ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ

~Μονή Προφήτου Ηλία Αρφαρών Μεσσηνίας 19/07/2016 : https://youtu.be/mEKyRdgCM98 .-

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

 Η  Εφημερίδα μας  ARFARA NWES στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Πέμπτη 03  Μαΐου  2018 .
~
 ~*  Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝΤΑΙ  !


~ 3 Μαΐου: Εορτή της Αγίας Ξενίας
~  Τη μνήμης της Αγίας Ξενίας τιμά σήμερα, 3 Μαΐου, η Εκκλησία μας. Η Αγία Ξενία γεννήθηκε στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου το 291 μ.Χ. Οι γονείς της ονομάζονταν Νικόλαος και Δέσποινα, ήταν ευσεβείς χριστιανοί και κατάγονταν από τα ανατολικά μέρη της Ιταλίας.
*  Εξ αιτίας όμως των συνεχών και σκληρών διωγμών κατά των Χριστιανών στα χρόνια εκείνα, κατέφυγαν στην Καλαμάτα και εγκαταστάθηκαν σε κάποιο αγρόκτημα, έξω από την πόλη, διότι ο πατέρας της ήταν γεωργός.
Από μικρή η Ξενία στόλιζε την ψυχή της με νηστείες, εγκράτεια, σιωπή, τακτική προσευχή, σεμνότητα ομιλίας, δάκρυα και αγρυπνίες.
Επίσης βοηθούσε με όλη της τη δύναμη τους φτωχούς, τις χήρες και τα ορφανά. Ο έπαρχος της Καλαμάτας Δομετιανός, όταν κάποτε τη συνάντησε τυχαία, θαμπώθηκε από την ομορφιά της και θέλησε να την κάνει γυναίκα του. Αλλά η Ξενία αρνήθηκε σθεναρά ν’ αλλάξει την πίστη της και να γίνει γυναίκα ειδωλολάτρη άρχοντα.
Τότε ο Δομετιανός τη βασάνισε με τον πιο φρικτό τρόπο, και όταν είδε ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το φρόνημα της, τελικά την αποκεφάλισε στις 3 Μαΐου του έτους 318 μ.Χ. Μετά τον θάνατο της η Αγία – με τη χάρη του Θεού – επετέλεσε πολλά θαύματα. (Η Αγία αυτή δεν αναφέρεται στους Συναξαριστές).
Απολυτίκιο:
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Βαφαίς των αιμάτων σου, φαιδράν στολήν σε αυτή, Ξενία, επέχρωσας, παρισταμένη Χριστώ ως νύμφη πανάσπιλος. Είληφας δε την χάριν, μαγγανείας του λύειν, δαίμονας εκδιώκειν, και τας νόσους ιάσθαι. Ικέτευε εκτενώς, υπέρ των ψυχών ημών.
~*  Απολυτίκιο Αγ. Ξενία Προστάτις Καρδιοπαθών - 3 ΜΑΙΟΥ : https://youtu.be/W3NTkvgzr3c  .-

***  Συμβολισμοί στο μυστήριο του γάμου
~  1. Τί συμβολίζει η τριπλή αλλαγή των δακτυλιδιών στα χέρια των μελλονύμφων; Ο παράνυμφος κατά την ακολουθία του αρραβώνα αλλάζει τα δακτυλίδια τρεις φορές.
*  Η πράξη αυτή συμβολίζει την αμοιβαία ένωση των μνηστευομένων και την αναπλήρωση των ελλείψεων του ενός από τις ικανότητες του άλλου.
Το ότι ο παράνυμφος αλλάζει τα δακτυλίδια τρείς φορές δηλώνει ότι η πράξη αυτή γίνεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων καθώς επίσης η ίδια η παρουσία του φανερώνει τη δέσμευση των μελλονύμφων που γίνεται έμπροσθέν του για μια πορεία που θα καταλήξει με την ευλογία της Εκκλησίας στο γάμο και όχι στην κραιπάλη και στην ασωτία.
Η παρουσία του παρανύμφου κατά την αλλαγή των δακτυλιδιών φανερώνει και τη μαρτυρική παρουσία του στον αρραβώνα, γεγονός που με τίποτα δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ή ακυρώσει. Έτσι και εκ της πράξεως αυτή δηλώνεται πλην σαφώς εμμέσως η σπουδαία θέση που έχει ο παράνυμφος στη ζωή των μελλονύμφων. Να τους υπενθυμίζω ανά πάσα στιγμή αύτη την δέσμευσή τους ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων.
Τα δακτυλίδια τοποθετούνται στον τέταρτο δάκτυλο του δεξιού χεριού των μελλονύμφων και ποτέ στο αριστερό χέρι.
Ο Άγιος Συμεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι η τριπλή αλλαγή των δακτυλιδιών στα χέρια των μελλονύμφων εκ μέρους του παρανύμφου φανερώνει την προς την Αγία Τριάδα τιμή, στο όνομα της Οποίας γίνεται η όλη τελετή. Προς τιμήν της Αγίας Τριάδος «ήτις άπαντα τελειοί τε και βεβαιοί».
2. Τί συμβολίζει η τριπλή αλλαγή των στεφάνων στα κεφάλια των νεονύμφων;
Αφού ο ιερέας ευλογήσει τα στέφανα επάνω στο άγιο Ευαγγέλιο και αφού πει τους λόγους: «Στέφεται ο δούλος του Θεού (τάδε) την δούλη του Θεού (τάδε)» και τανάπαλιν, τοποθετεί στα κεφάλια των νεόνυμφων πλέον τα στέφανα.
Έπειτα τα λαμβάνει ο παράνυμφος, ως ανάδοχος της σωφροσύνης και της ομονοίας του ζεύγους τα στέφανα στα χέρια του και τα αλλάζει στα κεφάλια των νεόνυμφων τρεις φορές.
Η τριπλή αλλαγή δηλώνει τον ιερό αριθμό τρία, που είναι η Αγία Τριάδα, τα τρία πρόσωπα, στα ονόματα των οποίων παραδίδει η Εκκλησία τους νεονύμφους. Η τριπλή αλλαγή φανερώνει και την αλληλοσυμπλήρωση των δύο ανθρώπων στη νέα τους συζυγική ευλογημένη από την Εκκλησία ζωή.
Ο παράνυμφος μετά την υπό του ιερέως στέψη στέκεται πίσω από τους νεόνυμφους και δέχεται τα στέφανα, τα οποία αλλάζει τρείς φορές, όπως έκανε και με τα δακτυλίδια του αρραβώνα, σταυροειδώς έτσι ώστε το δεξί χέρι να βρίσκεται πάντοτε στο κεφάλι του άνδρα και το αριστερό στο κεφάλι της γυναίκας
Έτσι με τον τρόπο αυτό ο παράνυμφος φανερώνει στους νυμφίους, αντί του πατέρα τους, το δάσκαλο της ομοφροσύνης και της αγαθής συζυγίας.
Τα στέφανα στα κεφάλια των νεόνυμφων συμβολίζουν τα τρόπαια της νίκης, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
3. Τί συμβολίζει ο κυκλικός χορός των νεόνυμφων μετά του παρανύμφου;
Η περικύκληση του τραπεζιού από τον όμιλο των συμμετεχόντων στο γάμο, δηλαδή τους ιερωμένους, τους νεόνυμφους και τους παρανύμφους-κουμπάρους, σε σχήμα χορού συμβολίζει τη νοσταλγία του Παραδείσου και την αναζήτηση της αιωνιότητας. Εκφράζει τη φυσική χαρά, την πνευματική ανανέωση και το πανηγυρικό αίσθημα που συνοδεύει το γάμο, αισθήματα τα οποία πάντοτε εκφράστηκαν με χορούς και τραγούδια…
Τα τροπάρια που ψάλλονται κατά την τριπλή εισόδευση και περιφορά των νεόνυμφων εκφράζουν την εν Χριστώ χαρά και ευφροσύνη των συζύγων. Ακόμη συμβολίζει την πνευματική και ουράνια ευθυμία των νεονύμφων που προκύπτει με τη μυστηριακή ένωση των ψυχών τους και της ίδιας της τελετουργίας του χριστιανικού γάμου που ευλογεί ο ίδιος ο Κύριος και Θεός μας με απώτερο στόχο τη συνέχιση του απολυτρωτικού μυστηρίου Του.
Ο ίδιος ο χορός του Ησαΐα είναι τόσο κεφαλαιώδης πράξη στο γάμο ώστε κάποιος είπε ότι «εάν όλα όσα προηγούνται του χορού του Ησαΐα δεν επικυρωθούν με τον τριπλό χορό γύρω από το δισκέλιον δεν μπορούν να έχουν τη νομική εγκυρότητα του μυστηρίου».
Ο ίδιος ο χορός αποτελεί έκφραση ζωηρής πνευματικής αγαλλιάσεως για την Θεία Χάρη που πλούσια κατέρχεται από τον ίδιο τον Κύριο και Θεό μας κατά την ώρα της ιερολογίας του γάμου. Και όπως ακριβώς συμβαίνει και στα υπόλοιπα μυστήρια π.χ. της Βαπτίσεως και της Χειροτονίας, έτσι και στο γάμο ο κυκλικός χορός αποτελεί σημείο της εν Χριστώ ευφροσύνης.
Για τον λόγο αυτό εκείνοι οι νέοι που με ευσέβεια και σωφροσύνη αγωνίσθηκαν να κρατήσουν την παρθενία τους μέχρι την ώρα του γάμου τους επέτρεψε ο Θεός να τιμώνται και να γίνονται κοινωνοί μαζί Του, δηλαδή συμμέτοχοι της Βασιλείας του Θεού, του Χριστού και των Αγίων του. Κι αυτό το ουράνιο πανηγύρι ορατά βεβαιώνεται με τον κυκλικό χορό του Ησαΐα.
Του π. Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου, Θέλεις να γίνεις Παράνυμφος- Κουμπάρος; Εκδ. Ομολογία σ.40-45.

***  Η Παναγία Βουλκανιώτισσα επέστρεψε στο θρόνο της (ΦΩΤΟ)

 
 
 ~  Μετά από οκταήμερο προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Καλαμάτας, η θαυματουργός Εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας επέστρεψε στο θρόνο της στην Ιερά Μονή Βουλκάνου. Προ της αναχωρήσεως τελέστηκε θεία Λειτουργία και Ιερά Παράκληση σε κλίμα συγκίνησης.
* Οπως αναφέρει ανακοίνωση της Μητρόπολης Μεσσηνίας, στο δρόμο της επιστροφής η Εικόνα έκανε μικρή στάση στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, μετά από αίτημα του Διευθυντή αυτής κ. Παναγιώτη Πούπουζα. Αναπέμφθηκε Δέηση και προσκύνησαν το Ιερό Εκτύπωμα της Παναγίας, όλο το προσωπικό που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο αστυνομικό μέγαρο.
Τέλος, ο Προϊστάμενος του Ναού της Αγίας Αικατερίνης Πανοσιολ. Αρχιμ. Ευθύμιος Θεοδωρόπουλος ευχαρίστησε το Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, για την έγκριση και ευλογία μεταφοράς της Ιεράς Εικόνας, καθώς και όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του προσκυνήματος. Ευχήθηκε δε η Μεγαλόχαρη Βουλκανιώτισσα να χαρίζει υγεία και να σκέπει την ζωή όλων.


***  Αγιος Γέροντας Παΐσιος: Οι Τούρκοι θα φύγουν μόνοι τους από την Κύπρο!~  Δημοσιογράφος: Σας είπε αν θα είστε ζωντανός να το ζήσετε; Μαρτυρία Ανδρέα Ξενοφώντος από τη Λεμεσό, Παΐσιος 1989:
*   “Οι Τούρκοι θα φύγουν από μόνοι τους. Θα ανοιχτεί ένας Πόλεμος στην περιοχή, θα πάει γύρω στα τέσσερα χρόνια και θα είναι σχεδόν Παγκόσμιος.
Και θα αναγκαστεί (η Τουρκία) να μεταφέρει όλο της το πολεμικό υλικό και τα στρατεύματά της που έχει στην Κύπρο, να τα πάρει να αντικαταστήσει τα μάχιμα. Και εσείς όπως φύγατε με τα λεωφορεία, με τα φορτηγά, με τα τράκτα, έτσι και θα πάτε πίσω…
Θα σκοτωθούν μερικοί (γιατί ποιος φεύγει τώρα από το σπίτι του που εκεί έμνεσκαν τα παιδιά του, τα πάντρεψε, έστω και εάν είναι δικά του)… Το ίδιο θα γίνει και στην ελεύθερη Κύπρο. Θα έρθουν οι Τουρκοκύπριοι να πάνε στα σπίτια τους… Δεν θα πάει τόσο (η κατάσταση) όσο πήγε ο Κομμουνισμός στη Ρωσία. Τρέμουν τα πόδια του θεριού (ΕΣΣΔ)! Όπου να ΄ναι χραπ και σωριάζεται! Αλλά στην Κύπρο δεν θα πάει τόσο καιρό…
Ο Πόλεμος θα γίνει για το νερό…
Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία! Όχι μόνο για την Κύπρο μας και τον μακροχρόνιο Πόλεμο στην περιοχή που θα είναι σχεδόν Παγκόσμιος, αλλά και για το πως ο Γέροντας με τη Χάρη του Θεού, είχε δει την πτώση του Κομμουνισμού στη Ρωσία, όταν ούτε καν περνούσε απο το μυαλό κανενός ένα τέτοιο ενδεχόμενο…
Θυμίζουμε ότι η Κύπρος βρίσκεται στην ταραγμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με την Μέση Ανατολή… Όπου βρίσκονται τόσο τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε στεριά και θάλασσα (ΑΟΖ), αλλά και τα υπερπολύτιμα πόσιμα και στρατηγικά ύδατα ποταμών και λιμνών (Τίγρης, Ευφράτης, Ιορδάνης) από τα οποία εξαρτάται η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων…
~ Ήδη η Τουρκία έχει κατασκευάσει μεγάλα φράγματα, όπως το Φράγμα “Κεμάλ Ατατούρκ”, που μπορεί να κόψει τα νερά του Ευφράτη προς Συρία και Ιράκ… Σχετικά ο Γέροντας Παΐσιος είχε πει μια άλλη φορά για τα νερά:
“Όταν ακούσετε ότι τα νερά του Ευφράτη τα κόβουν από ψηλά οι Τούρκοι με φράγματα, και τα χρησιμοποιούν γιά αρδευτικά έργα, τότε να ξέρετε ότι ήδη έχουμε μπεί στην ετοιμασία του μεγάλου εκείνου πολέμου και ότι προετοιμάζεται ο δρόμος για τις μύριες μυριάδων στρατού των από ανατολών ηλίου, που αναφέρει η Αποκάλυψη.
Μέσα σε όλη την ετοιμασία είναι και τούτο: πρέπει να ‘χει στερέψει ο ποταμός Ευφράτης, για να μπορέσει να περάσει έτσι ο πολυάριθμος στρατός.
Αν και – γελούσε ο Γέροντας σ΄ αυτό το σημείο – διακόσια εκατομμύρια Κινέζοι, όταν φτάσουν εκεί, από ένα κύπελλο νερό να πιούν, πάει, τον άδειασαν τον Ευφράτη”!
(από το “Σκεύος εκλογής” Ιερομονάχου Χριστοδούλου Αγιορείτου, Α΄ έκδοση, σελ. 63-64)

***  Ο μεσαίωνας στο ΚΤΕΛ Χαλκιδικής ευτελίζει διεθνώς την Ελλάδα-Αγανάκτηση προσκυνητών
~  Του Γιάννη Πανανικολάου-Για το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής που χρησιμοποιούν χιλιάδες προσκυνητών από όλο τον κόσμο για να φτάσουν για Ουρανούπολη και Ιερισσό για την είσοδό τους στο Αγιο Ορος έχει καταντήσει να αποτελεί τον «ΤΥΡΑΝΝΟ» των υπεραστικών συγκοινωνιών στην Ελλάδα του 2018!
*  Χαλασμένα κλιματιστικά, σχισμένα καθίσματα, βρωμιές παντού και οχήματα-κάρα. Να παρέμβει το υπουργείο Μεταφορών διότι η κατάσταση παραπέμπει σε τριτοκοσμική χώρα.
Κατά καιρούς λάβαμε πολλές καταγγελίες από Έλληνες και κυρίως ξένους επιβάτες.
Αναγνώστης του ΒΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ έστειλε την παρακάτω επιστολή στο ΚΤΕΛ και την δημοσιεύουμε αυτούσια:
Ταλαιπωρία ΚΤΕΛ Χαλκιδικής
Καλημέρα σας,
Ονομάζομαι Παναγιώτης Μαρκογιαννάκης και είμαι κάτοικος Αρναίας. Επικοινωνώ μαζί σας διότι μετά από αγανάκτηση και μεγάλη ταλαιπωρία που βίωσα χθες σε δρομολόγιο σας από Αρναία για Θεσσαλονίκη θεωρώ πως πρέπει να γίνει κάτ άμεσα! Η κατάσταση έχει φθάσει σε τέλμα!
Χθες λοιπόν, μαζί με αρκετούς συμπολίτες μου περιμέναμε το λεωφορείο για το δρομολόγιο των 19:10 από Αρναία για Θεσσαλονίκη. Η ώρα είχε πάει 19:40 και ένας υπάλληλος των ΚΤΕΛ μας ενημέρωσε πως χάλασε το λεωφορείο και θα αργήσει να έρθει το καινούργιο. Όπερ και εγένετο! Το λεωφορείο κατέφθασε 20:20, με καθυστέρηση δηλαδή μίας ώρας και δέκα λεπτών, γεμάτο, χωρίς ελεγκτή. Ευτυχώς κατέβηκαν κάποιοι επιβάτες στην επόμενη στάση και καθήσαμε. Οι τελευταίες 4 θέσεις του λεωφορείου ήταν βρεγμένες διότι έσταζε το κλιματιστικό με αποτέλεσμα στην Παλαιόχωρα που εισήλθαν και άλλοι επιβάτες να παραμείνουν όρθιοι μέχρι τη Θεσσαλονίκη! Πρεπιπτόντως υπήρχε και άτομο με ειδικές ανάγκες που του παραχωρήθηκε θέση από ευγενικό συμπολίτη μου! Ο πολύ εξυπηρετικός οδηγός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και είναι απόλυτα κατανοητό! Εσείς πρέπει να κάνετε κάτι!
Αισίως φθάσαμε στη Θεσσαλονίκη στις 21:40! Θα έπρεπε να είχαμε φθάσει στις 20:20! Αυτά τα σκηνικά συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά και σας γράφει ένα πελάτης σας επί 15 συναπτά έτη και για σχεδόν καθημερινή μετακίνηση. Δεν αναφέρομαι φυσικά στο οτι χάλασε το λεωφορείο γιατί αυτά συμβαίνουν. Το πρόβλημα είναι ότι συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά πλέον! Στεκόμαστε στη στάση και δεν ξέρουμε εάν θα έρθει πλέον λεωφορείο και βάζουμε στοίχημα για το μέγεθος της καθυστέρησης!!! Υπήρχαν άνθρωποι στο λεωφορείο που έπρεπε να προλάβουν πτήση για εξωτερικό και πραγματικά δεν ξέρω εάν την πρόλαβαν! Υπήρχαν άνθρωποι που έπρεπε να πάρουν την ινσουλίνη τους και δεν είχαν προβλέψει πως θα καθηστερήσει το λεωφορείο για πολλοστή φορά, πολλοστή!, 80 λεπτά να φθάσει στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν άνθρωποι, όπως εγώ, που έπρεπε να προλάβουμε λεωφορείο από τα ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για Αθήνα! Υπήρχα ξένοι επιβάτες με τους οποίους μιλούσα στο λεωφορείο και δεν μπορούσαν να φαντασθούν την ταλαιπωρία που βιώναμε και την άσχημη κατάσταση του λεωφορείου! Έβγαζαν φωτογραφίες και φαντάζομαι όχι από ενθουσιασμό!
Δυστυχώς οι καταστάσεις αυτές αποτελούν καθημερινότητα για εμάς που δεν έχουμε άλλο μέσο για να μετακινηθούμε και αναγκαζόμαστε, δυστυχώς λέω πάλι, να επιλέγουμε τα παλαιά και βρώμικα λεωφορεία, δίχως ειπράκτορα, πάντα αργοπορημένα και αρκετές φορές χωρίς ούτε θέσεις για να καθήσουμε, των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής! Του ομορφότερου και πιο δημοφιλούς ίσως προορισμού της χώρας μας!
Αναγκάζομαι να γράφω αυτήν την επιστολή διότι μετά και το χθεσινό περιστατικό αγανακτήσαμε όλοι οι επιβάτες! Ήταν 1 Μάη και έπρεπε να προβλεφθεί η αυξημένη επιβατικότητα, όπως και το Πάσχα που προσφάτως πάλι γινόταν παρόμοια σκηνικά με όρθιους επιβάτες για 80 χιλιόμετρα! Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία και από μεγάλους ανθρώπους που πραγματικά πολλές φορές αναγκάζονται να περιμένουν, όπως και εγώ πολύ ώρα να έρθει το πολυπόθητο λεωφορείο. Η κατάσταση είναι απελπιστική.
Χρησιμοποιώ τακτικά πολλά ΚΤΕΛ άλλων νομών και πραγματικά αυτή τη κατάσταση δεν την έχω βιώσει πουθενά αλλού. Είμαι πληροφορικός και αισθάνομαι ντροπή που δεν μπορώ να αγοράσω το εισητήριο και να κρατήσω τη θέση μου ηλεκτρονικά! Ζούμε στο 2018! Πιο άλλο ΚΤΕΛ δεν έχει δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισητηρίου σήμερα; Λυπάμαι πολύ.
Αναγκάζομαι να δημοσιοποιήσω την παρούσα επιστολή μου στα τοπικά αλλά και πανελλαδικά blogs και sites με σκοπό την ευαισθητοποίηση σας και παντός υπευθύνου αλλά και την ενημέρωση του κόσμου για την κατάσταση που επικρατεί επί χρόνια.
Λυπάμαι πολύ και οργίζομαι διότι για άλλη μία φορά ταλαιπωρήθηκα και έφθασα τελικώς στον προορισμό μου που ήταν η Αθήνα με καθυστέρηση 2 ωρών. Έχει συμβεί επανειλλημμένα να ταλαιπωρούμαι και εγώ αλλά κι πολλοί από τους συμπολίτες μου. Λυπάμαι που αναγκάζομαι να επιβιβάζομαι και να χρησιμοποιώ τα λεωφορεία σας αλλά δυστυχώς δεν έχω άλλον τρόπο.
Εύχομαι και ελπίζω η αγανάκτηση μου να σας κινητοποιήσει και να αλλάξει κάτι, έστω το παραμικρό προς το καλό όλων μας, αλλά δεν το πιστεύω.
Σας παραθέτω ελάχιστα από τα βιώματα μου στα Κτελ Χαλκιδικής και πιστέψτε με θα μπορούσα να γράψω, δυστυχώς λέω πάλι, πολλά ακόμη.
Είμαι στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.
Ευελπιστώ την έγγραφη απάντηση σας.
Με τα λύπης και αγνάκτησης

***  Δημοπρατείται το έργο για το καλντερίμι των Κιτριών 
Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου που αφορά στην αποκατάσταση του παλαιού καλντεριμιού στις Κιτριές προκήρυξε ο Δήμος Δυτικής Μάνης, με συνολικό προϋπολογισμό της μελέτης 72.700 ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σήμερα στις 10.00 το πρωί στα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που είναι ο Δήμος Καλαμάτας, και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Αθηνών 99.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 60 ημερολογιακές ημέρες και αυτό χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ. Κύριος είναι ο Δήμος Δυτικής Μάνης, ενώ φορέας κατασκευής ο Δήμος Καλαμάτας.
Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες συντήρησης του παλαιού καλντεριμιού των Κιτριών, που ξεκινά από το βόρειο άκρο της πλατείας του λιμανιού και καταλήγει στην επαρχιακή οδό Καλαμάτας- Κιτριών (στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου).
Οι διαδικασίες για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα η μελέτη είχε ανατεθεί από το 2015. Το έργο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, λόγω και της τουριστικής επισκεψιμότητας, που συνεχώς αυξάνεται. Β.Β. 

***  1η Έκθεση Φωτογραφίας με Βαλκάνιους φωτογράφους
 
Την 1η Έκθεση Φωτογραφίας με Βαλκάνιους φωτογράφους, υπό τον τίτλο “Balkans Timeline”, διοργανώνει το ηλεκτρονικό περιοδικό Culture of Balkans από αύριο 4 έως 7 Μαΐου, στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Elite. Τα δε εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 5 του μήνα, στις 7.00 το απόγευμα.
Ο τίτλος της έκθεσης μας προδιαθέτει για το φωτογραφικό ταξίδι από τη φύση στο αστικό περιβάλλον, από το συναίσθημα της χαράς και της λύπης στο θαύμα της ζωής και την κουλτούρα μας. Αυτή η πολυχρωμία των Βαλκανίων και η δυνατότητα συνύπαρξης διαφορετικών προσεγγίσεων στον ίδιο χώρο αποτελεί τον σκοπό της έκθεσης. Επίσης σκοπός είναι να δώσει βήμα και να προβάλει το έργο νέων, κυρίως, καλλιτεχνών.
Να σημειωθεί πως έχει ήδη προγραμματιστεί η πρώτη αυτή έκθεση να ταξιδέψει… και σε άλλες πόλεις των Βαλκανίων.
Συμμετέχοντες: Αβραμέας Γιάννης – Ελλάδα, Boricic Goran – Μαυροβούνιο, Budjevac Aleksandar – Σερβία, Cimpoaca Laurentiu – Ρουμανία, Ciotlausi George Andrei – Ρουμανία, Ζώης Δημήτρης – Ελλάδα, Ivanov Alexander – Βουλγαρία, Κόσσυβας Γιάννης – Ελλάδα, Κωνσταντακόπουλος Σταύρος – Ελλάδα, Pаnаyоtоv Bоgdаn – Βουλγαρία, Petkovic Boris – Σερβία, Pregapuca Gerhard – Αλβανία και Τσινόρεμα Κυριακή – Ελλάδα.

*** Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη φοίτηση μαθητών της Α΄ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας
 
Ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη φοίτηση  των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2018-2019. Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου ουδεμία αίτηση θα γίνει δεκτή.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης από το Μουσικό Σχολείο. Η δε αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ιδιοχείρως από τους γονείς του υποψηφίου στο γραφείο της Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου (Γεωργίου Καρέλια, Ανατολική Παραλία) καθημερινά από τις 8.00 έως τις 15.00.
Όσο για την επιλογή των μαθητών, θα γίνει κατόπιν εξετάσεων (δοκιμαστικά τεστ), ενώ οι γονείς των υποψήφιων μαθητών θα ειδοποιηθούν από το σχολείο με το πέρας των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων (Γυμνασίου - Λυκείου) για την ακριβή ημερομηνία εξέτασης.
Τηλ. επικοινωνίας: 27210 96966
Ιστοσελίδα: lyk-mous-kalam.mes.sch.gr
Υπεύθυνοι καθηγητές: Ιωάννης Σόλαρης- διευθυντής, Διονύσιος Κοτταρίδης- υποδιευθυντής, Σπύρος Σπύρης-υποδιευθυντής.

***   Το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού στη Σπάρτη!
 
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σύγχρονα μουσεία που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί στη χώρα μας είναι το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού στη Σπάρτη.
Μας ήρθε στο μυαλό ξανά, καθώς είδαμε μια ενημερωτική ταμπέλα στον Ταΰγετο.
Το παράδοξο σε όλο αυτό είναι ότι μπορεί η Καλαμάτα να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ελιά και το λάδι, αλλά στην πόλη δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
Για ακόμα μια φορά, δε, να θυμίσουμε ότι στην πόλη υπήρχε παραδοσιακό ελαιοτριβείο στην είσοδο του Κάστρου, το οποίο άνετα θα μπορούσε να μετατραπεί σε κάτι αντίστοιχο με αυτό της Σπάρτης, ωστόσο η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας αποφάσισε να το γκρεμίσει πριν από χρόνια για να αναδειχτεί το Κάστρο. Και ναι μεν το ελαιοτριβείο γκρεμίστηκε, αλλά η περίφημη ανάπλαση δεν έγινε ποτέ. Π.Μπ.

***  Αρχιτεκτονικές προτάσεις για την Καλαμάτα
 
Με αφορμή τις πρόσφατες συζητήσεις που ακολούθησαν την πρόσκληση και παρουσία ομάδας αρχιτεκτόνων από τη Γερμανία στην Καλαμάτα, επιθυμούμε να κοινοποιήσουμε τις ιδέες που αναπτύχθηκαν παράλληλα από ομάδα διπλωματούχων αρχιτεκτόνων, μεταπτυχιακών σπουδαστών στο Δ.Π.Μ.Σ. της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. Το εργαστήριο έγινε στο πλαίσιο του Φόρουμ Αρχιτεκτονικής που οργανώθηκε από το Δήμο στο διάστημα 24-27 Απριλίου.
  Στο πλαίσιο ενός εντατικού εργαστηρίου αστικού σχεδιασμού εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι προτάσεις της ομάδας των σπουδαστών προσπάθησαν να απαντήσουν σε ανοιχτά ερωτήματα του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τις μελέτες που προβλέπεται να εφαρμοστούν. Ιδέες προτάθηκαν για την περιοχή κατά μήκος του Νέδοντα, την Ανατολική Παραλία, καθώς και για τμήμα στην παραλία της Μικρής Μαντίνειας.
Η ομάδα έλαβε υπόψη τη βασική κατεύθυνση του σχεδιασμού της πόλης που αφορά στις κυκλοφοριακές αλλαγές και την ελάφρυνση του οδικού δικτύου από το αυτοκίνητο.
Στόχος των προτάσεων είναι η ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς, προτείνοντας ήπιες παρεμβάσεις με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς και η προφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα της τοποθεσίας σε μια εποχή έντονης τουριστικής ανάπτυξης. Μία οικολογική προσέγγιση προστασίας του φυσικού τοπίου σε μια λογική αφαίρεσης και όχι πρόσθεσης κατασκευών που θα το επιβάρυναν.
  Ανατολική Παραλία
Η πρόταση για την Ανατολική Παραλία ξεκίνησε από την υπάρχουσα μελέτη μονοδρόμησης της Ναυαρίνου στην περιοχή του λιμένα, με κατεύθυνση ανατολικά. Ενισχύοντας το χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου ως ζώνης περιπάτου, δίνεται προτεραιότητα στον πεζό και στον ποδηλάτη. Έλαβε υπόψη την περίπτωση εποχιακής πεζοδρόμησης της οδού Ναυαρίνου από το λιμάνι μέχρι τη σημερινή σύνδεση με την οδό Κρήτης.
Η πρόταση εστιάζει στην ανάπλαση σημείων της παραλίας που μπορούν να αποτελέσουν νέους, ζωντανούς δημόσιους χώρους στάσης και αναψυχής, όπως στην περιοχή του ΝΟΚ, στο «σκοτεινό» μόλο, στις εκβολές ρεμάτων, όπως επίσης και στη συμβολή των κάθετων μεγάλων οδικών αξόνων με την ακτή.
Συνοπτικά προτείνεται ο επανασχεδιασμός της περιοχής του Ν.Ο.Κ.  σε δημόσιο πάρκο, η άρθρωση του λιμενοβραχίονα ως επέκταση του πεζοδρόμου, η προστασία του φυσικού τοπίου των ρεμάτων, καθώς η δημιουργία ενός θερινού σινεμά, νέου χώρου πρασίνου και ενός δημόσιου χώρου στάθμευσης.
Προτείνεται μία ενιαία σχεδιαστική αντιμετώπιση σε κομβικά σημεία, προκειμένου να αποφευχθούν οι αποσπαματικές παρεμβάσεις με σκοπό την κάθετη σύνδεση με το παραλιακό μέτωπο. Έμφαση δίνεται στην οργάνωση της ζώνης τραπεζοκαθισμάτων, την αφαίρεση σκληρών επιφανειών στην παραλία και την αντικατάστασή τους με φυσικά υλικά, όπως το ξύλο και το χαλίκι.
  Μικρή Μαντίνεια
Η περιοχή της Μικρής Μαντίνειας χρειάζεται διευθέτηση του χώρου στάθμευσης με σχεδιασμένα όρια ώστε να μην επιβαρύνεται το παραλιακό μέτωπο. Για την ανάδειξη του τοπίου σχεδιάστηκαν οι προσβάσεις στη θάλασσα και παρουσιάστηκαν ιδέες σε σχέση με τη διαχείριση των λιμενοβραχιόνων ως υπαίθρια καθιστικά. Το πολύ χαμηλό κόστος και η απλότητα της κατασκευής μπορούν να την καταστήσουν άμεσα υλοποιήσιμη.
  Ποταμός Νέδοντας
Κεντρική ιδέα αποτελεί η συρραφή του φυσικού και του αστικού τοπίου του Νέδοντα. Έτσι, ενισχύεται η πράσινη ζώνη κατά μήκος του ποταμού, δημιουργώντας έναν οικολογικό διάδρομο και νέο δημόσιο χώρο. Στο πλαίσιο της οικολογικής αντιμετώπισης προτείνεται η αποκατάσταση τμήματος της κοίτης, επαναφέροντας το φυσικό πυθμένα. Η επέκταση του ποδηλατόδρομου στον άξονα του ποταμού συμβάλλει στην καλύτερη σύνδεσή του με την παραλία. Η ζώνη που ορίζεται από το νέο υπαίθριο θέατρο, πάνω από την περιοχή της σημερινής Αγοράς και μέχρι τα παλιά λατομεία, αποτελεί μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ενδιαφέροντος. Η συνέχεια του «αστικού» Νέδοντα με τη φυσική κοίτη πραγματοποιείται με ένα πάρκο άθλησης, περίπατου, αναψυχής και εκπαίδευσης. Σημαντικό σημείο αποτελεί η σύνδεση με το τοπόσημο «Πετρωμένο Φίδι».
  Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι αρχιτέκτονες: Γαλανοπούλου Λένα, Γεωργούλια Περσεφόνη, Ζαχαρία Στέλλα-Κορίνα, Καλλικούνη Φωτεινή, Λάμπρου Κατερίνα, Μουντανέα Κυριακή, Παπαγγελόπουλος Αντώνης, με συντονιστές τους διδάσκοντες: Βασιλάτος Παναγιώτης (αρχιτέκτων ΕΜΠ, επίκουρoς καθηγητής ΕΜΠ), Κουτρολίκου Πένυ (αρχιτέκτων-πολεοδόμος, επίκουρη καθηγήτρια ΕΜΠ), Μαρλαντή Μαρία (αρχιτέκτων ΕΜΠ- αρχιτέκτων Τοπίου UPC/ETSAB , επίκουρη καθηγήτρια ΕΜΠ).

***  Εθελοντικός καθαρισμός στην Καρδαμύλη
 
Εθελοντικός καθαρισμός πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στην Καρδαμύλη, στο πλαίσιο της πανελλήνιας εκστρατείας Let’s do it in Greece.
Κι όπως αναφέρει η ιατρός παθολόγος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Καθαρή Μάνη», Σοφία Χριστοφιλοπούλου, σε σχετική ανακοίνωση: «Καθαρίσαμε τους δρόμους και τις παραλίες Ριτσά και Καλαμίτσι, καθώς και τμήμα του κεντρικού δρόμου Στούπα-Καρδαμύλη. Δυστυχώς, διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι το 80% των απορριμμάτων στην άκρη του δρόμου και στις παραλίες είναι ανακυκλώσιμα (πλαστικά μπουκάλια νερού, ποτήρια καφέ, κουτάκια αλουμινίου, πλαστικές σακούλες κ.ά.), το οποίο μας δείχνει τι δουλειά πρέπει να γίνει από όλους μας και, κυρίως, τους Δήμους για την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων, αλλά και την αναγκαιότητα τοποθέτησης περισσοτέρων μπλε κάδων στις κοινότητες που ζούμε. Ευχαριστούμε πολύ τους εθελοντές που συμμετέχουν και υποστηρίζουν τον εθελοντισμό και δίνουν το καλό παράδειγμα και στους υπόλοιπους δημότες.
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή Δυτικής Μάνης να είναι, όχι μόνο αρωγός, αλλά και πρωτοπόρος σε τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό μας. Εμείς θα είμαστε σύμμαχοί τους».

*** Το Παγκόσμιο Συνέδριο Χιονοδρομίας με 1.000 συμμετοχές το Μάιο στη Μεσσηνία
 
Το 51ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (FIS) θα πραγματοποιηθεί στη Μεσσηνία το Μάιο και θεωρείται μεγάλη επιτυχία για το χώρο, αν αναλογισθεί κανείς ότι την προηγούμενη φορά που έγινε στην Ελλάδα ήταν το Μάιο του 1963, στην Αθήνα!
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 19 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Costa Navarino και οι σύνεδροι θα ξεπεράσουν τους 1.000.
Παγκόσμια χιονοδρομία
Η απόφαση για διοργάνωση του συνεδρίου στη Μεσσηνία ελήφθη από την αντίστοιχη Ομοσπονδία το 2015. Η ελληνική υποψηφιότητα είχε ιδιαίτερα μεγάλους αντιπάλους στη διεκδίκηση, αλλά τελικά ήταν εκείνη που επικράτησε. Οι άλλες δύο υποψήφιες χώρες για την ανάληψη ήταν οι ΗΠΑ (Βοστώνη) και η Τσεχία (Πράγα), ενώ στη Μεσσηνία θα βρεθεί η παγκόσμια χιονοδρομία, αφού η συμμετοχή θα είναι περίπου 1.000 σύνεδροι από 120 και πλέον χώρες όλου του κόσμου.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (FIS) διοργανώνει κάθε δύο χρόνια διεθνές συνέδριο με συμμετοχή εκπροσώπων των Εθνικών Ομοσπονδιών από όλο τον κόσμο. Το δε συνέδριο του 2014 (49ο) διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη (Ισπανία), ενώ αυτό του 2016 (50ο) στο Κανκούν (Μεξικό).
Costa Navarino
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων (ΕΟΧΑ), Δημοσθένης Γυρούσης, ανέφερε σε δηλώσεις του σε αθλητικά Μέσα: «Η Ομοσπονδία έχει ολοκληρώσει εδώ και μήνες την προετοιμασία και το σχεδιασμό της χρονιάς. Είμαστε πανέτοιμοι και το 2018 θέλουμε να είναι χρονιά ορόσημο για το άθλημά μας στην Ελλάδα».
Κατέληξε δε, μιλώντας για το Διεθνές Συνέδριο της FIS: «Το συνέδριο θα φέρει στη χώρα μας περισσότερους από 1.000 ανθρώπους της χιονοδρομίας. Ένα συνέδριο στο οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε ακόμα πιο κοντά με τη Διεθνή Ομοσπονδία, αλλά και τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών των άλλων χωρών».
Να σημειωθεί πως το συνέδριο στην Costa Navarino είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Τεχνικών Επιτροπών της FIS. Η επιτυχία για την Ελλάδα και την Ελληνική Ομοσπονδία – που υπέβαλε την υποψηφιότητα από τον Οκτώβρη του 2014 – είναι τεράστια, καθώς θα προβληθεί η χώρα μας παγκοσμίως, θα στηρίξει την οικονομία μας και θα ενισχύσει το κύρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας στη διεθνή χιονοδρομία.
Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Οι υποψήφιοι για τις εκλογές της ΝΟΔΕ Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας 
Την Παρασκευή 27 Απριλίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης των υποψήφιων προέδρων ΝΟΔΕ, μελών ΝΟΔΕ, συνέδρων, προέδρων ΔΗΜΤΟ και μελών ΔΗΜΤΟ για τις εκλογές της ΝΟΔΕ Μεσσηνίας της Ν.Δ., την Κυριακή 13 Μαΐου, από τις 10.00 το πρωί έως τις 7.00 το βράδυ.
  Υποψήφιοι πρόεδροι ΝΟΔΕ Μεσσηνίας
Κυριακοπούλου Κ. Αναστασία
Τζαβάρας Ε. Παναγιώτης
 Υποψήφια μέλη ΝΟΔΕ Μεσσηνίας
Αδαμόπουλος Σ. Αναστάσιος
Αναστασοπούλου Π. Ιωάννα
Δημητροπούλου συζ. Χρ. Πολυτίμη (Πόλυ)
Δρούγας Γ. Παντελής
Μανιάτης Ν. Δημήτριος
Μανωλόπουλος Α. Παναγιώτης
Μαστοράκης Κ. Ανάργυρος
Μπετιχαβά Ν. Μαρία
Καμαρινοπούλου Γ. Φιλάνθη – Λίνα
Καραμπά Α. Μαρίκα
Κοσμά Β. Αγγέλα
Κουτραφούρης Π. Βασίλειος
Στούπας Π. Σταύρος
Φωτόπουλος Δ. Θεόδωρος
 Υποψήφιοι σύνεδροι της ΝΟΔΕ Μεσσηνίας
Παπαδόπουλος Κ. Ιωάννης
Σταθόπουλος Θ. Χαράλαμπος
Σκιαδόπουλος Δ. Παναγιώτης
Σκλήκα Π. Αγγελική
Τζαβάρας Ε. Παναγιώτης
Φίλος Χ. Λεωνίδας
Φωτεινός Π. Γεώργιος
Αθανασόπουλος Κ. Χρύσανθος
Γαϊτάνης Π. Γεώργιος
Γιαννόπουλος Κ. Παναγιώτης
Δημητροπούλου συζ. Χρ. Πολυτίμη (Πόλυ)
Διαμαντόπουλος Ι. Στυλιανός
Κατσαράκης Κ. Πέτρος
Κοτσογλανίδη – Βγενή Γ. Φωτεινή
Κυριακοπούλου Κ. Αναστασία (Νατάσσα)
Μάλαμας Γ. Παναγιώτης
Μπαμπάτσικος Α. Νικόλαος
Νικολόπουλος Β. Δημήτριος
Παναγιωτοπούλου Ν. Όλγα
 Υποψήφιοι πρόεδροι ΔΗΜΤΟ Καλαμάτας
Σκλήκα Π. Αγγελική
Τσίχλη Α. Μαρία (Μαίρη)
  Υποψήφιος πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Πύλου
Κωνσταντόπουλος Π. Νικόλαος
 Υποψήφιοι πρόεδροι ΔΗΜΤΟ Μεσσήνης
Σκιαδάς Γ. Πέτρος
Φύκιρης Κ. Νικόλαος
 Υποψήφιος πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Τριφυλίας
Φωτεινός Π. Γεώργιος
 Υποψήφιος πρόεδρος ΔΗΜΤΟ Οιχαλίας
Φίλος Χ. Λεωνίδας
 Υποψήφια μέλη ΔΗΜΤΟ Καλαμάτας
Αναζίκος Δ. Ιωάννης
Γιακουμή Δ. Ευθυμία
Κατσαράκης Κ. Πέτρος
Μάλαμας Γ. Ευάγγελος
Μπαμπάτσικος Α. Νικόλαος
Μωραγιάννης Π. Χρήστος
Παναγιωτοπούλου Ν. Όλγα
 Υποψήφια μέλη ΔΗΜΤΟ Πύλου
Αντωνοπούλου Π. Μαρία
Καζά Θ. Κωνσταντίνα
Καλύβα Ι. Βασιλική
Καραλής Γ. Κων/νος
Κονδυλοπούλου Π. Ιωάννα
Μαρκαναστασάκης Ι. Αντώνιος
Μπαχούμας Β. Γεώργιος
Ντίζος Ν. Κωνσταντίνος
Πυλιώτης Ι. Κωνσταντίνος
 Υποψήφια μέλη ΔΗΜΤΟ Μεσσήνης
Αγγελόπουλος Αθ. Νικόλαος
Βαμβακά Σ. Αντωνία
Βλαχοδημητρόπουλος Α. Παναγιώτης
Δημητρακόπουλος Ηλ. Δημήτριος
Δημητρόπουλος Φ. Γεώργιος
Καλογερόπουλος Φ. Βασίλειος
Καλογερόπουλος Ν. Γεώργιος
Καλογερόπουλος Ι. Παναγιώτης
Κουλοπούλου - Στραβόλαιμου Κ. Θωμαΐς – Ευσταθία
Μητσοπούλου Κ. Δήμητρα
 Υποψήφια μέλη ΔΗΜΤΟ Τριφυλίας
Αλεξόπουλος Π. Δημήτριος
Αργυροπούλου Γ. Ευγενία
Γαλάνης Φ. Ιωάννης
Γεωργακόπουλος Π. Ιωάννης
Γεωργόπουλος Η. Άγγελος
Διαμαντόπουλος Ι. Στυλιανός
Μπούρα Π. Ελένη
Πανουσιόπουλος Α. Γεώργιος
Ριζάς Δ. Μιχαήλ
Συναδινός Κ. Ιωάννης
 Υποψήφια μέλη ΔΗΜΤΟ Οιχαλίας
Αλεξανδρόπουλος Δ. Ηλίας
Αλεξόπουλος Χ. Δημήτριος
Βεργής Λ. Ευθύμιος
Γκρίτζαλης Σ. Κων/νος
Θεοχάρη Δ. Αγγελική
Ντόντος Ι. Γεώργιος
Παπαδόπουλος Κ. Ιωάννης
Πέτροβας Ν. Κων/νος
Τσουκάλης Λ. Γεώργιος
  ΝΕΦΕ Μεσσηνίας
Πρόεδρος: Τρόντζα Ειρήνη
Αναπλ. πρόεδρος: Φωτόπουλος Ηλίας
Τακτικά μέλη: Αθανασόπουλος Κων/νος, Κοτσογλανίδης Χαράλαμπος, Κωνσταντοπούλου Ειρήνη, Γκίζα Αθηνά
 
*** Καμένοι κάδοι ανακύκλωσης στη Μεσσήνη 
Ένα επικίνδυνο φαινόμενο φαίνεται πως παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις τις τελευταίες μέρες στη Μεσσήνη. Χθες το βράδυ αρκετοί πλαστικοί κάδοι, στα πέριξ της κεντρικής πλατείας, «λαμπάδιασαν» από φωτιά που έβαλαν άγνωστοι.
Πριν από λίγες ημέρες παρόμοιο φαινόμενο σημειώθηκε τόσο στο δρόμο προς την Μπούκα όσο και στην περιοχή του Ειρηνοδικείου.
Εκτός του κόστους από τη ζημιά που προκαλούν οι φθορές, ανησυχία επικρατεί και για την ευκολία με τη οποία δρουν οι δράστες, σε κεντρικά μάλιστα σημεία της πόλης της Μεσσήνης.  Κ. Γαζ.   

***  Φτιάχνει… νέο πρόσωπο η Κεντρική Αγορά Καλαμάτας 
Στόχος η 24ωρη λειτουργία
 Έπειτα από πολλά χρόνια ο τέως πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, Γιάννης Αδαμόπουλος, άνοιξε το θέμα των παρεμβάσεων στους χώρους της, ώστε ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς και καταναλωτικούς πόλους της πόλης να αποκτήσει σύγχρονη μορφή. Μάλιστα σε ρεπορτάζ του "Θ" δεν είχε φοβηθεί τις λέξεις και μας είχε μίλησε για… ευρωπαϊκό αέρα στην περιοχή.
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της μελέτης του έργου, η διάταξη της κεντρικής διαδρομής επιλέχθηκε και με γνώμονα τη συνεχή παρουσία ανθρώπων, ώστε να αποφεύγεται η «ερήμωση» κάποιων σημείων του κτηρίου. Έτσι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την ένταση του εμπορικού χαρακτήρα, ο χώρος της Δημοτικής Αγοράς είναι ανοιχτός και με διαρκή κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις.  Αντίθετα, όταν τα καταστήματα λιανικής πώλησης δε λειτουργούν, οι στοές κλείνουν με ρολά, ώστε να μην αποτελούν ένα είδος σκοτεινού διαδρόμου.
Επίσης, στο κτήριο της Αγοράς υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη χρήση από «εμποδιζόμενα άτομα», ενώ και η υιοθέτηση επιπλέον μέτρων στοχεύει στην ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.
Αυτό καταγράφηκε και την περασμένη Τετάρτη, οπότε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας συνεχίστηκαν οι συναντήσεις με φορείς της Μεσσηνίας, με την επίσκεψη του προέδρου της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, Ιωάννη Μπάκα, του διευθυντή της εταιρείας Δημήτρη Λαμπρόπουλου και του προέδρου του Συλλόγου Επαγγελματιών της Αγοράς, Ηλία Αλεξέα.
Οι εκπρόσωποι της ΚΑΚ μίλησαν για τη Δημοτική Αγορά και τα Σφαγεία Καλαμάτας, τα έργα ανάπτυξης που έχουν γίνει, αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στην εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων που πωλούνται στη Λαϊκή Αγορά, στους χώρους στάθμευσης μετά τη διάθεση και του βόρειου πάρκινγκ και για μελλοντική ελεγχόμενη στάθμευση, ενώ πρότειναν κοινές δράσεις για προβολή των μεσσηνιακών προϊόντων, συνεργασία για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα και στο στόχο που έχουν για 24ωρη λειτουργία της Αγοράς με διαμόρφωση και ανάπτυξη του εσωτερικού χώρου με καταστήματα εστίασης και αναψυχής.
Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, ο πρόεδρος Βαγγέλης Ξυγκώρος και τα μέλη του Δ.Σ. τους διαβεβαίωσαν ότι ο φορέας θα στηρίξει κοινές δράσεις που θα αφορούν στον αγροδιατροφικό τομέα, την πάταξη του παραεμπορίου και θα είναι δίπλα στους επαγγελματίες της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας και των Σφαγείων. Του Αντώνη Πετρόγιαννη

*** Ο καιρός στην Καλαμάτα για  σήμερα Πέμπτη 
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα  Πέμπτη 3/5/2018 προβλέπεται άστατος.
Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις πρώτες πρωινές ώρες θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και κάποια διαστήματα με ανοίγματα του καιρού, ενώ υπάρχει πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής. Από τις πρωινές έως και τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα. Από τις πρώτες απογευματινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και διαστήματα με ανοίγματα του καιρού, ενώ από τις απογευματινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας υπάρχει πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 30-85%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μέτριοι, από Α-ΝΑ διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 5 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, τις πρώτες απογευματινές ώρες θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 3-4 μποφόρ και προς το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Στο Μεσσηνιακό Κόλπο θα πνέουν ΝΑ άνεμοι με ριπές που θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, με αποτέλεσμα την πρόκληση ισχυρού κυματισμού στα ανοιχτά του Κόλπου και στα παράλια που θα δέχονται τον ΝΑ άνεμο.
Θα συνεχιστεί η συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικης σκόνης σαχαριανής προέλευσης, σε μέτριες ποσότητες, με αποτέλεσμα να επικρατεί κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα, ενώ υπάρχει πιθανότητα να πέσουν και λασποψιχάλες.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

*** ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 : «ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ»… (ΒΙΝΤΕΟ)
~ Λάβρος κατά των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ήταν σήμερα στον ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Παπαδάκη ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος.
Όπως αποκάλυψε ο κ. Βελόπουλος η αθρόα λαθροεισβολή δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός αλλά ένα σχέδιο που είχαν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ καιρό. Χαρακτηριστικό ότι η διδακτορική διατριβή του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, στην οποία πρότεινε από τότε τα παραπάνω.
Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ επανέλαβε την ανάγκη για πρωτογενή παραγωγή η οποία θα βάλει «μπρος» την ελληνική οικονομία.
~Δείτε στο παρακάτω βίντεο τα όσα είπε ο κ. Βελόπουλος:
~*  https://www.facebook.com/voicenews.gr/videos/1142726615875486/ .-

***  ΕΚΤΑΚΤΟ: Ρωσικό Su-30 έπεσε στη Μεσόγειο! ΝΕΚΡΟΙ οι πιλότοι – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα ΑΙΤΙΑ
Πριν από λίγα λεπτά το ρωσικό υπουργείο αμύνης ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-30 έπεσε στη Μεσόγειο θάλασσα, λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα της Συρίας.
Μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι ο πιλότος κι άλλος ένας Ρώσος στρατιώτης είναι νεκροί.
Το αεροπλάνο που έπεσε ήταν ορατό από το Τζαμπλέ, κοντά στην Λατάκια, απέναντι από την Κύπρο.

Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Khmeimim και βγήκε στα ανοιχτά της Μεσογείου.
Οι πιλότοι πάλεψαν να ελέγξουν το μαχητικό μέχρι την τελευταία στιγμή, όμως δεν τα κατάφεραν, ανέφερε μεταξύ άλλων το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Σύμφωνα με το Russia Today οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάποιο πουλί που χτύπησε τον κινητήρα με αποτέλεσμα να σταματήσει να λειτουργεί. Ξεκαθαρίζουν πάντως πως το μαχητικό δεν έπιασε φωτιά μέχρι να πέσει…

***  ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ’ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! Θα συμπαρασύρουν τους Έλληνες μαζί τους;..
Το πολιτικό τοπίο είναι θολό και ο κάθε πολίτης αναρωτιέται τι του ξημερώνει. Το ζήτημα για τον πολίτη είναι πως ούτε στην Κυβέρνηση, ούτε στην Αξιωματική Αντιπολίτευση μπορεί να ακουμπήσει.
Ας ξεκινήσουμε από την Κυβέρνηση η οποία ακολουθεί μία ρητορική που θυμίζει εμφυλιακά χρόνια, τύπου εμείς κι εσείς. Στο εσείς είναι όσοι δεν ανήκουν στον φιλοσυριζαικό χώρο και παρουσιάζεται ως ρατσιστής, φασίστας, αναχρονιστικός, σκοταδιστής… ένας κακός άνθρωπος. Γνωστή τακτική της Αριστεράς, διαχρονικά και παγκόσμια. Επίθεση στον χαρακτήρα για να κρύψουμε την έλλειψη επιχειρημάτων.
Αν πχ κάποιος πει πως έχουμε πρόβλημα με τους μετανάστες τότε αυτομάτως παρουσιάζεται ως άνθρωπος που θέλει να τους ‘πνίξει’. Κρύβουν έτσι την ένδεια προτάσεων της Κυβέρνησης για τη διαχείριση ενός προβλήματος που αντικειμενικά υφίσταται.
Πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η πρότασή της στα οικονομικά πχ; το μνημόνιο; κάτι συνθήματα του τύπου μείωση της σπατάλης; Καλά όλα αυτά αλλά 1) όταν μπορούσαν γιατί δεν τα έκαναν
2) πώς θα το κάνουν τώρα
Παραβλέπουμε τα όσα ακούγονται για τις off-shore. Είναι νομικό ζήτημα και μόνοι αρμόδιοι είναι οι δικαστές. Σίγουρα όμως η σκιά είναι βαριά πάνω από την Πειραιώς.
Τέλος για τη Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις εσωτερικές έριδες που φαίνεται πως υπάρχουν. Μητσοτακικοί, καραμανλικοί και σαμαρικοί ασχολούνται (κατά πως φαίνεται) με την επόμενη μέρα κι όχι με το παρόν.
Δυστυχώς όμως χωρίς παρόν δεν υπάρχει μέλλον.
Ο λαός τι θα κάνει; Πού θα ακουμπήσει…
Ο καθένας θα αποφασίσει μόνος, ωστόσο η ένδεια του υφιστάμενου συστήματος είναι κοινώς αποδεκτή από την κοινωνία…

***  O Τούρκος χάκερ που «μπήκε» στο ΑΠΕ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ!«ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…»… (ΒΙΝΤΕΟ)
Σε ένα γραφείο στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης στην περιοχή Κarakoy, συναντηθήκαμε το μέλος των Αkincilar , της ομάδας χάκερ που επιτέθηκε στην ιστοσελίδα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και σε άλλες ιστοσελίδες κρατικών οργανώσεων . Στην πραγματικότητα όλη η επικοινωνία μας για να κανονιστεί η συνάντηση έγινε με κάποια e-mail καθώς ήθελαν να μιλήσουν , όπως είπαν, για να εξηγήσουν τις θέσεις τους.
Γράφει ο Μανώλης Κωστίδης
Ο Βουρλ , περίπου 35 ετών είναι από τα πιο έμπειρα μέλη της ομάδας όπως λέει και εργάζεται στην πραγματικότητα σε εταιρεία λογισμικού. Mαζί με άλλους φίλους του μας αναφέρει πως στόχος του είναι να προστατέψει την Τουρκία και να διατηρήσει την εθνική υπερηφάνεια της χώρας , όπως μας λέει.
Eξηγήστε μου ποιοι είστε εσείς. Διότι συζητηθήκατε πολύ στην Ελλάδα. Τελευταία επιτιμηθήκατε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αν θυμάμαι καλά . Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
Θέλω να σας πω για την ομάδα μας. Είμαστε οι cyber warrior Akincilar. Eίμαστε η μόνη αμυντική ομάδα του κυβερνοχώρου. Στη χώρα μας εργαζόμαστε εναντίον των δυνάμεων που απειλούν την εθνική μας ενότητα και πραγματοποιούμε τις επιθέσεις μας. Στόχος μας είναι επίσης να εκπαιδεύσουμε αρκετούς νέους που να αγαπάνε τη θρησκεία, την πατρίδα και να την προστατεύουν με τον τρόπο αυτό.
Tι σας έκανε η Ελλάδα; Γιατί επιτεθήκατε; Τελευταία που κάνατε επίθεση; Ποιους στοχεύετε;
*  Πριν από μια εβδομάδα είχαμε ανακοινώσει πως στόχος μας είναι όλοι οι κρατικοί οργανισμοί. Και ο λόγος είναι που τα 8 μέλη του FETO που συμμετείχαν στην απόπειρα πραξικοπήματος , δικάστηκαν με άδικο τρόπο στην Ελλάδα και πάρθηκαν άδικες αποφάσεις. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της επίθεσης μας στις κρατικές ιστοσελίδες.
Πόσα άτομα είστε;
Tο γκρούπ μας αποτελείται από χιλιάδες άτομα. Με την ονομασία cyber warrior. Όμως η ομάδα hack είναι η Akincilar. Aυτοί είμαστε περίπου 15 άτομα.
Mπορούμε να τους αποκαλέσουμε ως ο εγκέφαλος των cyber warrior.
Θα συνεχίσετε; Aυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν;
Θα συνεχίσουμε ανάλογα τις αποφάσεις που θα πάρουν στην Ελλάδα για την FETO.
Aν η Ελλάδα συνεχίσει αυτή τη γραμμή της κι εμείς θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις μας σε όλες τις κρατικές ιστοσελίδες.
Eίναι εύκολο κανείς να μπει μέσα;
Yπάρχουν πολλές μεθοδοι.
Ηταν δύσκολο;
Όχι ιδιαίτερα . Εξαρτάται από τις γνώσεις σας στους υπολογιστές από τον τρόπο λειτουργούν οι ιστοσελίδες και να ξέρεις τον τρόπο που λειτουργούν στην πίσω πλευρά. Δεν δυσκολευόμαστε να κάνουμε επιθέσεις, καθώς έχουμε την εμπειρία. Έχουμε επιτεθεί στο παρελθόν σε χώρες που έχουν ενοχλήσει την χώρα μας και έχουν απειλήσει την εθνική μας ενότητα και τα εθνικά μας συμφέροντα.
Δείτε απόσπασμα της συνέντευξης που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ: hackrs231  , https://youtu.be/QDbXKm3gHLQ  .-
~ Η αποκλειστική συνέντευξη δόθηκε στον Μανώλη Κωστίδη και τη διαβάσαμε στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ  .-

***  Kαλούν τον Κοτζιά στα δικαστήρια για ένα…οικόπεδο
Επιμένει η Ιερά Μονή Κύκκου να θέλει να τραβήξει στα άκρα, να συγκρουστεί με την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο αλλά και τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά για ένα οικόπεδο, εν μέσω των απειλών της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Κύπρο και της σκληρής διαπραγμάτευσης για τα Σκόπια!
Η υπόθεση αυτή θα έχει και συνέχεια λόγω της επιμονής των εκπροσώπων της Ιεράς Μονής Κύκκου να οδηγήσουν τον κ. Κοτζιά στο δικαστήριο. Ως εκ τούτου, την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Μαΐου, έχει κληθεί μετά από αίτημα των δικηγόρων της Μονής στο επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας , ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.
Ο κ. Κοτζιάς έχει καταθέσει ένορκη δήλωση για τα γεγονότα και τώρα οι συνήγοροι του Κύκκου τον καλούν για να τον αντεξετάσουν. Καλούν να αντεξετάσουν τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος! Αν είναι δυνατόν!
Κι όλα αυτά ενώ τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία βρίσκονται κυριολεκτικά στην πρίζα καθώς η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση και αναβαθμίζει τις προκλήσεις της σε βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου.
Όλα αυτά, όμως, φαίνεται πως είναι δευτερευούσης σημασίας για κάποιους στην Κύπρο. Σημειώνεται συναφώς πως το οικόπεδο, που βρίσκεται απέναντι από το Μετόχιο Κύκκου στο ελληνικό δημόσιο για ανέγερση πρεσβείας. Υπουργός Εξωτερικών ήταν τότε ο Θεόδωρος Πάγκαλος.
Παρά τις συνεννοήσεις που έγιναν μεταξύ του Νίκου Κοτζιά και του Κύκκου Νικηφόρου, η Μονή αποφάσισε να το πωλήσει σε ρωσικών συμφερόντων εταιρεία. Για την ιστορία να αναφέρουμε πως το 1999, η Ιερά Μονή Κύκκου είχε παραχωρήσει οικόπεδο, απέναντι από το Μετόχι, στο ελληνικό Δημόσιο για να κτιστεί η ελληνική πρεσβεία.
Η ελλαδική πλευρά πλήρωσε 500.000 λίρες, που δεν ήταν ασφαλώς η πραγματική αξία του τεμαχίου. Για οικονομικούς λόγους η ανέγερση της πρεσβείας δεν προχώρησε, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση της Ελλάδος περιέλαβε το οικόπεδο στον Οργανισμό ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) για να πωληθεί.
Τούτο προκάλεσε την αντίδραση της Ιεράς Μονής, καθώς στο πωλητήριο έγγραφο υπήρχε ρήτρα που υποχρέωνε το ελληνικό Δημόσιο να προχωρήσει μόνο στην ανέγερση πρεσβείας.
Το θέμα παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη που αποφάνθηκε πως το ελληνικό Δημόσιο δεν μπορούσε να εκποιήσει το τεμάχιο λόγω της ρήτρας και το οικόπεδο επιστράφηκε στην κυριότητα της Μονής.
*  Μετά την απόφαση αυτή, σε μία από τις επισκέψεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά στην Κύπρο, το θέμα συζητήθηκε με τον Κύκκου Νικηφόρο, στην παρουσία του δικηγόρου της Μονής και του οικονομικού διευθυντή. Η κατάληξη της κουβέντας ήταν το οικόπεδο να παραμείνει στα χέρια της Ελλάδος και το ελληνικό Δημόσιο να προχωρήσει στην ανέγερση του κτηρίου της πρεσβείας.
Ο Μητροπολίτης είχε πει χαρακτηριστικά πως πριν κλείσει τα μάτια του θέλει να δει την ελληνική σημαία να κυματίζει απέναντι από το Μετόχι. Η ελλαδική πλευρά δεσμεύθηκε να προχωρήσει με τα σχέδια.
Δύο περίπου εβδομάδες μετά, τεχνικοί από την Ελλάδα έφθασαν στην Κύπρο, είχαν συνάντηση με τον οικονομικό διευθυντή της Μονής και προχώρησαν με τα σχέδια. Κάποια καθυστέρηση σημειώθηκε, καθώς ο Νίκος Κοτζιάς και γενικά το υπουργείο, που είχε την ευθύνη να εποπτεύει τα επόμενα βήματα ήταν απασχολημένοι με το Κυπριακό, τις συνόδους σε Μοντ Πελεράν, Γενεύη και Κραν Μοντάνα.
Όμως, η απόφαση είχε ληφθεί και τα σχέδια ετοιμάστηκαν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος του περασμένου Σεπτεμβρίου, όταν ο πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο τον Αύγουστο ενημέρωσε τη Μονή πως όλα ήταν έτοιμα, διαπίστωσε πως υπήρξε συνεννόηση να πωληθεί το οικόπεδο σε ρωσικών συμφερόντων εταιρεία. Αυτή η εξέλιξη εξέπληξε την Αθήνα και την ενόχλησε.
Για το θέμα ενημερώθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’, ο οποίος αντέδρασε έντονα και ανέλαβε να πιέσει τη Μονή να αναθεωρήσει την απόφαση.
Οι προσπάθειες, όμως, αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα και ο Προκαθήμενος της εκκλησίας, θέλοντας να εκφράσει την εκτίμησή του προς το πρόσωπο του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά, για τις προσπάθειες και τους αγώνες που δίνει για την Κύπρο, ενημέρωσε την ελλαδική πλευρά πως η Ιερά Αρχιεπισκοπή είναι έτοιμη να παραχωρήσει οικόπεδο στο ελληνικό Δημόσιο για την ανέγερση της πρεσβείας.
Σημειώνεται συναφώς πως για να ολοκληρωθεί η πράξη και να πωληθεί το οικόπεδο, η Μονή είναι υποχρεωμένη να πληρώσει στο ελληνικό Δημόσιο 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Είναι προφανές πως η εξέλιξη αυτή με το Δικαστήριο έχει προκαλέσει την ενόχληση της Αθήνας καθώς ελέγχεται στην προκειμένη περίπτωση η συμπεριφορά της Ιεράς Μονής έναντι της Ελλάδος και του Νίκου Κοτζιά, του οποίου η προσφορά στην Κύπρο θεωρείται σημαντική και εκτιμάται από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων της Κύπρου.
Στην Αθήνα δηλώνουν πως θα δώσουν τη μάχη και έχουν εμπιστοσύνη στην κυπριακή Δικαιοσύνη.  hellasjournal.com

***  ΟΡΓΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ! «Έχω βοηθήσει την κυβέρνησή σας και έχω συναντηθεί πολλές φορές με τον κ. Τσίπρα»…
«Ουδεμία σχέση έχω με ΝΔ και Κυριάκο Μητσοτάκη» – «Προαναγγέλλετε διώξεις και επικαλείστε κατασκευασμένες μαρτυρίες, με έναν στόχο: να ενοχοποιήσετε έναν αθώο και μαζί την αντιπολίτευση για να παραμείνετε στην εξουσία» – Ολόκληρη η δήλωση του επιχειρηματία
Στις κατηγορίες που διατυπώνει εις βάρος του η κυβέρνηση, έπειτα και από τα όσα είπε εις βάρος του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, κατά την χθεσινή ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου, απαντά, με δήλωσή του, ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στη δήλωσή του, αναφέρει τα εξής:
«Απέφυγα μέχρι τώρα να τοποθετηθώ δημόσια στις άθλιες κατηγορίες που εκτοξεύουν διάφοροι εναντίον μου παρ’ ότι πολλοί μου το έχουν ζητήσει. Αναγκάζομαι σήμερα να το πράξω επειδή ο πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεπέρασαν κάθε όριο ψευδολογίας και συκοφαντίας.
Η Ελλάδα κύριε Τζανακόπουλε πράγματι δεν θα γίνει Κολομβία γιατί επιδιώκετε να την καταστήσετε χειρότερη από την Κολομβία και τη Βενεζουέλα μαζί. Η προσωποποιημένη εναντίον μου επίθεση είναι φανερό ότι επιχειρεί να υποκαταστήσει την απόλυτη αδυναμία άρθρωσης πολιτικού λόγου με την ύβρη και τη συκοφαντία. Ό,τι κατηγορείτε ως «συμμορίτικη ασυδοσία, αυταρέσκεια και προσβλητική για δημοκρατία αλαζονεία» και πολλά άλλα χειρότερα, προσδιορίζουν και αποτυπώνουν με ακρίβεια την εις βάρος μου συμπεριφορά σας και της κυβέρνησης που εκπροσωπείτε.
Οι δόλιες ενέργειές σας και οι δηλώσεις σας εμπεριέχουν συγκεκριμένη σκοπιμότητα: να εμπεδωθεί στην κοινή γνώμη η άποψη ότι ο Μαρινάκης χρηματοδοτεί με αμφιλεγόμενης προέλευσης χρήματα τη Νέα Δημοκρατία και με αυτή τη σκοτεινή ατζέντα να πάτε σε εκλογές. Γι’ αυτό κάνετε συνεχώς παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, προαναγγέλλετε διώξεις και επικαλείστε κατασκευασμένες μαρτυρίες, με έναν στόχο: να ενοχοποιήσετε έναν αθώο και μαζί του την αντιπολίτευση για να παραμείνετε στην εξουσία και στην καρέκλα σας. Για ένα πράγμα να είστε σίγουρος, ότι ο Ελληνικός λαός έχει καταλάβει τις δόλιες προθέσεις σας. Δηλώνω δε κατηγορηματικά ότι ουδεμία σχέση έχω με τη ΝΔ και τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχω βοηθήσει την κυβέρνηση σας και στο πλαίσιο αυτό έχω συναντηθεί με τον κ. Τσίπρα πολλές φορές στο Μέγαρο Μαξίμου.
   ~  Η ανάγκη σας να καλύπτεστε πίσω από Non-papers, των οποίων την παραγωγή ασυναίσθητα και κυνικά ομολογήσατε, αποκαλύπτει τη δολιότητα της μεθοδολογίας σας και αναδεικνύει την σκοτεινή λογική του συστήματος εξουσίας που υπηρετείτε. Επιχειρήσατε να κρυφτείτε γιατί γνωρίζατε ότι συκοφαντείτε.
Είχα λοιπόν κάθε δικαίωμα κ. κυβερνητικέ εκπρόσωπε, να ζητήσω την αποκάλυψη του άτολμου – κρυπτόμενου συντάκτη των εις βάρος μου συκοφαντικών, ελεεινών και κατά πλήρη παραβίαση του τεκμηρίου και της ουσιαστικής αθωότητάς μου ανακοινώσεών σας. Παραβίαση την οποία περίτρανα και αδίστακτα ομολογήσατε. Εσείς όμως κ. Εκπρόσωπε της Κυβέρνησης, όπως και ο Πρωθυπουργός και άλλοι Υπουργοί, σπεύσατε να προκαταλάβετε την Δικαιοσύνη και να υπαγορεύσετε την απόφασή της. Εξάλλου, όσον αφορά τον ιθύνοντα νου των άθλιων εναντίον μου συκοφαντιών, ο οποίος αγνοεί επιδεικτικά το τεκμήριο της αθωότητας και προαναγγέλλει απροσχημάτιστα δικαστικές εξελίξεις, τον υποδείξατε εσείς ο ίδιος, παραδεχόμενος πως την τελική ευθύνη για κάθε ανακοίνωση που εκδίδεται από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, έχει αποκλειστικά και μόνο ο κ. Τσίπρας. Πιο περίτρανη, πιο ωμή και πιο άμεση αποκάλυψη της εναντίον μου σκευωρίας δεν θα μπορούσε να υπάρξει και δημόσια να ομολογηθεί. Σας μίλησα ευθύτατα, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας το Σάββατο στις 22:27 το βράδυ, αποκαλύπτοντας το ονοματεπώνυμό μου, για να ζητήσω ό,τι ήταν αναγκαίο, προς άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος υπεράσπισης της τιμής και της υπόληψής μου και προστασίας της αξίας μου ως ανθρώπου, όπως αρμόζει σε κράτος δικαίου, το οποίο δυστυχώς επιχειρείτε να καταλύσετε. Ο δρόμος προς την Δικαιοσύνη, τον οποίο δηλώνετε ότι θα ακολουθήσετε, είναι ανοικτός, αν και έχετε αποδείξει περίτρανα με τις παρεμβάσεις σας ότι δεν σας είναι σεβαστός. Βέβαιο όμως είναι ότι θα τον διαβείτε, όχι διότι το επιλέγετε, αλλά γιατί θα υποχρεωθείτε, προς αποκατάσταση της νομιμότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο ευρωπαϊκό δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Βαγγέλης Μαρινάκης»
protothema

***  ΕΚΤΑΚΤΟ! Πέντε μήνες φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο στον Τούρκο που μπήκε στον Έβρο
Στα δικαστήρια Ορεστιάδας προκειμένου να απολογηθεί στην εισαγγελέα οδηγήθηκε ο Τούρκος ο οποίος συνελήφθη χθες όταν μπήκε παράνομα στις Καστανιές.
Μετά την απολογία του, του επιβλήθηκε φυλάκιση 5 μηνών με 3ετή αναστολή, πρόστιμο 1.500 ευρώ, ενώ αποφασίστηκε να κατασχεθεί το όχημα, με το οποίο πέρασε παράνομα στην Ελλάδα.
~ Στην απολογία του είπε πως δεν κατάλαβε ότι μπήκε στην Ελλάδα. Τόνισε ότι ακόμα και όταν τον πλησίασαν Έλληνες στρατιώτες, πίστευε πως τον πλησίαζαν Τούρκοι στρατιώτες. Πλέον αναμένεται να απελαθεί και να επιστρέψει στην Τουρκία. Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας είναι εφέσιμη και όλα δείχνουν ότι η υπεράσπιση του Τούρκου οδηγού αναμένεται να καταθέσει έφεση. Ο κατηγορούμενος θα αφεθεί ελεύθερος ωστόσο τώρα ακολουθεί η διαδικασία της απέλασης η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 10 μέρες.
Ο λόγος για τον Μουσά Αλερίκ. Είναι ένας Τούρκος 38 ετών ο οποίος έπεσε στα χέρια Ελλήνων στρατιωτών που περιπολούσαν στον Έβρο. Το σκηνικό που στήθηκε στις Καστανιές είναι τουλάχιστον περίεργο. Ο άνδρας εμφανίστηκε από το… πουθενά με ένα σκαπτικό μηχάνημα και παρά τις επισημάνσεις από την ελληνική πλευρά, πέρασε τα σύνορα και στη συνέχεια δεν υπάκουσε στις εντολές να σταματήσει. Το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα. Μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες δεν είπε τίποτα. newsit.gr

***  ΤΡΑΓΙΚΟ! Οι πρόσκοποι των ΗΠΑ (Boy Scouts) βγάζουν απ’ το όνομα τη λέξη «boy» για να μη θίγονται οι φεμινίστριες… (ΒΙΝΤΕΟ)
Είναι απίστευτο κι όμως… δυτικό. Η φασιστική εκδοχή της ιδεολογίας του φεμινισμού και του μίσους κατά των φίλων «χτύπησε» και τους προσκόπους των ΗΠΑ.
Οι Προσκόποι της Αμερικής αλλάζουν το όνομά τους, μετά από περισσότερα από εκατό χρόνια ιστορίας. Η οργάνωση η οποία στα αγγλικά λέγεται Boy Scouts αποφάσισε να αποβάλει τη λέξη «boy» που σημαίνει αγόρι, ώστε να επιτραπεί στα κορίτσια να συμμετάσχουν.
~ Εν τω μεταξύ, οι Γυναίκες Πρόσκοποι (Girl Scouts) ξεκαθάρισαν ότι θα κρατήσουν το όνομά τους, κάτι που δείχνει ότι το κόμπλεξ κατωτερότητος έχει πλήξει τον αρσενικό πληθυσμό, με την ευγενική χορηγία του νεο-φεμινισμού.
Δείτε το ρεπορτάζ του Russia Today για το θέμα:  Debate: Scouts drop 'boy' & allow girls to join it , https://youtu.be/7iwPDF3fuJA  .-

***  Η Σουηδία ΑΝΤΙΔΡΑΕΙ! Ιδρύθηκε κόμμα κατά του ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στα πρότυπα του γερμανικού AfD… (ΒΙΝΤΕΟ)
Φαίνεται ότι η επιβολή του πολυπολιτισμού στη Σουηδία, προκάλεσε τις πρώτες αντιδράσεις με αποτέλεσμα τη δημιουργία κόμματος στο πρότυπο του Γερμανικού Alternative for Germany (AfD) το οποίο αντιτάσσεται στο Ισλάμ και την λαθροεισβολή.
Ο Gustav Kasselstrand, ο ηγέτης και ιδρυτής του νέου κόμματος Alternative for Sweden (AfS) το οποίο ιδρύθηκε μόλις τον Μάρτιο, σε ομιλία του έκανε επίθεση στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας του. Ο Kasselstrand θέλει να στείλει πίσω τους λαθρομετανάστες που δεν ενσωματώνονται, αναφέρουν τα σουηδικά ΜΜΕ.
Ο Kasselstrand λέει ότι ο «πολυπολιτισμός στη Σουηδίας είναι μια απόλυτη αποτυχία». Σύμφωνα με τον ίδιο «δεν είναι δυνατόν να συνδυάσουμε ευρέως διαφορετικούς λαούς σε μια χώρα και να περιμένουμε καλά αποτελέσματα».
«Η ιστορική εμπειρία πολυπολιτισμικών κοινωνιών δείχνει το αντίθετο. Διαφωνίες και οι συγκρούσεις, κι όχι μια αρμονική κοινωνική ζωή […] είναι το αποτέλεσμα της πολυπολιτισμικότητας και της μαζικής μετανάστευσης », είπε.
~ Όσοι μετανάστες δεν μπορούν να αφομοιωθούν από τη Σουηδία, θα λάβουν αντ ‘αυτού ένα «εισιτήριο για το σπίτι τους». Η Ευρώπη ξυπνάει, και καλό θα είναι όλοι οι αριστεροδεξιοί οπαδοί του πολυπολιτισμού και του νεοφιλελευθερισμού να το αντιληφθούν σύντομα…
Δείτε εδώ την πρώτη του ομιλία στην εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος στις 5 Μαρτίου 2018: Gustav Kasselstrand talar på partilanseringen 5 mars - Alternativ för Sverige , https://youtu.be/U5mNARMAhho  .-
Χαρακτηριστικό των θέσεων του κόμματος είναι ότι τάσσεται και υπέρ της εξόδους της χώρας απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο twitter ανέβηκε χθες μια φωτογραφία η οποία γράφει «Swexit now!» δηλαδή έξοδο της Σουηδίας (απ’ την Ε.Ε.) τώρα!».

***  BOMBA!O Nτιμιτρώφ είναι ΕΛΛΗΝΑΣ…
Κι όμως ισχύει. Βλέπετε η αποκάλυψη πως ο Ντιμιτρώφ ο Υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ που διαπραγματεύεται με το Ν. Κοτζιά για το όνομα της Μακεδονίας είναι Έλληνας, στην καταγωγή.
Η ThessΝews πραγματοποίησε μεγάλη έρευνα στο μικρό χωριό έξω από την Αριδαία από το οποίο κατάγεται. Παρουσιάζουμε το ρεπορτάζ της Thessnews.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Π.Γ.Δ.Μ., που με τη συμπαθητική και νεανική του παρουσία δεσπόζει σε κάθε είδηση για τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα για το όνομα, κατάγεται από ένα μικρό χωριό που βρίσκεται έξω από την Αριδαία!
Ο πατέρας του, που διετέλεσε υπουργός της γειτονικής χώρας, έφυγε από τους Τσάκους, σε ηλικία 10 ετών, μέσα σε εκείνα τα ταραγμένα χρόνια του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Τότε λεγόταν Δημήτριος Παπαδημητρίου, ήταν γιος αντάρτη και εγγονός του παπά του χωριού! Πολιτογραφήθηκε ως Ντίμιταρ Ντιμιτρώβ στα Σκόπια, όπου σπούδασε και διέπρεψε αργότερα ως δημοσιογράφος, συγγραφέας, φιλόσοφος, διπλωμάτης και πολιτικός. Δήλωνε Βούλγαρος, όχι Έλληνας και πολύ αργότερα «Μακεδόνας»…
Τα στοιχεία αυτά σίγουρα σήμερα ενυπάρχουν στη συγκρότηση του γιου του, που είναι υπεύθυνος για τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα και ακολουθεί πολύ συχνά σκληρή στάση και αιχμηρή ρητορική! Ίσως τον βαραίνουν στη δουλειά του… Ίσως τα βιώματα και οι μνήμες που έχει για τον πατέρα του και τον αντάρτη παππού του (που φέρει το όνομά του) τον επηρεάζουν!
Ερευνώντας αυτήν την οικογενειακή πορεία των Παπαδημητρίου ή Ντιμιτρώβ σκοντάφτει κανείς πάνω σε τρομερά ιστορικά στοιχεία, σε γεγονότα που μαύρισαν την πορεία αυτού του τόπου, στοίχειωσαν τις μνήμες του, οδήγησαν στον θάνατο ή την προσφυγιά χιλιάδες ανθρώπους! Πόλεμοι, αναγκαστικές εκτοπίσεις πληθυσμών, διχασμός, εθνοτικές διαφορές, ξεκαθάρισμα προσωπικών και πολιτικών διαφορών με το λεπίδι… Είναι η εποχή που ο πόλεμος ζώνει την περιοχή. Η διπλή κατοχή ξεκληρίζει οικογένειες. Η πείνα θερίζει. Ο κατακτητής είναι αμείλικτος. Η προσφυγιά συχνά αποτελεί την προτιμότερη διαφυγή. Ο εμφύλιος ολοκληρώνει την καταστροφή.
 ~ Περιέχει από βίαιη στρατολόγηση μέχρι παιδομάζωμα, ομαδικές και ατομικές εκτελέσεις, αντεκδικήσεις, κλεψιές και προσφυγιά! Πολλή προσφυγιά… Και τελικά οι φριχτές αυτές εμπειρίες εγγράφονται στη συλλογική συνείδηση ως κάποιες από τις πιο μαύρες σελίδες και πικρές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ποτέ ένα λαός!
Ίσως, λέμε ίσως, η οικογενειακή ιστορία των Παπαδημητρίου ή Ντιμιτρώβ να αποτελεί την καλύτερη περιγραφή του Μακεδονικού Ζητήματος, που ταλανίζει την περιοχή μας τον τελευταίο αιώνα. Ίσως η οικογενειακή αυτή πορεία να είναι μία πορεία παράλληλη με το Μακεδονικό, αφού πολλά από τα στοιχεία είναι κοινά!
Η ιστορία και οι τρομερές περιπέτειες της οικογένειάς του ενδεχομένως να επηρεάζουν τον Νίκολα Ντιμιτρώβ και τη στάση του. Αυτή την ιστορία ερευνά σήμερα η ThessΝews, στο ανά χείρας αφιέρωμα, για τη σύνταξη του οποίου βρέθηκε τόσο στην Αλμωπία όσο και τα Σκόπια…
Συνεργάτες του Νίκολα Ντιμιτρώβ, στους οποίος απευθυνθήκαμε σε πρόσφατο ταξίδι μας στα Σκόπια, αρνήθηκαν ευγενικά να δώσουν την οποιαδήποτε πληροφορία για το ιστορικό παρελθόν του υπουργού. «Στην ευαίσθητη φάση των διαπραγματεύσεων στην οποία βρισκόμαστε δεν βοηθούν τέτοιες αναφορές», μας απάντησε χαρακτηριστικά μία στενή συνεργάτις του.
Νίκολα Ντιμιτρώβ από τα Σκόπια ή Νίκος Παπαδημητρίου από τους Τσάκους Αλμωπίας;
Οι Τσάκοι είναι ένα όμορφο, μικρό, πεδινό χωριό λίγο έξω από την Αριδαία, 579 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Οι περισσότεροι ασχολούνται με τη γεωργία. Τα τελευταία χρόνια έχει ενωθεί με την Κάτω Ροδωνιά και τη Χρύσα, που ήταν ο πρώτος συνοικισμός στο σημείο, στοιχεία για την ύπαρξη του οποίου υπάρχουν ήδη από το 1870, με το όνομα Τσακόν Μαχαλά ή Τσακόνι! Στο κέντρο του παλιού οικισμού υπάρχει η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που χτίστηκε πριν το 1900 και λειτουργεί ακόμη αλλά μόνο στις μεγάλες γιορτές. Πλήρως λειτουργική είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται στο κέντρο της χωριού. Οι δύο εκκλησίες δεν είναι το μοναδικό δίπολο που υπάρχει στο χωριό. Υπάρχουν ακόμη πολλά δίπολα, που οφείλονται στο σημαντικότερο: στο γεγονός ότι το 1924 εγκαταστάθηκαν στη Χρύσα 42 οικογένειες Ποντίων προσφύγων, με συνολικά 177 άτομα, διπλασιάζοντας τον έως τότε πληθυσμό του χωριού, που έως τότε ήταν αμιγώς γηγενής… Σύμφωνα με την απογραφή του 1928, τα στοιχεία του οποίου βρήκαμε σε μία παλιά έκδοση της κοινότητας, στο χωριό ζούσαν 337 κάτοικοι, το 1940, 455 και το 1951 μόλις 351! Σε άλλη απογραφή πληθυσμού, που έγινε το 1912, σύμφωνα με ιστορικά ντοκουμέντα που συλλέγει ο Γιάννης Γκλαβάκης, γεωπόνος και πρώην ευρωβουλευτής, στο χωριό ζούσαν κατά την απελευθέρωση από τους Τούρκους 350 κάτοικοι, οι οποίοι όλοι τους ακολουθούσαν την Βουλγαρική Εξαρχία και όχι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άλλωστε και η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, παρά τις ελληνικές επιγραφές της, ανήκει στην Εξαρχία…

Πίσω από το ιερό της βρίσκεται το σημαντικότερο μνημείο για την οικογένεια Παπαδημητρίου/Ντιμιτρώβ! Είναι ο τάφος του ιερέα Δημητρίου Μάρκου, που ήταν ο μοναδικός εφημέριος του χωριού και του ναού από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, συνολικά 50 χρόνια! Όπως πληροφορεί η ταφόπετρα, που φυσικά είναι γραμμένη στα ελληνικά, πέθανε τον Φεβρουάριο του 1940, δηλαδή πριν ακόμη ξεσπάσει ο μεγάλος πόλεμος. Σύμφωνα με τους κατοίκους των Τσάκων, η οικογένειά του μετά τον θάνατο αυτό πολιτογραφήθηκε ως «Παπαδημητρίου», κάτι που γινόταν συχνά εκείνη την εποχή, καθώς το επίθετο αυτό υποδηλώνει έναν ιερέα με το όνομα «Δημήτρης» (παπά- Δημήτρης- Παπαδημητρίου)… Ένας από τους τέσσερις γιους του παπά-Δημήτρη ήταν ο Νικόλας, ο οποίος στις 13 Νοεμβρίου αποκτά τον γιο του, στον οποίο δίνει το όνομα του πατέρα του. Ο Νίκος, κάτω από άγνωστες συνθήκες, κατατάσσεται στον Δημοκρατικό Στρατό, όπως πολλοί σλαβόφωνοι κάτοικοι της περιοχής. Το 1947 όμως κατέφυγε με την οικογένειά του στα Σκόπια.
Ο Δημήτρης ξεριζώνεται σε ηλικία μόλις δέκα ετών και γίνεται πρόσφυγας στα Σκόπια, όπου όμως πολιτογραφείται ως «Ντίμιταρ Ντιμιτρώβ»…
Οι γηραιότεροι κάτοικοι του χωριού, τους οποίους συναντήσαμε στην πλατεία του, γνωρίζουν την ιστορία της οικογένειας.
«Σε όλους εμάς είναι γνωστό ότι από εδώ κατάγεται η οικογένεια του Ντιμιτρώβ», μας λέει ο 85χρονος κ. Δημήτρης Δούδης, που έχει ασχοληθεί με γεγονότα του εμφυλίου και έχει μάλιστα γράψει και δύο βιβλία με την ταραχώδη ιστορία του. «Η οικογένεια διχάστηκε στον εμφύλιο, άλλοι έφυγαν στα Σκόπια, επειδή ακολούθησαν τους αντάρτες ή εξαναγκάστηκαν από αυτούς, άλλοι, οι λιγότεροι, έμειναν εδώ! Ήταν τραγικά τα χρόνια, η ανθρώπινη ζωή δεν είχε καμία αξία, κάποιοι μάθαιναν σκοποβολή πάνω σε ανθρώπινα κορμιά», θυμάται ο μπαρμπα-Δημήτρης, που επιμένει να μας κεράσει ρακί…
Σύμφωνα με τους κατοίκους του χωριού, στη δεκαετία του ’80 με τον Νίκολα μικρό αγοράκι, ο Ντιμίτρι Ντιμιτρώβ ξαναβρέθηκε στους Τσάκους και με δάκρυα στα μάτια ξαναπερπάτησε στα σοκάκια του. Ο ίδιος είχε απαγορευτικό. Δεν μπορούσε να επαναπατριστεί, όπως χιλιάδες πολιτικοί πρόσφυγες, γιατί δήλωνε «Μακεδόνας» και όχι Έλληνας, με τόπο καταγωγής τη «Μακεδονία του Αιγαίου» και όχι την Ελλάδα. Η χώρα, ήδη από το 1950, απαγόρευε την επιστροφή τέτοιων ατόμων, γιατί θεωρούσε ότι έτσι θα εισάγει μία μειονότητα, η οποία θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή.
«Πολλοί δικοί μας έφυγαν στα Σκόπια. Το μισό χωριό από τους εντόπιους. Εκεί τους πολιτογράφησαν ως Μακεδόνες, όχι ως Έλληνες. Με το ζόρι. Εγώ έχω ακόμη συγγενείς μου στα Σκόπια, ένας θείος μου έφυγε από εδώ ως Δούδης και έγινε εκεί Μίτσκο. Του έλεγα συχνά “θείο, άμα σου το επέτρεπαν, θα γυρνούσες στο χωριό;” “Άμα με άφηναν, θα κινούσα με τα πόδια από το βουνό, δε θα περίμενα το διαβατήριο”, μου απαντούσε πονεμένος και δακρυσμένος», θυμάται ο κ. Δημήτρης.
Οι επίγονοι των πρώτων προσφύγων έγιναν οι χειρότεροι μισέλληνες, γενίτσαροι πραγματικοί. Όπως λέει ο μπαρμπα- Δημήτρης, μίσησαν την Ελλάδα επειδή θεώρησαν αρχικά ότι τους έδιωξε κακήν κακώς! Μετά ήρθε ο διχασμός του Εμφυλίου, που έστρεψε πολλούς κατά της Ελλάδας. Και στη συνέχεια τη μίσησαν ακόμη περισσότερο, επειδή δεν τους επετράπη να επιστρέψουν. Εκεί που υπήρχε αγάπη για τον τόπο και λόγω αυτής κάποιος θέλει να γυρίσει πίσω, γεννιέται μίσος λυσσαλέο έναντι αυτών που απαγορεύουν τον νόστο.
Λόγω της ψυχολογικής αυτής κατάστασης, πολλοί εύκολα προσχώρησαν στον «Μακεδονισμό»…
Στην Τουρκοκρατία…
Σύμφωνα με τον κ. Γκλαβάκη, που ετοιμάζει την έκδοση ενός τρίτου βιβλίου με την ιστορία των χωριών της περιοχής, κατά την Τουρκοκρατία και πριν ακόμη έρθουν οι πρόσφυγες, στην περιοχή κατοικούσαν μόνο σλαβόφωνοι! Αυτοί διακρίνονταν στους Γραικομάνους και τους Βουλγαρομάνους, ανάλογα με την εθνική συνείδηση που είχαν, ενώ δεν ήταν λίγοι και όσοι είχαν ρευστή εθνική συνείδηση και… «προσκυνούσαν» κάθε φορά όσους έλεγχαν στρατιωτικά και οικονομικά την περιοχή, Έλληνες, Βουλγάρους, Τούρκους ή Σέρβους…

Η Βουλγαρία προσπάθησε, ήδη πριν ακόμη διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, να ελέγξει τη Μακεδονία, με τελικό σκοπό να την κατακτήσει και να την ενσωματώσει στην επικράτειά της… Η ίδρυση της Εκκλησιαστικής Εξαρχίας ήταν το βασικότερο όπλο τους.
Αυτή η προσπάθεια σκόνταφτε μπροστά στο ελληνικό φρόνημα. Ο καθηγητής Σπύρος Σφέτας, στον οποίο προσφύγαμε για να μας διαφωτίσει, μας παραπέμπει στην απόρρητη έκθεση που έστειλε στις 24.3.1900 στον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ιβάνωφ, ο γραμματέας της Εξαρχίας Σοπώβ, την οποία αποκάλυψε και συμπεριέλαβε σε βιβλία του: «Το εκπαιδευτικό μας έργο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Αυτός ο βουλγαρικός πληθυσμός, παρόλο που μιλά ακόμη τη μητρική του βουλγαρική γλώσσα, έχει ελληνικό φρόνημα. Η αποτυχία μας οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι καζάδες (διοικητικές ενότητες) αυτοί βρίσκονται πολύ κοντά σε ελληνικά κέντρα και υφίστανται ισχυρή ελληνική επιρροή. Στον καζά των Βοδενών υπάρχουν 57 βουλγαρικά χωριά, από τα οποία μόλις τα 14 αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία της Εξαρχίας και έχουν βουλγαρικά αισθήματα», γράφει.
Ο σλαβόφωνος πληθυσμός υπολογίζεται σε 250.000 άτομα. Απ’ αυτά όμως τα 120.000 μεταναστεύουν στη Βουλγαρία, μετά τη συνθήκη του Νεϊγύ. «Στα τέλη του 1924, σύμφωνα με ελληνικές πηγές, έχουμε στη Μακεδονία 77.000 πατριαρχικούς σλαβόφωνους και 86.000 εξαρχικούς», εξηγεί ο κ. Σφέτας και προσθέτει ότι στους τελευταίους επικεντρώνεται η προπαγάνδα των Βουλγάρων.
Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα η προπαγάνδα αυτή μετασχηματίζεται. Στην αρχή προβλέπει τη βουλγαροποίηση του πληθυσμού, ακόμη και με τη βία, ώστε να αποσπαστεί η Μακεδονία και να ενσωματωθεί στη Βουλγαρία. Στη συνέχεια όμως γίνεται πιο… διπλωματική: αποσκοπεί στη «μακεδονοποίηση» του πληθυσμού, ο οποίος στη συνέχεια θα κληθεί να ανεξαρτητοποιηθεί για να ενσωματωθεί στην Ελλάδα. Στη διάρκεια αυτής της φάσης η «μακεδονική» ταυτότητα από δηλωτική της γεωγραφικής καταγωγής γίνεται εθνική. Οι ίδιοι άνθρωποι που διακήρυσσαν ότι είναι Βούλγαροι και Μακεδόνες, δηλώνουν τώρα μέλη της «μακεδονικής εθνότητας», την οποία προσπαθούν να εφεύρουν από το μηδέν!
Βερχοβιστές VS Σεντραλιστών
Σύμφωνα με τον κ. Δημ. Ευαγγελίδη, που μαζί με τον καθηγητή Νικ. Βασιλειάδη έγραψαν το βιβλίο «Από τον Σλαβομακεδονισμό στον Σκοπιανό Μακεδονισμό» (Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη), οι Βούλγαροι διχάστηκαν ανάμεσα στους Βερχοβιστές (από την ελίτ των Βερχόβ), που διακήρυτταν ότι η Μακεδονία πρέπει να κατακτηθεί, και στους Σεντραλιστές (που ήταν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής), που πρέσβευαν ότι προκειμένου να κατακτηθεί ομαλότερα η Μακεδονία, θα πρέπει πρώτα να γίνει ανεξάρτητη. Και αυτό θα γινόταν με όχημα τον «Μακεδονισμό»…
«Σε γράμμα του προς τον βασιλιά της Βουλγαρίας ο Μισίρκωβ, που θεωρείται ως ο πρώτος θεωρητικός του μακεδονισμού, γράφει ότι “εμείς οι Βούλγαροι της Μακεδονίας είμαστε περισσότερο Βούλγαροι από εσάς τους Βουλγάρους της Βουλγαρίας”. Ο ίδιος γράφει για το Μακεδονικό Έθνος και όταν κάποιοι τον παρατηρούν ότι αυτό το έθνος κανείς δεν θα το αποδεχθεί γιατί δεν υπάρχει, απαντά: «τίποτε δεν εμποδίζει κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο παρελθόν να προκύψει στο μέλλον», εξηγεί ο κ. Σφέτας, συγγραφέας των βιβλίων «Η διαμόρφωση της σλαβομακεδονικής ταυτότητας» και
«Όψεις του Μακεδονικού Ζητήματος στον 20ό αιώνα», από τις εκδόσεις Βάνιας.
Σταδιακά η προπαγάνδα περί μακεδονισμού αυτονομήθηκε από τα βουλγαρικά κέντρα και επικεντρώθηκε στους πρώην Βούλγαρους που ζούσαν στη Μακεδονία. Το ζήτημα της «μακεδονοποίησης» πήρε νέα δυναμική το 1934, όταν η Κομμουνιστική Διεθνής, για λόγους που σχετίζονταν με την προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τη Βουλγαρία και να διευρύνει την επιρροή της στους βουλγαρόφρονες της Μακεδονίας, υιοθέτησε το σύνθημα για «ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία». Το στοιχείο αυτό έγινε ακόμη πιο έντονο στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του Ελληνικού Εμφυλίου, όταν το ΚΚΕ, που αρχικά πολέμησε τους αυτονομιστές αντάρτες, επέστρεψε στις γραμμές της «Διεθνούς», γιατί αποζητούσε δυναμικό για τις αντάρτικες ομάδες του, όπως εξηγεί ο κ. Σφέτας.
Η ιστορία του Δημήτρη/Ντιμιτάρ
Ο πατέρας του σημερινού υπουργού Εξωτερικών, Δημήτρης Παπαδημητρίου ή Ντίμιταρ Ντιμιτρώβ, κάπου στα 1947 βρίσκεται, δεκάχρονο παιδί, ξεριζωμένος στα Σκόπια! Εάν δεν πήγε εκεί με τον πατέρα του, όπως ισχυρίζονται κάποιοι γηραλέοι κάτοικοι του Τσάκου, είναι «παιδί του παιδομαζώματος»! Βρέθηκε δηλαδή αναγκαστικά στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που έκανε ο «Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας» για να πυκνώσει τις τάξεις του. Σύμφωνα με απόρρητη έκθεση που συντάσσει το 1951 το προξενείο της Γιουγκοσλαβίας της Θεσσαλονίκης, στην τότε Ομόσπονδη «Δημοκρατία της Μακεδονίας», κατέφυγαν από το 1941 έως το 1950 συνολικά 24.595 σλαβόφωνοι από την ελληνική Μακεδονία!

Όπως σημειώνει ο κ. Σφέτας, έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι οι πρόσφυγες αυτοί έφυγαν σε κύματα, καθώς ανάλογα με το σε ποιο κύμα έφυγε ο καθείς, ανήκει και σε μία διαφορετική κατηγορία του πληθυσμού! Σύμφωνα με την ίδια απόρρητη έκθεση, το πρώτο κύμα εκδηλώθηκε το 1941-44. Αυτό θα πρέπει να αφορά τους βουλγαρόφρονες, γιατί εκδηλώνεται όταν ο βουλγαρικός στρατός αποχωρεί από την περιοχή, αφού όσοι έχουν εκτεθεί στο πλευρό του, φοβούνται αντεκδικήσεις. Στα τέλη του 1944 έχουμε το δεύτερο κύμα, το οποίο αποτελούν άνδρες αντάρτικών τμημάτων που καταφεύγουν στα Σκόπια μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας. Το τρίτο κύμα συγκροτούν επίσης Βούλγαροι, που το 1946 είχαν καταφύγει από διάφορες περιοχές της Μακεδονίας στη Βουλγαρία και επιστρέφουν επειδή ιδρύθηκε η ομόσπονδη Δημοκρατία με πρωτεύουσα τα Σκόπια. Και το τέταρτο κύμα αφορά μετακινήσεις στο διάστημα 1947-49, σλαβόφωνων που είτε καταφεύγουν στα Σκόπια για να γλυτώσουν την αναγκαστική ή βίαιη στρατολόγηση από τα δύο στρατόπεδα του εμφυλίου, είτε είναι παιδιά του «παιδομαζώματος» είτε ηττημένοι μαχητές του ΔΣΕ. Το τελευταίο κύμα περιλαμβάνει περίπου 9.000 άτομα, ένα από τα οποία είναι ο πατέρας του σημερινού υπουργού Εξωτερικών.
Ο Δημήτρης/ Ντίμιταρ μεγαλώνει στα Σκόπια, όπου σπουδάζει φιλοσοφία και παντρεύεται μία διάσημη μουσικό της χώρας. Από μικρός όμως δεν είναι ούτε Έλληνας, καθώς αποστρέφεται τη χώρα στην οποία γεννήθηκε, αφού θεωρεί ότι του συμπεριφέρθηκε εχθρικά. Αλλά ούτε και «Μακεδόνας»! Ο ίδιος δηλώνει φανατικός Βούλγαρος και εντάσσεται από φοιτητής ακόμη στους Βουλγαρόφιλους συλλόγους και κύκλους της χώρας. Το 1957 μάλιστα αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή τους, με το βιβλίο «Belomorska Makedonija», στο οποίο αναδεικνύει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και ντοκουμέντα σύμφωνα με τα οποία η περιοχή έχει βουλγαρική ιστορική και πολιτισμική παράδοση και σ’ αυτήν πρέπει να επιμείνει. Ακόμη και ο τίτλος του προκαλεί τους υπέρμαχους του Μακεδονισμού, αφού χρησιμοποιεί για τη Μακεδονία όχι τον προσδιορισμό «Αιγαιατική», όπως επιβάλλει το αφήγημά τους, αλλά το «Belomorska», που είναι η βουλγαρική λέξη για το Αιγαίο!
Αργότερα εντάσσεται στο κόμμα VMRO, που τότε ήταν φιλοβουλγαρικό, και γίνεται ο βασικός εκφραστής αυτής της άποψης στη χώρα. Γίνεται διπλωμάτης και αναλαμβάνει πρέσβης στη Ρωσία. Το κόμμα του τον ανέδειξε σε υπουργό Πολιτισμού και Παιδείας το 1991, στην πρώτη κυβέρνηση μετά την ανεξαρτητοποίηση από την ενιαία Γιουγκοσλαβία.
Ο ίδιος σταδιακά αποκήρυξε τον φιλοβουλγαρισμό του και προσχώρησε στο αφήγημα του Μακεδονισμού, παρά την προϊστορία του. Με υπερηφάνεια πια, δηλώνει «Αιγαιάτης Μακεδόνας», με καταγωγή από τους Τσάκους Αριδαίας, όπως φαίνεται και στο αφιέρωμα που του κάνει η Wikipedia (Φωτό). Ακόμη και σ’ αυτό χαρακτηρίζεται φιλοβούλγαρος!
Μάλιστα, τον περασμένο Ιούλιο, όταν το αντιπολιτευόμενο VMRO θέλει να ασκήσει κριτική στον γιο του, Νίκολα, για τις διαπραγματεύσεις που κάνει με τη Βουλγαρία για πολιτιστικά και ιστορικά θέματα, τον κατηγορεί ότι κληρονόμησε τον φιλοβουλγαρισμό του πατέρα του!
«Όταν ο Νίκολα Ντιμιτρόφ, πηγαίνει στη Σόφια, αισθάνεται σαν στο σπίτι του», δηλώνει ο Αλεξάντερ Πάντωβ, πρώην βουλευτής του κόμματος και δημοσιογράφος. «Ο πατέρας του ήταν ηγετικό στέλεχος του VMRO-DPMNE και ευρέως γνωστός για τη φιλοβουλγαρική του θέση. Σε διατριβή του μάλιστα υποστήριξε ότι το ‘μακεδονικό’ έθνος αποτελούσε μέρος του βουλγαρικού έθνους. Ο γιος του δεν μπορεί να υπερασπισθεί τα μακεδονικά συμφέροντα στις διαπραγματεύσεις με τη Βουλγαρία».
Μάλιστα, η ηλεκτρονική έκδοση της «Ρεπούμπλικα» (των Σκοπίων) θυμήθηκε την ημέρα εκείνη ένα κείμενο του Σάσο Ορντανόφσκι του 2004, που έγραφε ότι «στο μυαλό του χθεσινού καθηγητή του μαρξισμού, Ντιμίταρ Ντιμιτρόφ, το «μακεδονικό έθνος» ήταν πάντοτε αποτέλεσμα της κουζίνας του Βελιγραδίου σύμφωνα με τις οδηγίες του κομμουνιστή Τίτο».
Ο… σκληρός Νίκολα
Για τους πολιτικούς, διπλωματικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους των Σκοπίων, ο Νίκολα Ντιμιτρώβ είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας της χώρας. Αποτελεί μία μοντέρνα έκφραση του παλιού σοβαρού πολιτικού κατεστημένου της χώρας, αφού κατάγεται από τζάκι. Ωστόσο, σπούδασε στα καλύτερα πανεπιστήμια της Δύσης. Από 23 χρονών μετέχει σε ομάδες διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα για το όνομα. Είναι ένας μεγάλος θριαμβευτής για τη χώρα, γιατί κατήγαγε περιφανή νίκη εναντίον της στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στη γνωστή προσφυγή της ΠΓΔΜ για τα εμπόδια που προέβαλε η Ελλάδα στην ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.
Ωστόσο, ίσως λόγω της οικογενειακής του παράδοσης ή λόγω της προσωπικής του συγκρότησης, είναι πολύ πιο σκληρός από τον Ζόραν Ζάεβ έναντι της Ελλάδας, δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που είτε κατηγορείται για αδιαλλαξία είτε προκαλεί με τα λόγια του την Ελλάδα!
«Ελλάδα και “Μακεδονία” να μοιραστούν την πολιτιστική κληρονομιά της… Μακεδονίας», δήλωσε πρόσφατα (13.3.18), ενώ λίγο νωρίτερα είχε κάνει λόγο για… παράλογες θέσεις της Ελλάδας! Σε άλλες του δηλώσεις, που ανέβασαν το θερμόμετρο, την 1η Φεβρουαρίου είχε τονίσει ότι «τον 21ο πρώτο αιώνα κανείς δεν μπορεί να αγγίξει το δικαίωμά μας να είμαστε «Μακεδόνες» και να μιλάμε «μακεδονικά».
Μόλις 15 μέρες αργότερα το… σήκωσε ακόμη παραπάνω λέγοντας ότι «η (γεωγραφική) Μακεδονία δεν ανήκει αποκλειστικά στην Ελλάδα ή στη “Μακεδονία”», διότι πρόκειται για μεγάλη γεωγραφική περιοχή.
«Βασικός πυλώνας των διαπραγματεύσεων είναι η αποδοχή από την ελληνική πλευρά πως οι γείτονές τους είναι “Μακεδόνες” που μιλάνε τη “μακεδονική» γλώσσα”» έχει επίσης δηλώσει.
Από το φύλλο της THESSNEWS #103 (28/04/2018-29/04/2018)


*** Αθλητική ενημέρωση :

***  Αρχίζουν σήμερα στην Καλαμάτα οι δύο όμιλοι των «16» για το πρωτάθλημα παίδων
 
Με τρεις αγώνες για τον Γ’ Όμιλο και το Ολυμπιακός-ΑΕΚ από τον Δ’ Όμιλο όπου συμμετέχει και η Καλαμάτα ’80 θα αρχίσει σήμερα στο Κλειστό της Παραλίας η προημιτελική φάση του πανελλήνιου πρωταθλήματος βόλεϊ παίδων. Η πόλη μας θα φιλοξενήσει επί τετραήμερον μια σημαντική διοργάνωση, με σπουδαίες ομάδες που εκκολάπτουν τα αυριανά αστέρια του αθλήματος, ενώ θα χαρίσει τα δύο εισιτήρια για το φάιναλ φορ. Ας ελπίσουμε το ένα από αυτά να καταλήξει στην Καλαμάτα ’80 που θα ξεκινήσει την προσπάθειά της αύριο, κόντρα στον Ολυμπιακό (6 μ.μ.) και θα αντιμετωπίσει τον Σάββατο την ίδια ώρα την ΑΕΚ (στον όμιλο δεν υπάρχει τέταρτη ομάδα, καθώς αποσύρθηκε η Κως).
Ολόκληρο το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Γ' όμιλος - Παραλίας (Καλαμάτα)
Πέμπτη 3 Μαΐου
14.00: ΑΕ Αρμενίων-ΑΟΝΣ Μίλων: Χανδρινός-Τσουμελέας (γραμ. Βογοπούλου)
16.15: ΓΕ Ηρακλείου-ΑΣΠ Απόλλων: Καραγιαννόπουλος-Χανδρινός (γραμ. Βλαχούλη)
Παρασκευή 4 Μαΐου
13.30: ΓΕ Ηρακλείου - ΑΕ Αρμενίων
15.45: ΑΣΠ Απόλλων - ΑΟΝΣ Μίλων
Σάββατο 5 Μαΐου
13.30: ΑΟΝΣ Μίλων - ΓΕ Ηρακλείου
15.45: ΑΕ Αρμενίων - ΑΣΠ Απόλλων
Δ' όμιλος - Παραλίας (Καλαμάτα):
Πέμπτη 3 Μαΐου
18.30: Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Κτενάς-Κούγιας
Παρασκευή 4 Μαΐου
18.30: Ολυμπιακός-Καλαμάτα 80
Σάββατο 5 Μαΐου
18.00: Καλαμάτα 80 - ΑΕΚ
Ημιτελική Φάση Γ' και Δ' ομίλων - Παραλίας (Καλαμάτα)
Κυριακή 6 Μαΐου
14.00: Γ1 - Δ2
16.00: Δ1 - Γ2

***  Δράμα στην Τσεχία, αυτοκτόνησε ο Πάβελ Περγκλ Πρόκειται για την τρίτη αυτοκτονία Τσέχου ποδοσφαιριστή μέσα σε μόλις ένα χρόνο, καθώς είχαν προηγηθεί πέρυσι τον Απρίλιο ο Φράντισεκ Ραϊτόραλ και τον Μάιο ο Πάβελ Μπίστρον
~  Σοκ προκάλεσε στην ποδοσφαιρική κοινωνία της Τσεχίας, η αυτοκτονία του 40χρονου, άλλοτε κεντρικού αμυντικού της Σπάρτα Πράγας, Πάβελ Περγκλ. Ο Περγκλ, που κατέκτησε δύο πρωταθλήματα με τη Σπάρτα Πράγας και τρία κύπελλα, ενώ είχε αγωνιστεί και στην Κύπρο με τη φανέλα της ΑΕΚ Λάρνακας, αυτοκτόνησε την ημέρα της Πρωτομαγιάς.
Πρόκειται για την τρίτη αυτοκτονία Τσέχου ποδοσφαιριστή μέσα σε μόλις ένα χρόνο, καθώς είχαν προηγηθεί πέρυσι τον Απρίλιο ο Φράντισεκ Ραϊτόραλ και τον Μάιο ο Πάβελ Μπίστρον. Ο Περγκλ αγωνίστηκε στην ΑΕΚ για 1,5 χρόνο (2007-08, 2008-09 πρώτο μισό) με απολογισμό 31 συμμετοχές.Σταμάτησε την ποδοσφαιρική του καριέρα τη σεζόν 2015-16. Τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε ήταν η ελβετική Βαντούζ, ενώ τα τελευταία χρόνια διέμενε στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας μαζί με την οικογένεια του.

***  Η Λίβερπουλ στον τελικό, παρά την ήττα με 4-2 από τη Ρόμα Η Ρόμα προσπάθησε να κάνει ακόμα ένα... θαύμα αλλά δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει, και έτσι η Λίβερπουλ, παρά την ήττα με 4-2, πέρασε στον τελικό του Champions League, όπου την περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης
~  Το έκτο της τρόπαιο στο Champions League/Κύπελλο Πρωταθλητριών και πρώτο μετά από 13 χρόνια και τον αξέχαστο αγώνα με την Μίλαν στην Κωνσταντινούπολη θα διεκδικήσει η Λίβερπουλ στο Κίεβο στις 26 Μαΐου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Το 5-2 στο «Άνφιλντ» επί της Ρόμα αποδείχθηκε πάρα πολύ ισχυρό για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, αν και η Ρόμα πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της. Οι «Ρωμαίοι» επιβλήθηκαν με 4-2 στο «Ολίμπικο», άγγιξαν ένα ακόμη θαύμα μετά από αυτό που πέτυχαν με την Μπαρτσελόνα (έστω για να στείλουν το ματς στην παράταση), αλλά η Λίβερπουλ ήταν αυτή που πανηγύρισε την πρόκριση στην καταληκτική αναμέτρηση με τους «μερένγκες».Κι αν οι «Ρωμαίοι» μπήκαν… φουριόζοι στο ματς, με στόχο να αιφνιδιάσουν, οι Άγγλοι φρόντισαν πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου να τους «κόψουν τις διαθέσεις». Με το 9ο του τέρμα στα 8 τελευταία ματς, ο Σάντιο Μανέ έβαλε μπροστά τους «κόκκινους» στο 9΄ και παρά την τυχερή ισοφάριση των γηπεδούχων στο 15΄ με το αυτογκόλ του Μίλνερ, στο 25΄ ο Τζεορτζίνιο Βαϊνάλντουμ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με το πρώτο του εκτός έδρας γκολ από τις 17 Μαΐου του 2015. Η Ρόμα κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει στο 52΄ με το πλασέ του Τζέκο, έχασε δύο-τρεις καλές ευκαιρίες στη συνέχεια και στο 86΄ ο Ναϊνγκολάν με φοβερό σουτ «έγραψε» το 3-2. Ο ίδιος παίκτης στις καθυστερήσεις με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, με τους γηπεδούχους να αποχαιρετούν τη διοργάνωση με «ψηλά το κεφάλι» και τους Άγγλους να πανηγυρίζουν…Διαιτητής: Νταμίρ Σκόμινα (Σλοβενία)Κίτρινες: Φλορέντσι, Μανωλάς – Λόβρεν, Ρόμπερτσον
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Γιούρκεν Κλοπ): Κάριους, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Λόβρεν, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Χέντερσον, Βαϊνάλντουμ, Μίλνερ, Σαλάχ, Μανέ (83΄ Κλαβαν), Φιρμίνο (87΄ Σολάνκε).Στους πρώτους αγώνες των ημιτελικών του Champions League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-2 (2-1)
Ρόμα (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 4-2 (2-5)*Σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων.
*Ο τελικός θα διεξαχθεί στο «NSC Olimpiyskiy» του Κιέβου στις 26 Μαΐου.

*** Παναθηναϊκός: Έρχεται απόψε ο Πιεμπονγκσάντ, αύριο το ραντεβού με Αλαφούζο Απόψε αναμένεται στην Αθήνα ο Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ, αύριο το κρίσιμο ραντεβού με Αλαφούζο για το μέλλον του Παναθηναϊκού
~   Αυτή η βδομάδα αποτελεί μια από τις κρισιμότερες στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Πέρα από την υπόθεση Βέμερ και τις αφαιρέσεις βαθμών λόγων των οφειλών στον Γερμανό μπακ, αναμένονται και εξελίξεις στο θέμα μεταβίβασης των μετοχών της ομάδας, καθώς ο Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ θα είναι απόψε.
Η ακριβής ώρα άφιξης του και το ξενοδοχείο που θα καταλύσει δεν είναι γνωστά, ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση δημοσιογράφων, διότι κανείς από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί η συνάντηση να γίνει υπό την πίεση του Τύπου, όπως αναφέρει η εφημερίδα Live Sport. Ο Ταϊλανδός επιχειρηματίας πρόκειται να έχει από αύριο Παρασκευή 4/5 σειρά συναντήσεων με τον Γιάννη Αλαφούζο στις οποίες θα συζητηθούν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.Η άφιξη του Πιεμπονγκσάντ και το γεγονός ότι δεν διαρρέεται κάτι παραπάνω για το κρίσιμο ραντεβού με τον Αλαφούζο είναι θετικές ενδείξεις, δίχως όμως να προκαταβάλλουν ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί απόλυτα.

***

~ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΙΟΥ  2018 :  
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τρίτη 1  Μαΐου  2018 . ~
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σε όλους μας !ΟΜΟΡΦΗ και χαρούμενη Πρωτομαγιά ! :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2018/04/arfara-news_30.html  .- 
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Τετάρτη 02  Μαΐου 2018
: http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2018/05/news.html  .-                      
~*  Η  Εφημερίδα μας  ARFARA NWES στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Πέμπτη 03  Μαΐου  2018   :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2018/05/nwes.html  .-                                                                 
~*

*** BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-  
01stamos1947.-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   6339   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3926   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3923  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  14.195   βίντεο   .-  
The YOUTUBE:
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
http://eidisoules.gr   =ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ, Έγκυρη και Αξιόπιστη 
    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. -     https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-        https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebookhttps://www.facebook.com/stamatios.skoulikas  = Stamatis N. Skoulikas           1947stamos011947                                          https://www.facebook.com/sylgkdsarf = Σ. Γονέων  Κηδεμόνων. Δημοτικού .Αρφαρών.                                                                Stamos011947                 stamosarfara01  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01
https://www.facebook.com/groups/460785290757729/?multi_permalinks=955567821279471%2C955462251290028%2C955460191290234%2C955141891322064%2C955141491322104&notif_id=1517939363820293&notif_t=group_activity  + = ΟΡΔΟΔΟΞΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  ..
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profil=-09+++++++++++++++++++++++++++
-browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ  https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser  .-   http://davillastours.wixsite.com/tours/blank-canh .-
https://beneas13.blogspot.gr/2017/09/blog-post_29.html  .- ΜΠΕΝΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ     https://wikifarmer.com/el/  =  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako .-
http://www.arfara1964athens.gr/   ARFARA ATHENS .. www.arfara1964athens.grhttps://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         *** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-    ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου