάτη - Ξερολίμπα» του Δ.Δ. Διλινάτων Δήμου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Στο ίδιο νησί έχει ήδη δρομολογηθεί η δημιουργία δυο ακόμη αιολικών πάρκων, στα πλαίσια του μελλοντικού σχεδιασμού ΑΠΕ στο Νομό Κεφαλληνίας: το Αιολικό Πάρκο στο όρος "Αγία Δυνατή" του Δήμου Πυλαρέων, και το Αιολικό Πάρκο στη θέση "Ημεροβίγλι" στα διοικητικά όρια των Δήμων Αργοστολίου και Πυλαρέων. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των δυο νέων πάρκων, και σε συνδυασμό με το υφιστάμενο, ο Νομός Κεφαλληνίας θα τροφοδοτεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας με σύνολο 70,8 MW ηλεκτρικής ισχύος από τα αιολικά της πάρκα. Επιπλέον, σε διαδικασία αδειοδότησης βρίσκονται πέντε ακόμη μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανάγκες του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια και σε περίοδο αιχμής (Αύγουστος) ανέρχονται σε 50MW. Η αντιστοιχία μεταξύ της ισχύος που αποδίδει η Κεφαλονιά στο δίκτυο και της ισχύος που καταναλώνει είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική για την εξάπλωση της αιολικής ενέργειας και σε πολλά ακόμη νησιά της επικράτειας.
** Ήπιες μορφές ενέργειας
Μελλοντικός σχεδιασμός ΑΠΕ Νομού Κεφαλληνίας
**
** ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΜΟΜΗΛΑΚΙ :
· Σε «συσσωρευμένα γεγονότα» οφείλεται η εφηβική βία
· Σοκολατένια κρέμα για τα χαμομηλάκια μας και όχι μόνο!!
· Παθητικό κάπνισμα: απειλή για τα έμβρυα
Σε «συσσωρευμένα γεγονότα» οφείλεται η εφηβική βία
Posted: 28 Sep 2009 10:01 AM PDT

Τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών μπορούν να αρχίσουν έναν κύκλο δυσκολιών που τελικά καταλήγουν σε βία μετέπειτα στη ζωή τους, αλλά υπάρχουν άφθονες ευκαιρίες παρέμβασης πριν φτάσουν τα πράγματα στα άκρα.

Ο Δρ Κέννεθ Ντοντζ και οι συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο Ντιουκ της Βόρειας Καρολίνα έθεσαν υπό ιατρική παρακολούθηση 754 παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους παράγοντες που συντελούν στην εφηβική βία.
Διαπίστωσαν ότι ο δρόμος από τα πρώιμα παιδικά προβλήματα συμπεριφοράς μέχρι την εφηβική βία περιλαμβάνει μια περίπλοκη αλληλουχία περιστατικών.
Αρχικά οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι οι γονείς από μειονεκτικές οικογένειες ήταν πιθανότερο από άλλους γονείς να ανταποκριθούν στα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών τους είτε σκληρά είτε με ασυνέπεια. Αυτό με τη σειρά του, καθιστούσε πιθανότερο τα παιδιά να έχουν προβλήματα στο σχολείο, τόσο με τα μαθήματά τους όσο και με τους συμμαθητές τους.
Όταν τα παιδιά είχαν τέτοια προβλήματα στο Δημοτικό σχολείο, οι γονείς ήταν πιθανότερο να απομακρυνθούν απ' αυτά στο Γυμνάσιο, μιλώντας και παρακολουθώντας τα λιγότερο με την πάροδο του χρόνου. Αυτό αύξανε τις πιθανότητες τα παιδιά να κάνουν λάθος επιλογές φίλων, που για ορισμένα τελικά συντελούσε σε βίαιες συμπεριφορές στο Λύκειο.-

Τα καλά νέα είναι ότι, τα νήπια με προβλήματα συμπεριφοράς δεν είναι προκαθορισμένο να έχουν προβλήματα στην εφηβεία. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που οι γονείς μπορούν να παρέμβουν και να κάνουν τη διαφορά.
Το μήνυμα λοιπόν προς τους γονείς είναι ότι υπάρχουν πάντα ευκαιρίες για να βοηθήσουν το παιδί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του.
Όπως εξηγεί ο Δρ Ντοντζ «οι αντιδράσεις των γονέων ελάσσονα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών τους μπορούν είτε να βοηθήσουν είτε να κάνουν κακό. Ορισμένοι γονείς, θυμώνουν και ανταποκρίνονται σκληρά, συχνά σκεπτόμενοι ότι μπορεί να φοβίσουν το παιδί τους ώστε να έχει καλή συμπεριφορά».
Αλλά αυτό προϋποθέτει το μικρό παιδί να γνωρίζει ποια είναι η «καλή» συμπεριφορά. Οι γονείς λοιπόν θα πρέπει να είναι συνεπείς και ξεκάθαροι ως προς τους λόγους που μια συμπεριφορά, π.χ. ο καβγάς με τον αδερφό/αδερφή, δεν είναι αποδεκτή. Επίσης θα πρέπει να επιβραβεύουν την καλή συμπεριφορά του παιδιού τους.
Πάντως από τη μελέτη προκύπτει ότι το Γυμνάσιο είναι μια περίοδος-κλειδί για την εμπλοκή των γονέων στις ζωές των παιδιών. Ορισμένοι γονείς παιδιών με ιστορικό προβλημάτων συμπεριφοράς, ήταν τόσο δυσαρεστημένοι με την συμπεριφορά τους τη δεδομένη περίοδο που είχαν «εγκαταλείψει τη μάχη» και δεν παρακολουθούσαν πλέον τη ζωή των παιδιών τους.
Αλλά τότε ακριβώς είναι που τα παιδιά έχουν ανάγκη τους γονείς τους. Aρα οι γονείς θα πρέπει να συνεχίζουν να έχουν ενεργό ρόλο στη ζωή του παιδιού. Πάντα έχουν ευκαιρία να βοηθήσουν ή να κάνουν κακό στην ανάπτυξη του παιδιού.
Φυσικά δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι γονείς ευθύνονται για όλα τα κακά που συμβαίνουν στο παιδί. Πολλοί γονείς κάνουν ότι καλύτερο μπορούν και εκείνοι που προέρχονται από μειονεκτικό οικογενειακό περιβάλλον συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες που καθιστούν τον ρόλο τους ως γονέα ακόμη πιο δύσκολο. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Child Development.Δημοσίευση: 28-11-2008

Σοκολατένια κρέμα για τα χαμομηλάκια μας και όχι μόνο!!
Posted: 28 Sep 2009 08:59 AM PDT
Χρόνος προετοιμασίας: 15΄Χρόνος παγώματος: 10΄
Υλικά (για 10 μερίδες):
500 γρ. γάλα120 γρ. ζάχαρη50 γρ. κακάο20 γρ. κορν φλάουρ300 γρ. κουβερτούρα 55% κακάο, τεμαχισμένη σε μικρά κομμάτια

Διαδικασία:
* Ρίχνουμε το γάλα και το κακάο σε μία κατσαρόλα και τη βάζουμε στη φωτιά. *Ανακατεύουμε τη ζάχαρη και το κορν φλάουρ με 1 φλιτζανάκι του καφέ νερό.
* Προτού πάρει βράση το γάλα αδειάζουμε το μείγμα ζάχαρης - κορν φλάουρ στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε πολύ καλά με μια κουτάλα.
* Προσθέτουμε την τεμαχισμένη κουβερτούρα, αποσύρουμε αμέσως από τη φωτιά και ανακατεύουμε συνεχώς έως ότου η κουβερτούρα λιώσει.
* Αδειάζουμε την κρέμα σε ένα ανοξείδωτο μεταλλικό μπολ, το τοποθετούμε πάνω σε ένα μεγαλύτερο με παγάκια και ανακατεύουμε συνεχώς έως ότου κρυώσει.
Με αυτόν τον τρόπο η κρέμα αποκτά βελούδινη, λεία και γυαλιστερή υφή και δεν «πιάνει» κρούστα.
* Μοιράζουμε την κρέμα σε ατομικά μπολ. Από το Στέλιο ΠαρλιάροΦωτογραφία: Άλκης Καλούδης

Παθητικό κάπνισμα: απειλή για τα έμβρυα
Posted: 28 Sep 2009 05:28 AM PDT
Για να έχει το παιδί που κυοφορείται στη μήτρα την υγειά του δεν αρκεί να προσέχει η μητέρα του, πρέπει και το περιβάλλον της να είναι «καθαρό». Νέα έρευνα δείχνει ότι τα ποσοστά του παιδικού άσθματος εκτοξεύονται μέσα σε νέφη καπνού, ενώ διερευνάται και ο ρόλος της διατροφής
Ζει επί εννέα μήνες μέσα στο προστατευμένο (κατά το δυνατόν) «σπίτι» του που είναι η μήτρα. Η μητέρα του φροντίζει (κατά το δυνατόν) να ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής ώστε να προστατεύσει το παιδί που θα φέρει στον κόσμο. Και όμως, όταν εκείνο έρχεται στη ζωή, εμφανίζει άσθμα για το οποίο δεν ευθυνόταν ούτε (σίγουρα) το ίδιο ούτε η μητέρα του, αλλά... ο καπνός των άλλων.
Μια νέα ελληνική μελέτη που αποτελεί το άκρως ενδιαφέρον ερευνητικό προϊόν της συνεργασίας του Αλλεργιολογικού Ερευνητικού Κέντρου της Β Δ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δείχνει για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο τη σύνδεση μεταξύ του παθητικού καπνίσματος των εγκύων και της γέννησης παιδιών με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης άσθματος. Οπως προκύπτει από αυτή τη μελέτη που δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος του έγκριτου επιστημονικού εντύπου «Ρediatric Αllergy and Ιmmunology», οι έγκυες που κατά το «ευαίσθητο» για την υγεία των πνευμόνων του εμβρύου τρίτο τρίμηνο της κυήσεως είναι παθητικές καπνίστριες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να φέρουν στον κόσμο παιδιά που στην προσχολική ηλικία παρουσιάζουν συμπτώματα άσθματος και αλλεργιών. Στις μικρές ηλικίες όμως άσθμα είναι πιθανό να «κρύβεται» και μέσα σε θρεπτικά στοιχεία διαφορετικών τροφών, σύμφωνα με μια δεύτερη μελέτη που φέρει την υπογραφή των ίδιων ακαδημαϊκών κέντρων και η οποία αναμένεται σύντομα να δημοσιευθεί στο ίδιο επιστημονικό έντυπο. Ποιο είναι το καλό νέο μέσα σε όλα αυτά τα «ζοφερά» στοιχεία που... κόβουν την ανάσα των μικρών παιδιών; Οτι οι «εχθροί» της υγείας των πνευμόνων που ακούν στα ονόματα «συριγμός» και «άσθμα» είναι δυνατόν να νικηθούν μέσα από έναν σωστό, ισορροπημένο και υγιεινό τρόπο διατροφής και ζωής ο οποίος φαίνεται τελικώς ότι χαρίζει... πνοή στον οργανισμό. Ιδιαίτερα όσον αφορά το παθητικό κάπνισμα, είναι κρίμα οι αμαρτίες του... περιβάλλοντος των γονέων να παιδεύουν τα τέκνα. Τσιγάρο και παιδικοί πνεύμονες Πολλές μελέτες έχουν κατά καιρούς δείξει την καταστροφή που υφίστανται οι πνεύμονες- και δη των παιδιών- εξαιτίας της έκθεσης στον καπνό του τσιγάρου. Διαφορετικές μελέτες αναφέρουν μάλιστα ότι παιδιά που εκτίθενται συχνά σε επικίνδυνα... δαχτυλίδια καπνού αντιμετωπίζουν διπλάσιες πιθανότητες να πάσχουν από άσθμα στην ενήλικη ζωή τους. Στοιχεία ερευνών μαρτυρούν επίσης ότι ακόμη και η γνωστή ευεργετική δράση του θηλασμού ενάντια στις αλλεργίες μετριάζεται εξαιτίας της έκθεσης του παιδιού στον καπνό της μητέρας του. Ερευνητικά δεδομένα έχουν κάνει λόγο και για την καταστροφή που επιφέρει το κάπνισμα της εγκύου στο παιδί που θα φέρει στον κόσμο: κάθε ρουφηξιά του τσιγάρου της μέλλουσας μητέρας προκαλεί δραματικές αλλαγές στην ανάπτυξη και στην ωρίμανση των πνευμόνων του εμβρύου, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες για ανάπτυξη συριγμού και άσθματος. Είναι ωστόσο η πρώτη φορά παγκοσμίως που μια μελέτη (και μάλιστα με ελληνική υπογραφή) δείχνει την καταστροφή που προκαλεί ακόμη και το παθητικό κάπνισμα της εγκύου στους πνεύμονες του παιδιού που κυοφορεί. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια;
Οτι η ακούσια έκθεση της κυοφορούσας στον καπνό μέσα στον χώρο εργασίας της ή σε δημόσιους χώρους αποτελεί ουσιαστικώς μια «ωρολογιακή βόμβα» για την υγεία των πνευμόνων του αναπτυσσόμενου εμβρύου, έτοιμη να... εκραγεί αφότου εκείνο δει το φως της (θολής λόγω καπνού) ημέρας.
Για να διαβάσετε τα παρακάτω, κλικ εδώ
* Η μελέτη
* «Παθητική» απειλή! * Ο ρόλος της διατροφής
* Παγίδες και ασπίδες
* Ζητούνται διατροφικά μοντέλα

ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΣΩΛΗ Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009
mailto:thtsoli@dolnet.gr

** ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ I am the Palestinian Child
ΤΙ ΔΑΚΟ ΚΡΥΒΕΙ Η ΕΛΙΑ ΣΟΥ ....."TAIGETOS" ???
ΟΙ ...ΑΖΗΜΙΩΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Η ΠΟΣΔΕΠ στο δρόμο της μίζας
ΕΤΣΙ ΧΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ-ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΕΣ ΤΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ "ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ" ΕΒΡΑΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΕΡΙ "ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ"
ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ 2: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΕΠΙΣΗΣ: ΕΛΑΤΕ, ΜΗ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ, ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΙΑ.
ΑΛΛΟΙ ΜΑΤΩΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΙ ΟΙ ΣΑΜΑΡΑΔΕΣ ΧΤΕΝΙΖΟΝΤΑΙ Καλλιόπη Λιμναίου - Παπακώστα. Την ξέρετε; Οχι γιατί δεν είναι υποψήφια στις εκλογές. Είναι μια αρχαιολόγος που ανακάλυψε άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου.
ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟ ΝΕΥΡΩΝ
.....ΚΑΙ CHRISTOselida >>>>>
ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΤΟ "ΦΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"
ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: "Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ"
-- ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

** Οι Σκοπιανοί οικειοποιούνται την Ελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά στην ΠΓΔΜ

Η προβολή θαυμάσιων Βυζαντινών Εικόνων και πανέμορφων Μοναστηριών έχει γίνει για τους Σκοπιανούς, ένας απο τους πιο διαδεδομένους τρόπους διαφήμισης της χώρας τους στο εξωτερικό. Με την διαρκώς αυξανόμενη και ανεξέλεγκτη προπαγάνδα έχουν καταφέρει να διαστρεβλώσουν και να οικειοποιηθούν την ιστορία αρκετών Ελληνικών Βυζαντινών Εικόνων και Μοναστηριών, προβάλοντας τα στο εξωτερικό σαν ένα έξοχο δείγμα “Μακεδονικής” τέχνης και… πολιτιστικής κληρονομιάς.
Έχουν φτάσει σε σημείο να σβήνουν Ελληνικές επιγραφές, να μετονομάζουν Εικόνες και Μοναστήρια απο τα αρχικά τους ονόματα και γενικά να σβήνουν οτιδήποτε προδίδει την Ελληνικότητα τους. Στα πλαίσια αυτής της αισχρής “οικειοποίησης”, όπως παρατηρείτε στο παραπάνω προπαγανδιστικό site, φτάνουμε στο σημείο ακόμα και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος να καταντάει… John the Forerunner (!!) ενώ ο Άγιος Δημήτριος μεταμορφώθηκε σε st. Dimitar Solunski!!!
Ένα δείγμα της ευλαβικής “δουλειάς” των Σκοπιανών βρίσκουμε στο βιβλίο του Μιχάλη Χρυσανθόπουλου με τίτλο “Ο Ελληνισμός της “Δημοκρατίας των Σκοπίων” μέσα απο την τέχνη της Αγιογραφίας“

** ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
Την 26η Σεπτεμβρίου ε.ε η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Βʼ ετέλεσε την Ιερά Ακολουθία των Θυρανοιξίων ?σύμφωνα με την καταγραφείσα "Τάξη των Θυρανοιξίων" από τον Μ.Ιερομνήμονα της Μ.τ.Χ.Ε. κ.Αριστείδη Πανώτη- καί εν συνεχεία την Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Πρασκευής, εντός της θερινής Πατριαρχικής κατοικίας στο προάστειο Μαριούτ (Μαρεώτιδα) Αλεξανδρείας.

Την ιδία ημέρα ο Μακαριώτατος εγκατέστησε τον νέο Διευθυντή της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης κ.Απόστολο Τριφύλλη. Ο κ.Τριφύλλης είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου των Πανεπιστημίων Λυών της Γαλλίας και Βελιγραδίου.
Αρχιμ.Παντελ.Αράθυμος~* href="http://www.dreamies.de/" target="_blank">
Ο ΝΕΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΡΦΑΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗς ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΘΗΝΩΝ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ , ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .-

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Νέος Εθνικός Δρόμος *

Η Δημιουργία! ...απολωτριώσεις! ...και έναρξη εργασιών ! ...του Νέου Εθνικού - κλειστού Δρόμου ΑΘΗΝΏΝ-Τρίπολης - Τσακώνας - Καλαμάτας...η ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ ΣΤΟ ΑΡΦΑΡΑ -Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2004-2009 !! ...άρχισαν κανονικά ..και προχωρούν με έντονο ρυθμό ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΆΔΟΧΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ "ΜΟΡΕΑΣ" κ.λ.π

:


Στον κόμβο Αρφαρών ... μετά τις πληρωμές των αποζημιώσεων ...τα ελαιόδενδρα ..το ένα μετά το άλλο κόβονται και ξεριζόνωνται ...για καυσόξυλα ..!!! Τέρμα στους υπάρχοντες ελαιόνες και ελαιοπερίβολα ..!! Το ίδιο , έχει προηγηθεί και στην δημιουργία του κόμβου της Τσακώνας , στις περιοχές Μερόπης , Οιχαλίας , Κατσαρού , Σκάλας κ.λ.π.
** Στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αρφαρών Σεπτέμβριος του 2009 ...το ξερίζωμα των ελέοδένδρων και οι διαμορφώσεις ..των έγων ...αρχίζουν !! Είδωμεν το αίσιο πέρας ...μετά από πόσα χρόνια ...!!ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ , ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ , ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΡΦΑΡΩΝ - Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2009 .- ΣΝΣ.-

ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .- 2009 .-~** ΚΟΜΒΟΣ ΑΡΦΑΡΑΡΩΝ (Αγιος Κωνσταντίνος , Πουρίδα , Πλατύ )....

.. < Ο Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ > στο Δήμο Αρφαρών ..ΑΡΦΑΡΑ !Στην τοποθεσία , περιοχής , Σκάλας, Τσουκαλαίϊκα , Χριστοφιλαίϊκα και Αγίου Φλώρου Αρφαρών ,...τα μηχανήματα εργάζοναι για την δημιουργία και κατασκευή του νέου Εθνικού Δρόμου Από Μεγαλόπολη Αρκαδίας προς Καλαμάτα ..!!! Έργα λαός >>>!!!
Νιάου - νιάου οι γατούλες του Μπίλη .....!!

Το αντλιοστάσιο του Δήμου Μελιγαλά στον Άγιο Φλώρο (πηγές παμίσου ) , στην παλιά θέση πηγών " μπουρπουλίθρες " τοπονυμία στα παλιά !Στο βάλτο του Παμίσου Αγίου Φλώρου , όπου θα περάσει ο νέος εθνικός δρόμος Τριπόλεως - Καλαμάτας !
Στην περιοχή Αγίου Φλώρου Αρφαρών , Πάμισος ποταμός ...από εδώ θα περάσει ο νέος Εθνικός δρόμος Τρίπολης - Καλαμάτας ..!!!!! Σεπτέμβριος 2009 .-Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ σήμερα !!

Ο κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος από Μελιγαλά Μεσσηνίας , 2009 , ηλικίας 98 ετών !!! Θαυμασμός !!!
Σε ηλικία 98 ετών σήμερα στην φωτογραφία μας ο Θόδωρος Αν. Τριγκλίδας , από Μελιγαλά , 2009 .-


Το Δημαρχείο Αρφαρών το έτος 2009 !!

Χάρτης του ΔΗΜΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ το 2009 !!

Στην νέα κεντρική πλατεία ΑΡΦΑΡΩΝ το έτος 2009 !!

Η οικία μας (Σταμ. Ν. Σκούλικα ) στον κόμβο ΑΡΦΑΡΩΝ του Αγίου Κωνσταντίνου , ανάμεσα στο τρίγωνο των δρόμων, Εθνικού και Εισόδου & Εξώδου ... στο νέο Εθνικό δρόμο Καλαμάτας - Αθηνών , 2009 !Στην δημιουργία του κόμβου στο Δήμο Αρφαρών ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ ΄΄Σεπτέμβριος 2009 ...!!
Γεωτρήσεις πριν της δημιουργίας του κόμβου Αρφαρών , στην περιοχή (πουρίδα ) Αγίου Κωνσταντίνου Αρφαρών ! 2008 & 2009 .-


Γεώτρηση στο κόμβο Αρφαρών Μεσσηνίας , πρίν την δημιουργία του , πρό έλεγχο (γεωλογικό) του υπεδάφους της περιοχής !! έτος 2008 !


Το Δημοτικό Γήπεδο Αρφαρών , 2009 .-

ΣΤΟ εξοχικό κέντρο ¨Ο ΜΥΛΟΣ " του κ. Δημόπουλου , στο Πήδημα Αρφαρών το 2009 !

Στο μαυγευτικό εξωχικό κέντρο " ο μύλος " του κ. Π.Η. Δημόπουλου , με το αυτοσερβίρεστε ! Το μύλο ( αλευρόμυλο) ! Την Νεροτρυβή και το απολαυστικό , μαγευτικό τοπείο , πηγών, πλατάνων , κάστρου κ.λ.π.! Δεν υπάρχει Μεσσήνιος που να μην έχει απολαύση μια μεσημεριανή , ζεστή , καλοκαιρινή ημέρα , τρώγοντας και .....!!
Στις πηγές του Πηδήματος του Δήμου Αρφαρών , στο ποτάμι Άρις, από εδώ ξεκινάει το δύκτιο Ύδρευσης της πόλης της Καλαμάτας , Αρφαρών κ.λ.π ! .-


Στις μαγευτικού κάλους , προς καλοκαιρινές αναπαύσεις , πηγές του Παμίσου στον Άγιο Φλώρο του Δήμου Αρφαρών , το έτος 2009 .!Η παιδική χαρά ,(παιδότοπος ) στις αναπλασθείσες πηγές του Αγίου Φλώρου 2007-2008 !
Μια άποψη του Αγίου Φλώρου Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας το έτος 2009 .-


η Νέα κοίτη του ποταμού Πάμισου ξεκινώντας από τις πηγές του Αγίου Φλώρου Αρφαρών !ο Ποταμός Πάμισος Αγίου Φλώρου Ν. Μεσσηνίας 2009 .-Στου Παμίσου τις πηγές , στον Αγιο Φλώρο Αρφαρών Μεσσηνίας (θέσεις πηγών , μπουρπουλύθρες , μάτια , Αλειφερέϊκα , Καμαρινοπλέϊκα , Γεωργουτζέϊκα κ.λ.π. )...

~$ ~*Πέμπτη, 10 Σεπτέμβριος 2009 :

Ανατινάξεις στη Μερόπη για το νέο αυτοκινητόδρομο :

Η κυκλοφορία στην εθνική οδό Τσουκαλέικα - Τσακώνα διακόπηκε χθες στις 5 το απόγευμα για λίγα λεπτά ώστε να γίνει με ασφάλεια ανατίναξη σε γειτονικό λόφο. - Η ανατίναξη έγινε για να διανοιχτεί τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου Τρίπολη - Καλαμάτα λίγα μέτρα μετά τη διασταύρωση της υπάρχουσας εθνικής οδού με το δρόμο προς Μελιγαλά. -Οπως είπαν στην “Ε” τεχνικοί του Μορέα το επόμενο δίμηνο θα γίνουν και άλλες ανατινάξεις στην περιοχή.- Χθες λίγο πριν τις 5 το απόγευμα τα συνεργεία του Μορέα και αστυνομικοί πήραν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πριν την έκρηξη.- Στις 5 το απόγευμα οι αστυνομικοί διέκοψαν την κυκλοφορία στην Εθνική οδό και στους κάθετους αγροτικούς δρόμους.- Λίγα λεπτά αργότερα μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή και η σκόνη κάλυψε το λόφο που “κόβεται” για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος.- Στο λόφο θα γίνει μια μεγάλη τομή και ο αυτοκινητόδρομος θα περνάει ανάμεσα του. - Πηγή Ελευθερία .-
~*

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 2004 ! ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ,Ένα συγχρονο έργο θαύμα !! 2009 .-