ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ

~Μονή Προφήτου Ηλία Αρφαρών Μεσσηνίας 19/07/2016 : https://youtu.be/mEKyRdgCM98 .-

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ *

* Η ζωή η αγάπη η Γη ο ορατός κι ο αόρατος κόσμος


Κοιτάχτε! μπήκε στη φωτιά! είπε ένας απ' το πλήθος. Γυρίσαμε τα μάτια γρήγορα. Ήτανστ' αλήθεια αυτός που απόστρεψε το πρόσωπο, όταν του μιλήσαμε. Και τώρα καίγεται. Μα δε φωνάζει βοήθεια. Διστάζω. Λέω να πάω εκεί. Να τον αγγίξω με το χέρι μου. Είμαι από τη φύση μου φτιαγμένoς να παραξενεύομαι. Ποιος είναι τούτος που αναλίσκεται περήφανος;Το σώμα του το ανθρώπινο δεν τον πονά;Η χώρα εδώ είναι σκοτεινή. Και δύσκολη. Φοβάμαι. Ξένη φωτιά μην την ανακατεύεις, μου είπαν.Όμως εκείνος καίγονταν μονάχος. Καταμόναχος.Κι όσο αφανίζονταν τόσο άστραφτε το πρόσωπο. Γινόταν ήλιος.Στην εποχή μας όπως και σε περασμένες εποχέςάλλοι είναι μέσα στη φωτιά κι άλλοι χειροκροτούνε...(Τάκης Σινόπουλος)

**ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ......

ΜΥΘΟΣ ΠΡΩΤΟΣ: Το παθητικό κάπνισμα είναι απλώς μία ενόχληση• ΛΑΘΟΣ! Δεν είναι μόνο ενόχληση. Είναι ένας κίνδυνος για την υγεία. Προκαλείτουλάχιστον 200.000 θανάτους το χρόνο μόνο στα εργασιακά περιβάλλοντα (ποσοστό 14%επί όλων των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία και προκαλούνται από νόσους) και2,8% επί όλων των καρκίνων του πνεύμονα. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς εργάζονταιστους τομείς της εστίασης, της διασκέδασης και των υπηρεσιών, ωστόσο το πρόβλημαμπορεί να υφίσταται σε οποιαδήποτε θέση εργασίας.
• ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ: Προκειμένου να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους, η βιομηχανίακαι οι υποστηρικτές της θα παραπέμψουν σε απαρχαιωμένες μελέτες, ορισμένες από τιςοποίες χρηματοδοτήθηκαν από την ίδια τη βιομηχανία ή θυγατρικούς της οργανισμούς καιοι οποίες συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις που ναεπιβεβαιώνουν ότι το κάπνισμα είναι επικίνδυνο!
*MΥΘΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ: Οι οικειοθελείς συμφωνίες προσφέρουν την "ευχέρεια επιλογής" ώστε να συμβιούν οι καπνιστές με τους μη καπνιστές• ΛΑΘΟΣ! Οι οικειοθελείς συμφωνίες που επιζητούν την ανοχή των μη καπνιστών δεν είναι αποτελεσματικές όσον αφορά την προστασία του κοινού από τους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος, ενώ παράλληλα συνιστούν εμπόδιο στην καθιέρωση πραγματικά αποτελεσματικών μέτρων προστασίας.
• ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ: Η "ευχέρεια επιλογής", όπου οι καπνιστές και οι μη καπνιστές ζουν αρμονικά, υπήρξε μία από τις ισχυρότερες εκστρατείες μάρκετινγκ της καπνοβιομηχανίας. Η τελευταία ισχυρίζεται ότι η προσέγγιση αυτή προάγει την ανοχή και απαιτεί τη συμβίωση καπνιστών και μη καπνιστών στους ίδιους χώρους. Σε χώρες καιπεριοχές όπως η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ν. Ζηλανδία, η Ουρουγουάη, η Καλιφόρνια και αλλού, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα οικειοθελή μέτρα δεν προστατεύουν επαρκώς τη δημόσια υγεία και, κατά συνέπεια, επέλεξαν να θεσπίσουν νομοθεσία για απαλλαγή από τον καπνό.ΜΥΘΟΣ ΤΡΙΤΟΣ: Τα συστήματα εξαερισμού προστατεύουν τους μη καπνιστές από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα.
• ΛΑΘΟΣ! Η βιομηχανία έχει προωθήσει την εγκατάσταση και χρήση ακριβών συστημάτων και εξοπλισμού εξαερισμού, σε μία απόπειρα να συμβιούν καπνιστές και μη καπνιστές στους ίδιους εσωτερικούς κλειστούς χώρους. Αυτή είναι μία τακτική ώστε να αποφύγει η βιομηχανία την καθιέρωση αυστηρών απαγορεύσεων. Εντούτοις, ο εξαερισμός δεν είναι μόνο πολύ ακριβός, αλλά και δεν αποδίδει: μόνο τα 100% απαλλαγμένα από καπνό περιβάλλοντα προστατεύουν το κοινό από την έκθεση στον καπνό.
• ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ: Ο καπνός περιέχει και σωματίδια και αέρια. Τα συστήματα εξαερισμού δεν μπορούν να απομακρύνουν όλη την σωματιδιακή ύλη και σίγουρα όχι τα αέρια. Επιπλέον, πολλά σωματίδια εισπνέονται ή επικάθονται στα ρούχα, τα έπιπλα, τους τοίχους, τα ταβάνια κ.λπ. προτού ο εξαερισμός μπορέσει να τα απομακρύνει. Παρά το ότι η αύξηση του ρυθμού εξαερισμού μειώνει τη συγκέντρωση των μολυντών εσωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένου του καπνού, θα απαιτούνταν ρυθμοί εξαερισμού πάνω από 100 φορές μεγαλύτεροι από τα κοινά δεδομένα μόνο και μόνο για να ελεγχθεί η οσμή. Ακόμη μεγαλύτεροι ρυθμοί εξαερισμού θα απαιτούνταν για την εξάλειψη των τοξινών, που είναικαι η μόνη ασφαλής επιλογή για την υγεία. Προκειμένου όμως να εξαλειφθούν οι τοξίνεςτου παθητικού καπνίσματος από τον αέρα, θα απαιτούνταν τόσες πολλές ανταλλαγέςαερίων που θα ήταν ανεφάρμοστο, άβολο και οικονομικά αδύνατο.-• ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ: Ο καπνός περιέχει και σωματίδια και αέρια. Τα συστήματα εξαερισμού δεν μπορούν να απομακρύνουν όλη την σωματιδιακή ύλη και σίγουρα όχι τα αέρια. Επιπλέον, πολλά σωματίδια εισπνέονται ή επικάθονται στα ρούχα, τα έπιπλα, τους τοίχους, τα ταβάνια κ.λπ. προτού ο εξαερισμός μπορέσει να τα απομακρύνει. Παρά το ότι η αύξηση του ρυθμού εξαερισμού μειώνει τη συγκέντρωση των μολυντών εσωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένου του καπνού, θα απαιτούνταν ρυθμοί εξαερισμού πάνω από 100 φορές μεγαλύτεροι από τα κοινά δεδομένα μόνο και μόνο για να ελεγχθεί η οσμή. Ακόμη μεγαλύτεροι ρυθμοί εξαερισμού θα απαιτούνταν για την εξάλειψη των τοξινών, που είναικαι η μόνη ασφαλής επιλογή για την υγεία. Προκειμένου όμως να εξαλειφθούν οι τοξίνεςτου παθητικού καπνίσματος από τον αέρα, θα απαιτούνταν τόσες πολλές ανταλλαγέςαερίων που θα ήταν ανεφάρμοστο, άβολο και οικονομικά αδύνατο.

ΜΥΘΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ:Τα απαλλαγμένα από καπνό περιβάλλοντα δεν Θα λειτουργήσουν ποτέ.• ΛΑΘΟΣ! Τα απαλλαγμένα από καπνό περιβάλλοντα υποστηρίζονται ευρέως τόσο απόκαπνιστές όσο και από μη καπνιστές και, εφόσον επιβληθούν με ορθό τρόπο, αποτελούντον πλέον αποτελεσματικό τρόπο προστασίας των ανθρώπων από την έκθεση στο παθητικόκάπνισμα. Επιπλέον, τα απαλλαγμένα από καπνό περιβάλλοντα υποστηρίζουν τους καπνιστές που θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα, καθιστώντας ευκολότερη την απόφασήτους να διακόψουν και να απέχουν από το κάπνισμα.
• ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ: Επιστημονικά στοιχεία από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ν. Ζηλανδία, η Νορβηγία και η Σκοτία, καθώς και από πόλεις, όπως το Σαν Φρανσίσκο, το Ελ Πάσο, η Βοστόνη και η Ν. Υόρκη στις ΗΠΑ, δείχνουν ότι τα απαλλαγμένα από καπνό περιβάλλοντα είναι λειτουργικά, τα υποστηρίζει το κοινό και τα επίπεδα συμμόρφωσης προσεγγίζουν το 100% όταν υπάρχουν σωστοί μηχανισμοί επιβολής.ΜΥΘΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ: Τα απαλλαγμένα από καπνό περιβάλλοντα έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα σε εστιατόρια και παμπ.• ΛΑΘΟΣ! Ανεξάρτητες μελέτες στον Καναδά, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Νορβηγία και σε πόλεις, όπως το Ελ Πάσο και η Ν. Υόρκη, δείχνουν ότι κατά μέσο όρο η επιχειρηματική δραστηριότητα παραμένει στα ίδια επίπεδα ή ακόμη και αυξάνεται μετά την απαγόρευση του καπνίσματος.
• ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ: Μολονότι καμία μεμονωμένη ανεξάρτητη και ακριβής μελέτη δεν έχει αποδείξει ότι η απαγόρευση του καπνίσματος έχει αρνητικά αποτελέσματα για την οικονομία, η καπνοβιομηχανία θα προσπαθήσει να πείσει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεωνκαι τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής για το αντίθετο, στηρίζοντας τουςισχυρισμούς της με μεροληπτικές μελέτες που δεν είναι ακριβείς στην ανάλυσή τους καιδιαδηλώνοντας μέσω ομάδων πίεσης, έτσι ώστε να καθυστερήσει ή και να αποτραπεί ηαντικαπνιστική νομοθεσία.ΜΥΘΟΣ ΕΚΤΟΣ:Η απαγόρευση του καπνίσματος παραβιάζει τα δικαιώματα και την ελευθερία επιλογής των καπνιστών• ΛΑΘΟΣ! Η απαγόρευση του καπνίσματος δεν αφορά στην παραβίαση δικαιωμάτων.Αφορά στην προστασία της υγείας των ανθρώπων.
• ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ: Πρέπει να θυμόμαστε αφενός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δενκαπνίζουν και αφετέρου ότι οι περισσότεροι καπνιστές θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα. Πολλοί καπνιστές δεν καπνίζουν από επιλογή, αλλά εξαιτίας του εθισμού που προκαλεί η νικοτίνη μέσα απ’ όλα τα προϊόντα καπνού. Το δικαίωμα ενός ανθρώπου να αναπνέει αέρα χωρίς δηλητήρια προηγείται του δικαιώματος των καπνιστών να καπνίζουν σε δημόσιους χώρους και να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία όλων των άλλων. Αυτό δεν έχει σχέση με τη συμβίωση ή με την ελευθερία χρήσης ενός νόμιμου προϊόντος. Έχει όμως σχέση με το πού μπορεί να καπνίσει κανείς, έτσι ώστε να μην θέτει σε κίνδυνο την υγεία των άλλων.
(Τα παραπάνω στοιχεία δανείστηκα απο το μπλογκ : ~ http://nosmokegr.blogspot.com/2008/01/blog-post_5975.html
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(ΓΙΑΤΙ ,ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ , ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΗΣ.....)
ΥΓΕΙΕΣ ΠΝΕΥΜΩΝΑΣ
ΑΡΡΩΣΤΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙ

*Συνέπειες του καπνίσματος :
Συνέπειες του καπνίσματος Για την ενότητα αυτή ομάδα μαθητών αναζήτησε και βρήκε υλικό για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, τόσο από έντυπα όσο και από το Διαδίκτυο. Έγινε επιλογή των κειμένων και των φωτογραφιών που τελικά καταχωρήθηκαν στην ενότητα αυτή.
*ο γύρος του καπνιστή
…μια ερώτηση:
"Πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι είστε καπνιστής;"

α) Από το γλυκό και όμορφο βλέμμα σας (ψέμα!) β) Φαίνεστε μεγαλύτεροι και πιο σοβαροί (ψέμα!) γ) ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΜΥΡΙΣΟΥΝ ΠΟΥ ΕΡΧΕΣΤΕ!
... ένα γεγονός
Ένας ανώτερος υπάλληλος επιχείρησης τσιγάρων ρωτήθηκε κάποτε εάν οι ανώτεροι υπάλληλοι κάπνιζαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών τους.
Η απάντησή του:
" Δεν καπνίζουμε “βρωμιές”. Τις πωλούμε στους νέους, τους φτωχούς, τους Μαύρους, και τούς ηλίθιους. "
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

· Ο καρκίνος πνευμόνων είναι η πιο κοινή αιτία του θανάτου καρκίνου και στους άνδρες και στις γυναίκες. Το κάπνισμα είναι η πιο κοινή αιτία αυτού του είδους καρκίνου. Δυστυχώς, ο καρκίνος πνευμόνων είναι δύσκολο να θεραπευθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο καρκίνος πνευμόνων δεν εντοπίζεται εύκολα, και όταν βρίσκεται έχει ήδη γίνει μετάσταση σε άλλα μέρη του σώματος, όπως τον εγκέφαλο, το συκώτι ή τα κόκαλα.-

· * ΕΜΦΥΣΗΜΑ :
Κανονικός πνεύμονας
Αυτός είναι ένας καθαρός πνεύμονας. Συγκρίνετε την ομαλή επιφάνεια αυτού του πνεύμονα με την τραχιά, άσχημη επιφάνεια του πνεύμονα με το εμφύσημα.
Πνεύμονας με
Πνεύμονας με εμφύσημα
Αυτός ο πνεύμονας εμφανίζει τη ζημία που προκαλείται από το κάπνισμα. Παρατηρήστε τις φυσαλίδες στα σημεία που ήταν κάποτε υγιής ιστός πνευμόνων.
· ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΥΣΤΕΩΝ :

· Οι χημικές ουσίες στον καπνό των τσιγάρων τελειώνουν τελικά επάνω στα ούρα σας. Επειδή τα ούρα συλλέγονται στην κύστη σας, την ποτίζουν με αυτές τις επικίνδυνες ουσίες προκαλώντας τελικά καρκίνο.- Καρκίνος κύστεων…
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΝΔΡΕΣ) ΅:
"Είστε έτοιμοι για μια προειδοποίηση για τις επιπτώσεις του καπνίσματος που θα μπορούσε να μετατρέψει εκατομμύρια ατόμων σε μη καπνιστές σε μια μέρα;
"προειδοποίηση υγείας: Το κάπνισμα μπορεί να περιορίσει δραματικά τις σεξουαλικές σας επιδόσεις και να οδηγήσει ακόμη και σε ανικανότητα ."
"Η ανικανότητα όπλο ενάντια στο κάπνισμα,"
·
ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) :
Εάν είστε γυναίκα και καπνίζετε, ο εθισμός στο τσιγάρο μπορεί να κάνει αρκετά δύσκολο στο μέλλον να μείνετε έγκυος. Το κάπνισμα προκαλεί τα προβλήματα στις σάλπιγγες απ΄ όπου περνούν τα ωάρια από τις ωοθήκες στη μήτρα. Δυστυχώς, το κάπνισμα είναι μια δημοφιλής δραστηριότητα μεταξύ των κοριτσιών. Αυτά τα κορίτσια μπορεί να στερηθούν της δυνατότητας να γίνουν μητέρες.
ΕΜΒΡΥΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ


· Μια γυναίκα που καπνίζει, καπνίζει για δύο – την ίδια και το μωρό της. Αυτό έχει επιπτώσεις στο αγέννητο παιδί από πολλές απόψεις. Επειδή το κάπνισμα προκαλεί στένωση στα αγγεία, το μωρό παίρνει λιγότερα θρεπτικά στοιχεία από το αίμα της μητέρας. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο αποβολής και χαμηλού βάρους γέννησης. Ένα μωρό γεννημένο με μικρότερο από το κανονικό βάρος είναι πιθανότερο να έχει προβλήματα υγείας. Σε μερικά νήπια μητέρων που καπνίζουν, εμφανίζεται συχνότερα το σύνδρομο του ξαφνικού θανάτου νηπίων (SIDS) .-
Εμβρυϊκό κάπνισμα...

Οταν καπνίζει η μητέρα, το μωρό καπνίζει, επίσης.
·
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ : Ο καρκίνος της στοματικής κοιλότητας περιλαμβάνει τους καρκίνους του στόματος, της γλώσσας, του μάγουλου και των χειλιών. Ο καπνός αλλά κυρίως ο καπνός που μασούν κάποιοι αποτελεί την αιτία αυτών των θανάσιμων καρκίνων.-
Καρκίνος γλώσσας
Παρατηρήστε την πληγή στην αριστερή πλευρά αυτής της γλώσσας.
·
ΔΟΝΤΙΑ : Το κάπνισμα είναι καταστρεπτικό για τα δόντια και τα ούλα σας. Ακόμη, οποιοιδήποτε τραυματισμοί στο στόμα σας παίρνουν περισσότερο χρόνο για να θεραπευθούν λόγω της παρουσίας των συνεπειών του καπνού.-
ΚΑΚΟΣΜΙΑ: Κακοσμία είναι μια λέξη για την κακή και δυσάρεστη αναπνοή. Το κάπνισμα σας δίνει τη βιομηχανική δύναμη για να αποκτήσετε κακή, δυσάρεστη και αποκρουστική αναπνοή.

Καμία ποσότητα από καραμέλες και ειδικές τσίχλες αναπνοής δεν θα βοηθήσει τη δυσοσμία που αναδύει το στόμα σας.
· ΡΥΤΙΔΕΣ: Οι ουσίες “ δηλητήρια ” στον καπνό των τσιγάρων γερνούν το δέρμα σας και το ξεραίνουν , προκαλώντας τις ρυτίδες. Το κάπνισμα όχι μόνο καταστρέφει την υγεία σας, αλλά ταυτόχρονα κάνει την επιδερμίδα σας γερασμένη .-

· ME TON KARAM-ALI BABA ΚΑΙ ΤΟΥΣ 40 ΚΛΕΦΤΕΣ‏ :
AVRAGIOZ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ... ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ": >> ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ "AVRAGIOZ" ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΕΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ, ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΜΟΥ: >>>> avragioz@gmail.com
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΗΡΕ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ !!!

Κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, πλειστηριασμοί ακινήτων αλλά και ποινικές διώξεις «περιμένουν» τους φορολογούμενους που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.
Μεταξύ αυτών των μέτρων περιλαμβάνεται η κατάσχεση απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων, η κατάσχεση ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους καθώς και η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης για τους οφειλέτες που έχουν χρέη πάνω από δέκα χιλιάδες ευρώ.. Στο στόχαστρο των ΔΟΥ θα είναι ιδιαίτερα όσοι έχουν οφειλές που ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ.Με βάση τα στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ανέρχονται σε 26 δισ. ευρώ, ωστόσο εισπράξιμα θεωρούνται τα 8 δισ. περίπου.
Όπως είναι ευνόητο μετά το φορο-σαφάρι της κυβέρνησης και στις δημοσκοπήσεις που επακολούθησαν αμέσως μετά την ανακοίνωση των ευεργετικών μέτρων, κατεγράφη η ευγνωμοσύνη των φορολογουμένων και προκύπτει καθαρά , ότι η ψαλίδα των 5-6 μονάδων υπέρ του Πασοκ...ισοσκελίσθηκε !!!
Τι να ειπεί κανείς........" Όν βούλεται Θεός απωλεσαι μωραίνει αυτόν "
Αναρτήθηκε από POLITIKOSAFARI

~*ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ :

για εναν χαμογελαστο κοσμο!!!!!!!· Το χαμομηλάκι καταπραΰνει τους κολικούς του μωρού Chamomile tea for colic?
· Formula Student ΑRTEMIS - Aristotle Racing Team
· Διακοπή συνταξιοδότησης από άτομο με σύνδρομο Down
Το χαμομηλάκι καταπραΰνει τους κολικούς του μωρού Chamomile tea for colic?
Posted: 04 Sep 2009 12:27 PM PDT
Οι κολικοί μπορεί να αποτελούν ένα από τα πιο στρεσογόνα τμήματα της φροντίδας ενός νεογέννητου μωρού. Αν και οι αιτίες τους παραμένουν ασαφείς, υπάρχουν ενδείξεις ότι πηγάζουν από γαστρεντερικά...[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]

· ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ "ΕΚΛΕΨΑΝ" ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ .fullpost{display:inline;} Σε μια εποχή που τα φοιτητικά στερεότυπα είναι ασαφή, 20 φοιτητές της Ομάδας Φόρμουλα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου...[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]].
Διακοπή συνταξιοδότησης από άτομο με σύνδρομο Down
Posted: 04 Sep 2009 10:02 AM PDT

Δεν είναι η μοναδική περίπτωση αλλά αξίζει να τη δείτε Διαμαρτυρία-Καταγγελία για τη διαδικασία διαπίστωσης ανικανότητας συνταξιούχου (Α.Μ.Ε.Α. με σύνδρομο Down) για την συνέχιση της...[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]
· Ο χρήστης spa άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση " ": irtha na po ena gia,sinexise tin kali doyleia Ανάρτηση σχολίου. .-

~* ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΕΒ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ κ.ΜΕΛΙΤΩΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


Την 3η Σεπτεμβρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Βʼ υπεδέχθη στην Πατριαρχική Έδρα τον Σεβ. Μητροπολίτη Φιλαδελφείας κ.Μελίτωνα, Ιεράρχη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος πραγματοποιεί προσκυνηματική επίσκεψη στην Αίγυπτο.
Προσφωνών τον Σεβασμιώτατο, τον οποίο συνώδευε ο Εντιμ.κ.Γεώργιος Διακοφωτάκης, Γεν.Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, ο Μακαριώτατος ανεφέρθη στην πολυετή γνωριμία τους, ως και στην συναντίληψη του αγ.Φιλαδελφείας κατά τα έτη της ιεραποστολικής αρχιερατικής διακονίας της ΑΘΜ στην Ιερά Μητρόπολη Καμερούν. Κατακλείων εξέφρασε την αγάπη, την τιμή και την στήριξή Του προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίο και την Πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και περιεκόσμησε τον Σεβασμιώτατο με την τιμητική διάκριση του Σταυρού μετʼ Αστέρος του Αγίου Μάρκου, ενώ αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα.
Αντιφωνών ο Σεβ.κ.Μελίτων ευχαρίστησε τον Μακ.Πατριάρχη για την προσγενομένη τιμή, ανεφέρθη με συγκίνηση στην μακρά γνωριμία τους και επήνεσε το πολυσχιδέστατο ιεραποστολικό Του έργο στην αφρικανική ήπειρο.
Ακολούθως η ΑΘΜ ξενάγησε τον Σεβασμιώτατο στους χώρους του Πατριαρχικού Μεγάρου και παρέθεσε γεύμα προς τιμή του.- Eπίσης την ιδία ημέρα εδέχθη στην Πατριαρχική Έδρα τον Σύλλογο των Διδασκάλων του Πρατσικείου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρείας, οι οποίοι έλαβαν την Πατριαρχιακή ευλογία επί τη ενάρξει του νέου σχολικού έτους 2009 -2010.
Αρχιμ.Παντελεήμων Αράθυμος

· "Ευτυχής ο εν τω ολίγω αναπαυόμενος"
· Blueberry Μακρή - «Το κορίτσι – βατόμουρο» Ένα διήγημα για τη διαφορετικότητα
· Callie Rodgers: Το χρήμα δεν μπορεί να σε σώσει απ' τον εαυτό σου Ο Πλούτος δεν μετριέται με το χρήμα

"Ευτυχής ο εν τω ολίγω αναπαυόμενος"

Αν θυμάμαι καλά, η Λωξάντρα το έλεγε στα δύσκολα.
Μεγάλος ο λόγος, βαθύ το νόημά του.
Και, κάθε που τα λόγια της σκέφτομαι,
εικόνες - ζωγραφιές παιδιών,
πολύ μικρών παιδιών στο μυαλό μου έρχονται.
Γελάκια, λαχταρίτσες για κάθε απλό και όμορφο.
Έκθαμβα ματάκια στη θέα παιχνιδιού του δίευρου,
σε μιας πεταλούδας το πέταγμα
και στο πέρασμα του σύννεφου.
Χεράκια που απλώνουν τους χρωματιστούς θησαυρούς τους και για ώρα πολλή τους "τακτοποιούν".
Ένα λουλούδι στο χεράκι, ο κόσμος όλος,
μια αγκαλίτσα ο παράδεισος,
ένα χάδι η ίδια η Ευτυχία.
.
H ευτυχία είναι απλή, σαν του παιδιού τη σκέψη.
Blueberry Μακρή - «Το κορίτσι – βατόμουρο» Ένα διήγημα για τη διαφορετικότητα
Posted: 03 Sep 2009 06:22 AM PDT
Δεν είναι κακό να είσαι διαφορετικός, κακό είναι να μηναγαπάς αυτό που είσαι. Κακό είναι να φοβάσαι να αγαπήσεις όσους δεν είναι σαν και εσένα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι η καλύτερή σου φίλη μοιάζει με ένα μικρό παράξενοφρούτο ...
«Το κορίτσι – βατόμουρο»
(Βραβείο)
Σοφία Σταματοπούλου & Μαρία ΜπουλήΚαλλιτεχνικό Γυμνάσιο ΓέρακαΤηλ. 2106616130
Γεια σας. Ονομάζομαι Blueberry Μακρή. Ίσως σας φαίνεται λίγο παράξενο το όνομά μου....Η αλήθεια, όμως, είναι ότι οι γονείς μου το διάλεξαν, γιατί γεννήθηκα με... μοβ δέρμα.Ακούγεται σίγουρα σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως σας ορκίζομαι ότι αυτή είναι η μόνη και πραγματική αλήθεια. Με τα χρόνια έχω συμβιβαστεί απόλυτα με την εικόνα του στρουμπουλού βατόμουρου -αν δεν πρόλαβα να το αναφέρω έχω και μερικά περιττά κιλάκια- το ίδιο και οι γονείς, οι συγγενείς και οι γείτονές μου.Ας πάρουμε, λοιπόν, τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν μια βροχερή νύχτα σε ένα επαρχιακό μαιευτήριο. Την ώρα που η καλή μου μαμά με έφερνε στον κόσμο, μια βροντερή χημική έκρηξη έγινε στο κοντινό εργοστάσιο! Την ίδια στιγμή οι γιατροί, οι νοσοκόμοι και οι βοηθοί τους, παρακολουθούσαν με μάτια γουρλωμένα σαν πιατάκια του καφέ, το πιο παράξενο χρωματιστό μωρό του κόσμου να έρχεται στην ζωή! Όλα μου είχαν ένα χαρούμενο ....μοβ χρωματάκι. Τα χεράκια, τα ποδαράκια, η κοιλίτσα, όλα εκτός (ευτυχώς δηλαδή) από δύο μικρά μαύρα μάτια.

Μέρα με τη μέρα μεγάλωνα σαν ένα υγιέστατο στρουμπουλούτσικο βατόμουρο. Η μαμά πάντα έλεγε πως ξεσήκωνα στο πόδι όλη τη γειτονιά με τις φωνές και τα γέλια μου. Ήμουν ένα χαρούμενο μωρό κι ένα χαρούμενο μικρό παιδάκι. Ποτέ δεν φαντάστηκα πως είχα κάτι διαφορετικό από τα άλλα πιτσιρίκια που μαζί τους έπαιζα στην παιδική χαρά της γειτονιάς μας. Ούτε ποτέ σκέφτηκα πως το χρώμα μας μάς κάνει καλύτερους ή χειρότερους από τους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Γατί, δηλαδή, μήπως η όμορφη ινδιάνα Ποκαχόντας δεν ήταν κόκκινη σαν το μπαρμπούνι, ο σπουδαίος αυτοκράτορας της Κίνας δεν ήταν κίτρινος σαν το λεμόνι και, μήπως και αυτός ακόμη ο φοβερός φύλαρχος του αφρικανικού παραμυθιού δεν ήταν μαύρος κατάμαυρος σαν τον πάτο του τηγανιού μας!
Ποτέ λοιπόν, μέχρι την τρομερή εκείνη μέρα που θυμάμαι ως την πιο σημαντική της μικροσκοπικής μου ζωής, το χρώμα μου δεν μου φαινόταν κάτι παράξενο. Και ξέρετε ποια ήταν αυτή; Η πρώτη μέρα του σχολείου!Μόλις αντίκρισα για πρώτη φορά τη μεγάλη καγκελόπορτα, τα μάτια μου γούρλωσαν και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Η αυλή ήταν γεμάτη παιδιά που έτρεχαν και γέλαγαν καιέπαιζαν χαρούμενα. Αχ, πότε να μπω κι εγώ μέσα να κάνω φίλους! Άνοιξα τη σιδερένιαπόρτα και προχώρησα διστακτικά με μικρά βήματα. Και τότε ήρθε η καταστροφή: χιλιάδεςμάτια ήταν καρφωμένα πάνω μου και ένα βουητό από ψίθυρους ερχόταν στα αυτιά μου:
«Είναι απίστευτο! Το είδατε; Αυτό το κορίτσι είναι μοβ. Μοβ σαν τα βατόμουρα της αυλής!»Ένιωσα τόσο άσχημα... Πρώτη φορά δεν ήμουν περήφανη για τη διαφορετικότητά μου.Και τη στιγμή που ήμουν έτοιμη να το βάλω στα πόδια, μέσα από το πλήθος ξεπροβάλλει μια εικόνα. Ένα κορίτσι πολύ όμορφο, με ολόξανθα μακριά μαλλιά και καταγάλανα μάτια, μου χαμογελά. Η εικόνα της με μαγνητίζει τόσο πολύ που δεν βλέπω ότι το κορίτσι αυτό είναι και αυτό διαφορετικό από τα άλλα. Είναι καρφωμένο πάνω σε ένα καροτσάκι που κυλούσε σε δύο μεγάλες ρόδες. Τα πόδια της είναι ακούνητα και σκεπασμένα με μια γαλάζια κουβέρτα.
Πόσο τα’ χασα και τρόμαξα! Η μαμά , που ήταν μαζί μου σκύβει και μου εξηγεί τη φοβερήαλήθεια: το κορίτσι αυτό δεν περπατάει, είναι ανάπηρο και σε όλη του την ζωή θα είναικαρφωμένο σε ένα καροτσάκι.Πριν προλάβω να συνέλθω το καροτσάκι έφτασε κοντά μου.- Γεια σου! Με λένε Δανάη. Εσένα;
Δε μπορούσα να πιστέψω ότι μέσα σε όλα εκείνα τα παιδιά βρέθηκε ένα που δε με κοίταζεσαν κάτι το αξιοπερίεργο. Αναστέναξα ανακουφισμένη και απάντησα με καμάρι:- Blueberry!- Τι ωραίο όνομα! Σου αρέσουν τα βατόμουρα;- Τα λατρεύω!- Κι εγώ.- Ωραία! Λοιπόν, τώρα έχεις ένα ολοζώντανο βατόμουρο μπροστά σου!- Βλέπω πως είσαι περήφανη για τον εαυτό σου. Η μαμά μου πάντα λέει πως πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας γι αυτό που είμαστε στ’ αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς, όλοι είμαστε διαφορετικοί. Αλήθεια, σε ποια τάξη πηγαίνεις;- Στην Α’ Δημοτικού.- Φανταστικά! Τι θα έλεγες να καθόμασταν στο ίδιο θρανίο;- Τι καταπληκτική ιδέα! Έλα, πάμε κιόλας να μπούμε.
Ένιωσα αμέσως ότι με τη Δανάη θα γινόμασταν οι καλύτερες φίλες. Εξάλλου, είχαμε καικάτι κοινό : τη διαφορετικότητά μας. Το κουδούνι χτύπησε και όλα τα παιδιά μπήκαν στηντάξη. Μετά από λίγο ήρθε και η δασκάλα μας. Ήταν ψηλή και όμορφη με μεγάλααμυγδαλωτά μάτια και καστανά μαλλιά. Η κυρία Χιονάτη, μου ψιθύρισε γελώντας ηκαινούρια μου φίλη.

Η μέρα κύλησε με τα μαθήματα και τα διαλείμματα και τα υπόλοιπα παιδιά κοίταζαν εμάς τις δύο κοροϊδεύοντας κρυφά. Τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα, αν δεν είχαμε η μια την άλλη.
Γρήγορα έφτασε το μεσημέρι και χτύπησε το κουδούνι για το σχόλασμα. Φτάνοντας στην έξοδο του σχολείου, είδα με χαρά τις μαμάδες μας να έχουν πιάσει ψιλοκουβέντα. Μετά από αρκετές προσπάθειες και παρακάλια, τις πείσαμε να έρθει η Δανάη στο σπίτι μας. Όταν φτάσαμε εκεί, μας καλωσόρισε η γιαγιά μου.Η γιαγιά μου είναι πολύ γλυκιά.
Σα γιαγιά από παραμύθι, με τα γυαλάκια της και τη μαγκουρίτσα της. Μετά από ώρες παιχνιδιού καθίσαμε σκεφτικές στο δωμάτιό μου καισυλλογιζόμασταν πόσο διαφορετικά άραγε θα ήταν τα πράγματα, αν εγώ είχα άλλο χρώμα δέρματος και η Δανάη μπορούσε να περπατήσει.
Τότε η φιλενάδα μου είπε με ύφος χαρούμενο :- Ξέρεις ότι το μοβ είναι το αγαπημένο μου χρώμα;- Κι εγώ λατρεύω τα μακριά ξανθά μαλλιά, της αποκρίθηκα χαμογελώντας.Για μια στιγμή δεν ακουγόταν τίποτα. Μόνο οι ανάσες δυο μικρών κοριτσιών τόσο ίδιων και τόσο διαφορετικών ταυτόχρονα.
Ύστερα από μερικές στιγμές απόλυτης ησυχίας και, αφού ταξιδέψαμε στα ανεκπλήρωτα όνειρά μας, κοιταχτήκαμε κι αγκαλιάσαμε η μια την άλλη.Την επόμενη μέρα στο σχολείο η ...κυρία Χιονάτη μας μίλησε για τα ταλέντα. Κάθεάνθρωπος, είπε, κάνει κάτι ξεχωριστό, καλύτερα από τους άλλους. Αυτή η στιγμή ήταν ηχειρότερη για μένα. Όλοι παρουσίασαν και μια πρωτότυπη ιδέα, ένα διαφορετικό ταλέντο.Ώσπου έφτασε και η δική μου σειρά. Η δασκάλα με πλησίασε.-Τι λες Blueberry, θα ήθελες να μας δείξεις και εσύ το ταλέντο σου;-Μα,.....εγώ δεν έχω κανένα ταλέντο....Όλοι άρχισαν να γελούν και να δείχνουν προς το μέρος μου. Μόνο η Δανάη έσκυψε και μου ψιθύρισε λόγια παρηγοριάς. Όμως εγώ ήμουν απαρηγόρητη. Το μοβ κορίτσι που δεν είχε ούτε ένα τόσο δα μικρό ταλέντο! Το μόνο που μπορώ να κάνω , σκεφτόμουνα, είναι να μοιάζω απελπιστικά με ένα μικρό παράξενο φρούτο! Όλη την ημέρα προσπαθούσα να πνίξω την ντροπή μου. Όταν πια έφτασα σπίτι, έτρεξα με λυγμούς και κλάματα στο δωμάτιο της γιαγιάς. Η γιαγιά με πήρε αγκαλιά και απορημένη ρώτησε:- Τι έπαθες, αστεράκι μου;Φυσώντας και ρουφώντας μανιωδώς τη μύτη μου και με τα δάκρυα να τρέχουν ποτάμια στα μάγουλά μου, της διηγήθηκα την τρομερή ιστορία με το ανύπαρκτο ταλέντο. Εκείνη χαμογέλασε, έσκυψε κοντά στο αυτί μου και μου είπε με σιγανή φωνή:-Το ξέρεις ότι τα βατόμουρα μπορούν να κάνουν κάτι καταπληκτικό. Κάτι που κανένας άλλος δεν μπορεί. Είναι μαλακά και ελαστικά σαν το λάστιχο. Μπορούν να χοροπηδήσουν τόσο ψηλά και τόσο δυνατά που κανένας άλλος δεν μπορεί.Τα λόγια της γιαγιάς δεν μου έδωσαν μόνο κουράγιο, αλλά μου άναψαν ταυτόχρονα και τη φαντασία.
Θα χοροπηδούσα, λοιπόν , τόσο σπουδαία και τόσο δυνατά που θα τους άφηναόλους με το στόμα ανοιχτό. Θα άνοιγα τα χέρια μου και θα έκλεινα σε μια σφιχτή αγκαλιά τη Δανάη , την όμορφη φίλη μου και θα την έκανα να πετάξει ψηλά μαζί μου στον ουρανό. Τι κι αν τα δικά της πόδια την προδίδουν. Εγώ θα γίνω τα φτερά που θα την σηκώσουν από την μεταλλική καρέκλα της και θα πηδήξουμε αγκαλιασμένες όσο ψηλά φτάνει το μάτι!Με τέτοιες σκέψεις και γεμάτη χαρά, εγώ, το στρουμπουλό βατόμουρο, έφτασατρέχοντας και λαχανιάζοντας στο σχολείο. Το κουδούνι χτύπησε, τα παιδιά μπήκαν στηντάξη έτοιμα να αρχίσουν ξανά τις κοροϊδευτικές γκριμάτσες. Μόλις η δασκάλα ρώτησε ανείχα ετοιμάσει κάτι, έτρεξα ση μέση της τάξης με ανυπομονησία. Πήρα μια βαθιά ανάσα και άρχισα τα ακροβατικά κόλπα. Παρόλο που συνέχισα ακάθεκτη, ήξερα καλά από μέσα μου ότι μου είχαν κοπεί τα πόδια από το άγχος. Τελικά η συμβουλή της γιαγιάς έπιασε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.
Τα πράγματα πήγαν ακριβώς όπως τα είχα σχεδιάσει. Οι συμμαθητέςμου έμειναν άφωνοι. Αυτό, όμως, που πήγε πραγματικά καλά, ήταν η αντίδραση της καλήςμου φίλης! Τα μάτια της λάμπανε. Χοροπηδώντας ασταμάτητα, την πλησίασα γεμάτηενθουσιασμό. Πιστεύετε στα θαύματα, σε αυτά που γίνονται μόνο στα όνειρα μας;
Άνοιξα τα χέρια μου και άρπαξα την αγαπημένη μου, γλυκιά φίλη γερά.-Κράτα με σφιχτά και μην φοβάσαι τίποτα! Το βατόμουρο είναι εδώ και θα πετάξουμε μαζί ψηλά μέχρι το ταβάνι της τάξης, φώναξα συνεπαρμένη.Και τότε κάποια μυστική δύναμη έκανε τη Δανάη να σηκωθεί στα αδύναμα πόδια της. Με τρέμουλο έκανε δειλά ένα βήμα. Κι ύστερα άλλο ένα, κι άλλο και… όλη η τάξη και η δασκάλα μαζί και τα παιδιά, όλοι άρχισαν να χειροκροτούν και να κλαίνε.- Ζήτω! Ζήτω η Blueberry! Ζήτω η Δανάη!Γιατί, να το ξέρετε, μπορεί κάποιος να είναι διαφορετικός, μπορεί να μοιάζει με στρουμπουλό μοβ βατόμουρο, μπορεί να μην μπορεί να περπατήσει, όμως, όλοι κρύβουμε μια δύναμη και έναν σπουδαίο εαυτό μέσα μας.
Δεν είναι κακό να είσαι διαφορετικός, κακό είναι να μην αγαπάς αυτό που είσαι. Κακό είναι να φοβάσαι να αγαπήσεις όσους δεν είναι σαν και εσένα,ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι η καλύτερή σου φίλη μοιάζει με ένα μικρό παράξενοφρούτο ...

· Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
· Callie Rodgers: Το χρήμα δεν μπορεί να σε σώσει απ' τον εαυτό σου Ο Πλούτος δεν μετριέται με το χρήμα.
Βρετανίδα που το 2003, στα 16 της είχε κερδίσει το ποσό των 1,6 εκατομμυρίων ευρώ στο ΛΟΤΤΟ, τώρα, στα 22 της, είναι απένταρη και εύχεται να μην είχε κερδίσει ποτέ το ΛΟΤΤΟ.

Η Κάλι Ρότζερς ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, μένει μαζί με τη μητέρα της και καθαρίζει σπίτια. Παρ’ όλα αυτά δηλώνει ότι είναι ευτυχισμένη που είναι φτωχή και ότι το σύντομο πλούσιο παρελθόν της την οδήγησε δύο φορές σε απόπειρα αυτοκτονίας και αποτυχημένες ερωτικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με έναν έμπορο κόκας - πατέρα των δύο παιδιών της.
«Τώρα που τα χρήματα τελείωσαν επιτέλους μπορώ να είμαι ευτυχισμένη. Το ΛΟΤΤΟ μου έφερε μόνο δυστυχία και μου κατέστρεψε τη ζωή. Με άγχωσε ότι οι άνθρωποι γύρω μου με θέλουν για τα λεφτά μου και μόνο» δηλώνει σε συνέντευξη της στην εφημερίδα «Daily Mail». Η 22χρονη αναγκάζεται να πουλήσει το σπίτι για 155.000 ευρώ προκειμένου να μαζέψει χρήματα.

Ωστόσο, όταν κέρδισε το ΛΟΤΤΟ το 2003 έκανε υπερβολικές σπατάλες. Αγόρασε και επίπλωσε τέσσερα σπίτια, για τον εαυτό της, τη γιαγιά της και τους χωρισμένους γονείς της, αξίας 470.000 ευρώ. Επίσης ξόδεψε 170.000 ευρώ σε πολυτελείς διακοπές. Περίπου 230.000 εξανέμισε σε ακριβά αυτοκίνητα, δώρα σε φίλους και δάνεια σε συγγενείς. Έδωσε πάνω από 400.000 ευρώ για να αγοράσει ρούχα διάσημων οίκων μόδας, για πάρτι και προσθετική στήθους. πηγήΠερισσότερα για τις επιλογές της: Daily Mail .- Drama: Callie Rodgers back home after being arrested in a drugs raid…..Read more:
**


1 σχόλιο:

  1. Είναι αυτό που καμιά φορά λένε ότι μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Έτσι και οι εικόνες του άρθρου που δείχνει όργανα ατόμων που καπνίζουν ή έχουνε προσβληθεί από κάποιας μορφής καρκίνο που σχετίζεται με το κάπνισμα. Προσωπικά ήταν κάτι τέτοιες εικόνες από την καμπάνια της Αυστραλίας που με έκαναν κι εμένα να το κόψω πριν από κάποια χρόνια. Ελπίζω το ίδιο αντίκτυπο να έχει και σε άλλους η δημοσίευση τέτοιων εικόνων.

    ΑπάντησηΔιαγραφή