ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ

~Μονή Προφήτου Ηλία Αρφαρών Μεσσηνίας 19/07/2016 : https://youtu.be/mEKyRdgCM98 .-

Κυριακή 9 Μαΐου 2021

 ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας 

Στο αγιάζι της Ενημέρωσης 

Δευτέρα 10 Μαϊου  2021 .- 

~


ΤΙΜΙΟΤΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ...ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ , ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ , ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ -ΕΡΓΑ  !! 

~* Ιατρική  είναι , η συνεργασία μιάς εμπιστοσύνης και μιας συνείδησηςΜη θεραπεύεις ποτέ , έναν άγνωστο άνθρωπο . !           ~* Στην Ιατρική δεν λέμε : ΠΟΤΕ – ποτέ  και  ποτέ  ΠΑΝΤΟΤΕ !

~*ΤΟ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ  έχει : 203  κόκκαλά(οστά) ,  500  μύες , 16  εκατομμύρια νεύρα , που φτάνουν τα 300.οοο χιλ.  χιλιόμετρα ,  η καρδιά μας έχει 10 πόντος μήκος και 8  εκατοστά – πόντους πλάτος , Η  καρδιά μας κανονικά κτυπά 70  φορές το λεπτό , ή  4.200 φορές την ώρα , ή 100.300 φορές κτυπά την ημέρα ή 36.792.0000 φορές το χρόνο  ,. , Η  καρδιά μας σε 60  χρόνια ζωής χτυπά  2.207.520.000 φορές .-  , Κάθε χτύπος της καρδιάς  μεταφέρει 80  γραμμάρια αίμα , σε  60 χρόνια ζωής έχει μεταφέρει αίμα βάρους 182.525  τόνους . , Το  ανθρώπινο σώμα έχει 4,5 – 5 κιλά αίμα . η ποσότητα αυτή μέσα σε 3 λεπτά περνά όλα από την καρδιά μας .-  Οι  πνεύμονές μας όταν αναπνέουμε , γεμίζουν περίπου 4 κιλά αέρα ., Κάθε ώρα αναπνέουμε 1.200  φορές  και βγάζουμε 3.725 κιλά αέρα  . , Στα 60 χρόνια του , ο ΄’ἄνθρωπος έχει αναπνεύσει 1.385.075 κιβυκά μέτρα αέρα , Το  μυαλό μας είναι περίπου 1,5 κιλά στους άντρες και 1.133 γραμμάρια στις γυναίκες . , Αν  στίβαμε το ανθρώπινο σώμα 65-67 κιλά βάρους  θα βγάζαμε  38 κιλά νερό . , Ένα ανθρώπινο σώμα 65-67 κιλά βγάζει 6-7 πλάκες πλάκες σαπούνι . , Με το φωσφόρο του ανθρωπίνου σώματος φτιάχνουμε 2.20 σπίρτα ,. , Με το ασβέστιο θα ασπρίζαμε έναν τοίχο  4Χ4  τ. μέτρα . , Εάν λυώναμε τον σίδηρο του ανθρωπίνου σώματος , θα φτιάχναμε ένα καρφί 5-6 πόντους . , Με το κάρβουνο του ανθρωπίνου σώματος 9.000 μύτες μολυβιού για γράψημο . , Αν ενώσουμε τους πόρος του ανθρωπίνου σώματος θα φτιάξουμε έναν σωλήνα 60 μέτρα μήκους , Κάθε τετραγονικό χιλιοστό του σώματός μας δλεχεται βάρος 1 ενός γραμμαρίου , ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα δέχεται βάρος 18.000 κιλά δηλ. όσο το βάρος 8-9 αυτοκίνητα .- 


ΑΓΑΠΗ ΣΗΜΑΙΝΣΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ και ΟΧΙ ΝΑ  ΠΕΡΝΕΙΣ

~**  Άγιος Σίμων ο Απόστολος, ο Ζηλωτής – Γιορτή σήμερα 10 Μαΐου

Τη μνήμη του Αγίου και Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού τιμά σήμερα, 10 Μαΐου, η Εκκλησία μας. Ο Απόστολος Σίμων ήταν ένας από τους δώδεκα Μαθητές του Κυρίου και ήταν αδελφός του Ιούδα του Λεββαίου.  Ο Άγιος Απόστολος Σίμων ονομάσθηκε ζηλωτής, λόγω της θέρμης και του ζήλου με τον οποίο κήρυττε το λόγο του Ευαγγελίου. Καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας και είναι γνωστός ως Σίμων ο Κανανίτης (ή Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος – υιός του Θολομαίου). Μετά την ανάληψη του Χριστού και τη χάρη της Πεντηκοστής, ο Σίμων επιδόθηκε σε ένα ευρύ ιεραποστολικό έργο. Δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Περσία, όπου αφού γκρέμισε το μύθο της πολυθεΐας, φανέρωσε σε πλήθος κόσμου το φως της Ευαγγελικής αλήθειας. Στη συνέχεια μετέβη στην Αφρική, όπου κήρυξε το ζωογόνο Λόγο του αληθινού Θεού και Σωτήρος, από την Αίγυπτο έως τη Μαυριτανία. Ο τελευταίος τόπος της θαυμαστής ιεραποστολικής του δράσης ήταν η Βρετανία. Εκεί αφού δίδαξε στο λαό τη χριστιανική πίστη, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες βασανίστηκε και υπέστη σταυρικό θάνατο. Εορτολόγιο: Σίμων. Ἀπολυτίκιον  Ἦχος γ’.  Ἀπόστολε Ἅγιε Σίμων, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν  Έτερον Ἀπολυτίκιον  Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.  Ζῆλος ἔνθεος, καταλαβῶν σε, τοῦ γνωσθέντος σοι, σαρκὸς ἐν εἴδει, ζηλωτὴν ἐν Ἀποστόλοις ἀνέδειξε καὶ τοῦ Δεσπότου ζηλώσας τὸν θάνατον, διὰ Σταυροῦ πρὸς αὐτὸν ἐξεδήμησας, Σίμων ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.  Κοντάκιον  Ἦχος β’. Τοὺς ἀσφαλεῖς.  Τὸν ἀσφαλῶς τὰ τῆς σοφίας δόγματα, ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν εὐσεβούντων θέμενον, ἐν αἰνέσει μακαρίσωμεν, τὸν θεηγόρον πάντες Σίμωνα· τῷ θρόνῳ γὰρ τῆς δόξης νῦν παρίσταται, καὶ σὺν τοῖς Ἀσωμάτοις ἐπαγάλλεται, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.  https://youtu.be/LdZFMLrbMCU  .-

~**  Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 10 Μαΐου 2021 – Άγιος Σίμων ο Απόστολος, ο Ζηλωτής

~   ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 12 – 19 – 12 Εγένετο δέ εν ταίς ημέραις ταύταις εξήλθεν εις τό όρος προσεύξασθαι καί ήν διανυκτερεύων εν τή προσευχή τού Θεού.  13 καί ότε εγένετο ημέρα, προσεφώνησε τούς μαθητάς αυτού, καί εκλεξάμενος απ αυτών δώδεκα, ούς καί αποστόλους ωνόμασε, 14 Σίμωνα, όν καί ωνόμασε Πέτρον, καί Ανδρέαν τόν αδελφόν αυτού, Ιάκωβον καί Ιωάννην, Φίλιππον καί Βαρθολομαίον, 15 Ματθαίον καί Θωμάν, Ιάκωβον τόν τού Αλφαίου καί Σίμωνα τόν καλούμενον Ζηλωτήν, 16 Ιούδαν Ιακώβου καί Ιούδαν Ισκαριώτην, ός καί εγένετο προδότης, 17 καί καταβάς μετ αυτών έστη επί τόπου πεδινού, καί όχλος μαθητών αυτού, καί πλήθος πολύ τού λαού από πάσης τής Ιουδαίας καί Ιερουσαλήμ καί τής παραλίου Τύρου καί Σιδώνος, οί ήλθον ακούσαι αυτού καί ιαθήναι από τών νόσων αυτών, 18 καί οι οχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων, καί εθεραπεύοντο 19 καί πάς ο όχλος εζήτει άπτεσθαι αυτού, ότι δύναμις παρ αυτού εξήρχετο καί ιάτο πάντας. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ / 12 – 19 12 Συνέβη δέ κατά τάς ημέρας ταύτας νά βγή ο Ιησούς εις τό όρος διά νά προσευχηθή. Καί επέρασε τήν νύκτα ολόκληρον εν τή προσευχή πρός τόν Θεόν. 13 Καί όταν έγινεν ημέρα, εφώναξε πλησίον του τούς μαθητάς του καί εξέλεξεν από αυτούς δώδεκα, τούς οποίους καί ωνόμασεν Αποστόλους. 14 Εξέλεξε δηλαδή τόν Σίμωνα, εις τόν οποίον έδωσε τό όνομα Πέτρος, καί τόν Ανδρέαν τόν αδελφόν του τόν Ιάκωβον καί τόν Ιωάννην, τόν Φίλιππον καί τόν Βαρθολομαίον 15 τόν Ματθαίον καί τόν Θωμάν, τόν Ιάκωβον τόν υιόν τού Αλφαίου καί τόν Σίμωνα, πού τόν έλεγαν ζηλωτήν 16 τόν Ιούδαν τόν υιόν τού Ιακώβου καί τόν Ιούδαν τόν Ισκαριώτην, ο οποίος καί έγινε εις τό τέλος προδότης. 17 Καί όταν κατέβη μαζί μέ αυτούς από τό όρος, εστάθη εις κάποιαν πεδιάδα. Καί είχε μαζευθή εκεί πλήθος από μαθητάς του καί λαός πολύς από όλην τήν Ιουδαίαν καί από τήν Ιερουσαλήμ καί από τήν παραλίαν τής Τύρου καί τής Σιδώνος, οι οποίοι ήλθον διά νά ακούσουν τήν διδασκαλίαν του καί διά νά ιατρευθούν από τάς ασθενείας των. 18 Ήσαν δέ εκεί καί πολλοί, πού ηνοχλούντο από πνεύματα ακάθαρτα. Καί εθεραπεύοντο. 19 Καί όλος ο λαός εζήτει νά τόν εγγίση διότι ως Θεάνθρωπος ήτο πηγή χάριτος καί δυνάμεως καί δέν είχεν ανάγκην νά δανεισθή από άλλον ταύτα καί η δύναμις αύτή, πού έβγαινεν από επάνω του, ιάτρευεν όλους.

~**  Κυριακή του Θωμά: Γιατί λέγεται και Αντιπάσχα;

~   Η Κυριακή του Θωμά ονομάζεται και Κυριακή του Αντίπασχα (Pascha clausum, στα λατινικά), επειδή είναι η εορτή της αποδόσεως της ημέρας του Πάσχα. «Απόδοσις» στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει την ολοκλήρωση μιας μεγάλης εορτής που ξεκίνησε πριν από οκτώ ημέρες. Είναι συνήθεια που παρέλαβαν οι Χριστιανοί από τους Ιουδαίους. Τα παλαιότερα χρόνια ονομαζόταν Κυριακή εν λευκοίς (Dominica in albis, στα λατινικά), επειδή οι νεοφώτιστοι έβγαζαν τα λευκά ενδύματα που φορούσαν το Μεγάλο Σάββατο και γίνονταν δεκτοί στο σώμα της Εκκλησίας.  Την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα η Εκκλησία μνημονεύει την εμφάνιση του Ιησού Χριστού ενώπιον του Αποστόλου Θωμά, ο οποίος διατηρούσε αμφιβολίες για την Ανάστασή του. Πείστηκε, όμως, όταν άγγιξε τις πληγές Του από τα καρφιά της σταύρωσης και αναφώνησε «Ο Κύριος μου και Θεός μου!». (Ιωάννης, κ’ 25-29). Ποιος ήταν ο απόστολος Θωμάς Ήταν από τους ένθερμους και αφοσιωμένους μαθητές, πρόθυμος και υπηρέτης πιστός. Αγάπησε πολύ τον Κύριο, κι όταν οι Ιουδαίοι ήθελαν να τον θανατώσουν, ο Θωμάς έλεγε στους άλλους μαθητές «Ας πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί Του. Είναι καλύτερα να σταυρωθούμε με τον Δεσπότη, παρά να ζούμε χωρίς Αυτόν». Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη (14, 4-5) παρατηρούμε στη ρήση του Κυρίου, πως οι μαθητές δε γνωρίζουν που πηγαίνει και ποια είναι η οδός που οδηγεί σε αυτό το δρόμο. Ο Θωμάς τότε θέτει ευθέως το ερώτημα «Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· καὶ πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι;». Όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τον τάφο, παρουσιάστηκε στους μαθητές Του που ήταν συγκεντρωμένοι στο υπερώο, με κλειστές τις πόρτες, για τον φόβο των Ιουδαίων. Ο Θωμάς δεν ήταν τότε μαζί τους και, όταν οι υπόλοιποι μαθητές του διηγήθηκαν ότι είδαν τον αναστάντα Κύριο, δε θέλησε να τους πιστέψει. Αλλά ο Κύριος εμφανίστηκε ξανά, οκτώ μέρες αργότερα, ενώπιον των μαθητών, και προέτρεψε τον Θωμά να ψηλαφήσει τις πληγές από τα καρφιά και την πλευρά που είχε τρωθεί από τη λόγχη. Εκθαμβωμένος ο Θωμάς, προσκύνησε και ανεβόησε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Είπε, λοιπόν, ο Κύριος: «ότι εώρακάς με, πεπίστευκας, μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες» (Ιωάν. 20,26). Δηλαδή, λέει ο Κύριος στο Θωμά, πίστεψες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και περισσότερο καλότυχοι είναι εκείνοι, που αν και δεν με είδαν, πίστεψαν. Ο Θωμάς βρισκόταν μαζί με τους άλλους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Κατά την ιστορία, την οποία βεβαιώνει η παράδοση, κατά την Κοίμηση της Παναγίας με θεία οικονομία, ο Θωμάς και πάλι δεν παραβρισκόταν στη σύναξη των άλλων Αποστόλων. Έφτασε όμως και αυτός μετά τρεις μέρες και παρεκάλεσε τους άλλους Αποστόλους να τον συνοδεύσουν ως τον τάφο, για να προσκυνήσει το άγιο σώμα της Θεοτόκου. Έτσι κι έγινε, αλλά όταν άνοιξαν τον τάφο, μεγάλη κατάπληξη και θαυμασμός τους κυρίευσε όλους. Το σώμα έλειπε και στο μνήμα κείτονταν μόνο το σεντόνι που είχαν τυλίξει το σώμα της Παναγίας. Η Παναγία αναστήθηκε και σωματικά αναλήφθηκε από την γη στους ουρανούς χαρίζοντας θαυμαστή δύναμη στους Αποστόλους για το δύσκολο και τεράστιο έργο που είχαν ήδη ξεκινήσει.

 ~ **   Η προσευχή κατά της βασκανίας στα μικρά παιδιά

~   Όταν τα παιδιά συμβεί να πάθουν κάτι από τη βασκανία, θα παίρνετε λίγο βαμβάκι, θα το βουτάτε στο κανδήλι πού έχετε στις εικόνες, θα αλείφετε το παιδί στο μέτωπο και στο πρόσωπο σταυροειδώς και θα λέγετε τα εξής τροπάρια:  Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης,  Σταυρός η ώραιότης της Εκκλησίας,  Σταυρός βασιλέων το κραταίωμα,  Σταυρός πιστών το στήριγμα,  Σταυρός Αγγέλων η δόξα καί των δαιμόνων το τραύμα.  Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου τω Σταυρώ προσηλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς την αθανασίαν επήγασας ημίν Σωτήρ ημών Δόξα Σοι. Μπορείτε και με ένα Σταυρό μικρό να τα σταυρώνετε και να λέγετε τα ανωτέρω τροπάρια. Όταν υπάρχει Ιερεύς να τα σταυρώνει εκείνος και να λέει την ευχή της βασκανίας. Μετά πατρικής αγάπης και ευχών εγκαρδίων ο πνευματικός σας.

***  Το φερέφωνο του Ερντογάν στο ψευδοκράτος μιλά για «απειλές» και «εκβιασμό» από την Κυπριακή Δημοκρατία

«Η μεροληπτική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο βλάπτει τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης» δήλωσε ο κατοχικός Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, σε μια ακόμη επίδειξη… τουρκοφροσύνης και δεν παρέλειψε να εξαπολύσει κατηγορίες κατά των Ελληνοκυπρίων.  Ο Τατάρ σε μήνυμά του για την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου) είπε: «Λυπούμαστε που βλέπουμε ότι η ΕΕ έχει απομακρυνθεί και ενεργεί ενάντια στις βασικές αρχές της όσον αφορά την προοπτική της για το Κυπριακό». Για να προσθέσει κατηγορώντας και την Κυπριακή Δημοκρατία για εκβιασμό: «Η προκατάληψη της ΕΕ για την Κύπρο είναι ανησυχητική και βλάπτει τις προσπάθειες για λύση. Η ελληνοκυπριακή διοίκηση (σ.σ. Κυπριακή Δημοκρατία) χρησιμοποιεί την ένταξή της στην ΕΕ ως τακτική απειλής και εκβιασμού». 

***  Πέμπτη 13/05 στον ΑΝΤ1 και τον Γ. Παπαδάκη θα εμφανιστεί ο Κυριάκος Βελόπουλος – ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ

Ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, συνεχίζει τις  τηλεοπτικές του εμφανίσεις με σκοπό να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες για τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης, ενώ παράλληλα θα σχολιάσει ΟΛΕΣ τις ραγδαίες εξελίξεις της επικαιρότητας, καθώς επίσης και τα εθνικά θέματα που μονοπωλούν το ενδιαφέρον.  Την Πέμπτη 13 Μαίου 2021 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος θα εμφανιστεί στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ με τον Γιώργο Παπαδάκη στις 08:30  Εδώ προηγούμενη συνέντευξή του  https://youtu.be/3Rfj4Z8074M    .- 

*** Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο Δένδιας – Δυτικά Βαλκάνια και… Τζον Κέρι στο «μενού»

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με σκοπό να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Το αρμόδιο για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβούλιο συνέρχεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου όχι μόνο να εξετάσει τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και να συζητήσει τα Δυτικά Βαλκάνια και τις διατλαντικές σχέσεις. Μάλιστα, αναμένεται και η μέσω τηλεδιάσκεψης ανταλλαγή απόψεων για την κλιματική αλλαγή με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ για το κλίμα Τζον Κέρι.  Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή τη χθεσινή «Ημέρα της Ευρώπης». Όπως έγραψε στα social media, «η Ενωμένη Ευρώπη είναι ένα μοναδικό παράδειγμα εθελούσιας ένωσης κρατών στην παγκόσμια Ιστορία. Αλλά καθώς δεν έχει περάσει ούτε ένας αιώνας από τότε που ξεκινήσαμε αυτό το τεράστιο ταξίδι, η πορεία προς μια πραγματικά Ενωμένη Ευρώπη θα χρειαστεί καιρό. Δεν πρέπει να λείψει η πολιτική βούληση. Τα μεγάλα ιστορικά εγχειρήματα χτίζονται στο βάθος του χρόνου». O Νίκος Δένδιας αναμένεται να επιστρέψει άμεσα από το Βέλγιο, καθώς έχει ήδη προγραμματιστεί συνάντηση με τους εκπροσώπους των κομμάτων, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

*** Έχουν ξεφύγει οι Τούρκοι: Φιλοδοξούν να έχουν έτοιμο εγχώριο κινητήρα για το TF-X έως το 2023

Έχουν ξεφύγει οι Τούρκοι  Μετά τα αλλεπάλληλα “χαστούκι  α” από τις ΗΠΑ, λόγω του εμπάργκο με αφορμή τους Ρωσικούς S-400, εκτός από τον αποκλεισμό των F-35, δυσκολεύονται να βρουν προμηθευτή από την Δύση για τους κινητήρες, για το stelth αεροσκάφος τους.  Ετσι ανώτερος αξιωματούχος της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TUSAS) δήλωσε αυτή την εβδομάδα, μιλώντας σε διαδικτυακό σεμινάριο, δήλωσε ότι συνεχίζεται κανονικά η ανάπτυξη του εθνικού μαχητικού αεροσκάφους TF-X  το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο το 2023 και μάλιστα με κινητήρα Made in Turkey. Τώρα πως οι ΗΠΑ χρειάστηκαν 20 χρόνια για το F-25 και οι Ρώσοι δεν περιμένουν το Su-57 πριν το 2025 και η Τουρκία θα έχει έτοιμο αεροσκάφος το 2023, χωρίς να έχουν την ανάλογη τεχνογνωσία, μόνο ο Ερντογαν το ξέρει

***  Τουρκία: «Σκούρα» τα πράγματα για τον Ερντογάν – Ολομέτωπη επίθεση από Κιλιντσάρογλου

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ανέφερε ότι εάν η Τουρκία έμπαινε σήμερα σε πόλεμο δεν θα υπήρχε ούτε δολάριο στα ταμεία της Ασφυκτική πίεση ασκεί η τουρκική αξιωματική αντιπολίτευση στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι χρεοκόπησε τη χώρα. Όπως αναφέρει ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, εάν τυχόν σήμερα η Τουρκία έμπαινε σε πόλεμο, δεν υπάρχει ούτε ένα δολάριο η σεντ στα ταμεία της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, κάνει λόγο για ελλειμματικό ταμείο στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας, κατά 46 δισεκατομμύρια δολάρια.

*** Θρεντ:1)Για να δείτε ποση λύσσα έχουv με @ellinikilisi   : κυκλοφορούν ένα fake Καλησπέρα φίλε μου, μεγάλα λόγια και φουσκωμένο στήθος όταν μας βλέπουν στην τηλεόραση, δεν τό γράφω για σένα όχι, ένα μεγάλο τσούρμο από αρκετούς σαν εμένα σκεφτόμασταν Κυριάκο Βελόπουλο...

~ Απάντηση στον χρήστη @velopky αυτό το στέλνουν στο fb στα μέλη της Ελληνικής λύσης. Καταλάβατε ; Κάποιος, κάπου, κάποτε! Χωρίς στοιχεία χωρίς τηλέφωνα μόνο και μόνο για να ρίξουν λάσπη. Εμείς στηρίζουμε με τους νομικούς μας κάθε προσπάθεια των Ελλήνων, αλλά φτάνει με τα ψέματα. Ουδέποτε έγινε αυτό όπως το λένε.

Από την άλλη περιμένουν από 5 ή 6% αυτά που δεν έκαναν άλλοι με 95! Μιλάμε για σιχάματα. Το ότι δεν έγινε μας το είπε ο ίδιος ο Βελόπουλος που μιλήσαμε μαζί του. Τρέμουν την Ελληνική λύση τρέμουν τους Έλληνες.

~  Η μογγολική βαρβαρότητα δεν έχει όρια !Έβαλαν επιγραφές φωτεινές στην Αγία Σοφιά μας! Η ΝΔ κάνει πως δεν βλέπει αλλά η @ellinikilisi   επιμένει: Πάλι με χρόνια και καιρούς πάλι δικά μας θάναι ! https://twitter.com/i/status/1391455014242197508  .- 

Στο χρήστη ANASTASIA-EKATERINI ALEXOPOULOU άρεσε 

ΦAPMAKO ΠAΠANIKOΛAOY ΘA ΣΩΘEI KOΣMOΣ ΚΑΙ ΤΟ EXOYN MΠΛOKAPEI!ΑΝΑΜΕΤΑΙ Η AΔEIA ΣTHN EΠITPOΠH ΔEONTOΛOΓIAΣ EOΦ!Η MΠAIΝEI MΠPOΣTA NA ΞEΣKEΠAΣEI AYTOYΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΥΒΟΥΝ.

Σε λίγο Δευτέρα 10/5 στις 11:00 #live στον @FOCUSFM1036   ο Πρόεδρος της @ellinikilisi 

για όλους & για όλα! #Ερντογαν #Αγια_Σοφια #Αιγαιο #κορονοιος #οικονομια #λαθρομεταναστες Συντονιστείτε!
Υπολογιστής
: ice.greekstream.net/player.xsl?mou  
Τηλέφωνο
2310 500676-2310 500677

***  ΣΟΚ! Την “ντοπάρισαν” από λάθος – 23χρονη Ιταλίδα έλαβε… έξι δόσεις του εμβολίου της Pfizer

ΙΤΑΛΙΑ ΝΕΑ: Έξι δόσεις του εμβολίου των Pfizer-BioNTech έλαβε κατά λάθος μια 23χρονη Ιταλίδα. Σύμφωνα με το πρακτορείο AGI, πρόκειται για 23χρονη φοιτήτρια Ιατρικής η οποία εμβολιάστηκε την Κυριακή σε νοσοκομείο της Τοσκάνης και έχει τεθεί υπό παρακολούθηση, χωρίς να παρουσιάζει επιπλοκές.  Όπως αναφέρει το πρακτορείο, έκανε λάθος μια νοσηλεύτρια και αντί να χορηγήσει μία δόση του εμβολίου χρησιμοποίησε το περιεχόμενο ολόκληρου του φιαλιδίου της Pfizer κατά τον εμβολιασμό της 23χρονης. Οι κλινικές δοκιμές του εμβολίου Pfizer-BioNTech για τις περιπτώσεις υπερδοσολογίας έχουν σταματήσει στην ταυτόχρονη χορήγηση τεσσάρων δόσεων. Η περίπτωση της λήψης έξι δόσεων ταυτόχρονα δεν περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία.  enikos.gr

***  “Κεραυνοί” από τον Δράμας Παύλο: “Ένοχοι οσοι πατέρες παίζουν με την υγεία των ανθρώπων”

 Δεν τελέστηκε η κυριακάτικη Θεία Λειτουργία και οι λοιπές λατρευτικές εκδηλώσεις σε τρεις ιερούς ναούς της Μητρόπολης Δράμας που παραμένουν κλειστοί, καθώς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό ιερείς και προσωπικό των ναών. Αυτό έγινε λίγα 24ωρα μετά τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Δράμας ότι θα προσφύγει στον εισαγγελέα για τις περιπτώσεις ιερέων που την περίοδο του Πάσχα δεν τήρησαν τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την προστασία των πιστών από τον κορονοϊό.  Ο ποιμενάρχης της ακριτικής περιοχής κάλεσε τους ενορίτες των τριών ναών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στις συγκεκριμένες εκκλησίες συγκεντρώνονται αρνητές της πανδημίας χωρίς να λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα.  «Είναι ένοχοι οι πατέρες που παίζουν με την υγεία των ανθρώπων»  Ο Μητροπολίτης αποκάλυψε ότι μετά τις αρχικές δηλώσεις του έγινε αποδέκτης ύβρεων και κατονόμασε συγκεκριμένα πρόσωπα που απέστειλαν υβριστικά και άλλα μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ιεράς Μητρόπολης. Επέρριψε ευθύνες σε ιερωμένους, οι οποίοι όπως είπε «γίνονται αρχηγοί συμμορίας και μέσα από το facebook καθοδηγούν αυτά τα πρόσωπα». Διερωτήθηκε, μάλιστα, «γιατί μέσα στην Εκκλησία να υπεισέρχεται οργανωτισμός τύπου εγκληματικής οργανώσεως Χρυσής Αυγής», προσθέτοντας ότι «δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα στη Μητρόπολη Δράμας, σε μια δημοκρατική περιοχή, με ιδιαίτερες ευαισθησίες».  Ο Μητροπολίτης αποκάλυψε επίσης ότι στην ιερατική σύναξη που έκανε τη Μεγάλη Εβδομάδα είπε στους ιερείς ότι εφόσον δε συμφωνούν με το μέτρο της τέλεσης της Ανάστασης στις εννέα το βράδυ, τότε όλοι οι ιερείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να υπογράψουν ένα κοινό υπόμνημα, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι δείχνοντας έτσι τη διαμαρτυρία τους. Ο ίδιος πάντως, όπως τόνισε και μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θέλοντας να δείξει την ενόχλησή του με το μέτρο που θεσπίστηκε δεν έκανε Ανάσταση στον μητροπολιτικό ναό της Δράμας, αλλά πήγε στην μονή της Σίψας «από τις 11 το ολονύχτιο μέχρι τις 3.30 το πρωί, αλλά κεκλεισμένων των θυρών. Μόνο με τις μοναχές. Δεν κοινοποίησα καμία πρόσκληση στο facebook να πω ελάτε Χριστιανοί στη δική μου την Ανάσταση, είναι η καλή Ανάσταση και η Ορθόδοξη η Ανάσταση και οι άλλοι όλοι θα πάνε κατά διαόλου επειδή θα κάνουν Ανάσταση στις εννέα η ώρα. Πόσοι το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα όμως;» σημείωσε χαρακτηριστικά. Και συμπλήρωσε: «Είναι ένοχοι οι πατέρες εκείνοι που παίζουν με την υγεία των ανθρώπων και δευτερευόντως όσοι επέδειξαν ανυπακοή προσβάλλοντας και τον μητροπολίτη και την Ιερά Σύνοδο και συλλήβδην τους εντίμους κληρικούς της μητροπόλεώς μας, αλλά και ολοκλήρου της Ελλάδος, οι οποίοι μετά δυσκολίας, μετά δυσφορίας, επειθάρχησαν εις τα πειθαναγκαστικά μέτρα, τα επιβληθέντα από την Πολιτεία στην Εκκλησία». newsbeast.gr 

***  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ  : 

~  Ο επιδημιολόγος Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης  καταθέτει  απόψεις του 30/04/2021: 

https://youtu.be/vMRhCpAG3_8  .-                                       

~ Ο επιδημιολόγος Ελπιδ   Σωτηριάδης από Κύπρο στο Ανατρεπτικό Δελτίο 30/04/2021: 

https://youtu.be/NcxT0Nx2L6o  .-  

~ ΝΑΤΟ και Τουρκία 06/05/2021:


~ Από εορτασμό  Ζωοδόχου Πηγής στην Ι Μ  Παναγίας Ελληνικών 07/05/2021:


~*  Ο κ  Στεφ   Δαμιανίδης  για  ώρα  ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  26/04/2021:


 ~* Ο κ  Κομπουτζής   Εμπορικών Συλλόγων καταθέτει προβληματισμούς 26/04/202:
 

 **  Επιδημιολόγος Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης στο  Alter  TV  22/04/2021 :


 ** Ο Γιατρός Δημήτρης Γάκης στο  ALTER  TV  27/04/2021: 

** Δημοσιεύσεις για το ΡΑΜΑΖΑΝΗ   26/04/2021:

~** Η ΗΠΑ διατηρούν Πυρηνικά στην Τουρκία  06/05/2021: 

https://youtu.be/dXhJKReo9D8 .-         

** Η ΗΠΑ διατηρούν Πυρηνικά στην Τουρκία  06/05/2021: 

https://youtu.be/8SOvUiFdTXk  .- 

**Κλείσανε και τα μεγάφωνα στις εκκλησίες 07/05/2021: 

https://youtu.be/9ZBtHYzsZTU .-          

 ~* Ζωντανά στο ανατρεπτικό δελτίο ο γιατρός Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης  07/05/2021 : 

https://youtu.be/-qbT6xWrmrY  .- 

 ~* Ο Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης γιατρός στο ALTER  07/05/2021: 

https://youtu.be/kWxY5qXDedU  .-    

~  Ο Κ Βελόπουλος 2 4 2021 στην Βουλή   07/04/2021 :   

https://youtu.be/6F0FTQPOpWc  .-

~ Σύγκρουση ΗΠΑ   Τουρκίας πραγματικές αιτίες  08/05/2021 : 

https://youtu.be/R2WOnPFCzTQ  .-

~ Συμπεριφορές Μογγόλων Ισλαμιστών 06/ 05/2021: 

https://youtu.be/i1eg9mIHbic  .-

**  Πολέμιοι της Ορθοδοξίας  07/05/2021:

https://youtu.be/QhBibKIb4Gg  .-

** Οι  πολέμιοι της Ορθοδοξίας  07/05/2021:

 https://youtu.be/p4QInjFr63k  .- 

** Αντιπαραθέσεις για πατέντες  εμβολίων 07/05/2021 :

https://youtu.be/HRMWY2wdbo8   .-   

*

***   «Γκρίζα ζώνη» και η Μεσόγειος – Η Τουρκία πέτυχε αυτό που ήθελε                  

Στο δείπνο των ηγετών της ΕΕ στο Πόρτο την Παρασκευή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κύπρου εξέθεσαν στους Ευρωπαίους συνδαιτυμόνες τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά. Από τον Νίκο Σταυρουλάκι Ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης τα θέματα του ελληνικού διαλόγου καθώς και τα θέματα της τουρκικής προκλητικότητας σε όλα τα επίπεδα, όπως διαμορφώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, ο δε Νίκος Αναστασιάδης ανέπτυξε στους λοιπούς ηγέτες τα «απογοητευτικά» αποτελέσματα της άτυπης Πενταμερούς για το Κυπριακό, στη Γενεύη. Χαμένοι και οι δύο Ωστόσο, βαδίζοντας στον πέμπτο μήνα του χρόνου, ο συνολικός απολογισμός των γεγονότων που έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα στα εθνικά θέματα είναι μάλλον απογοητευτικός. Το διπλωματικό ισοζύγιο για την Αθήνα και τη Λευκωσία κλίνει επικίνδυνα υπέρ των απαράδεκτων τουρκικών διεκδικήσεων, όπου η Αθήνα απαντά με περιφερειακές κινήσεις συμμαχιών, οι οποίες όμως δεν φαίνεται να ανατρέπουν την τουρκική προκλητικότητα. Η τακτικές κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας ορίζονται πλέον στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης των σχέσεων με τρίτες χώρες, μέσω των ήδη υφιστάμενων τριμερών συμμαχιών, της δημιουργίας νέων πολυμερών σχημάτων και της ανατροπής των καταστάσεων που έχει δημιουργήσει η Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο τη Λιβύη. Το καταφέρνει; «Η Ελλάδα επιστρέφει στη Λιβύη και θα παραμείνει» διακήρυξε ο Νίκος Δένδιας τον προηγούμενο μήνα από τη Βεγγάζη, παράλληλα με την ομαλοποίηση των ελληνολιβυκών σχέσεων. «Επιστρέφει να βοηθήσει όσο πιο πολύ μπορεί. Με τον λαό μας, με την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. επιθυμεί τη φιλία με τη Λιβύη ώστε να προχωρήσει μπροστά και να γίνει ευημερούσα και σταθερή χώρα» επισήμανε περαιτέρω. Ειδική αναφορά έκανε και στην παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων. «Έχουν μείνει εδώ στη Λιβύη και λειτουργούν και είναι έτοιμες, επίσης, να βοηθήσουν με γνώση της περιοχής στην ανοικοδόμηση της φίλης χώρας» είπε. Ε, λοιπόν; Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης των σχέσεων με τη Λιβύη, μετά την πολιτική αλλαγή στην ηγεσία της χώρας, δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολιών ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε περιοχές που μόνη της, με εγκληματική αφέλεια, είχε εγκαταλείψει. Αλλά, όπως πάντα συμβαίνει, «ο φευγάτος, ακόμα και εάν επιστρέψει, έχει ήδη παραχωρήσει έδαφος». Με την κρίση των Ιμίων, το 1996, η Τουρκία γκρίζαρε το Αιγαίο. Με την κρίση που προκάλεσε με τις NAVTEX, το 2021, επάνω στην ελληνική υφαλοκρηπίδα γκρίζαρε τώρα και την ανατολική Μεσόγειο. Οι διεκδικήσεις της έχουν καταγραφεί, τις γνωρίζουν πλέον όλοι. Από εκεί και πέρα συζητά. Αλλά αυτό που επεδίωκε το πέτυχε… Η Τουρκία πατάει γερά  Την ώρα που η Ελλάδα «βοηθά» τη Λιβύη, η Τουρκία πατάει γερά στη χώρα της Β. Αφρικής, διατηρώντας τακτικό στρατό και μισθοφόρους, ενώ αρνείται να συμμορφωθεί με τις προτροπές για αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει ενεργό (στα χαρτιά) και η Τουρκία το υπερασπίζεται σθεναρά, ενώ δεν διστάζει να διαλαλεί ότι πρόκειται για συμφωνία μεταξύ δύο ανεξάρτητων κρατών, όπως ανέφερε την Πέμπτη ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Βερολίνο, ενώπιον του Χάικο Μάας που άκουγε άναυδος και ανήμπορος.  Στο μέτωπο της Αιγύπτου  Ακόμα και με την Αίγυπτο τελικά η Άγκυρα καταφέρνει να διεμβολίσει την ελληνοαιγυπτιακή συμμαχία. Την ίδια ημέρα που ο Τούρκος ΥΠΕΞ επισκεπτόταν το Βερολίνο, η Άγκυρα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός πρώτου διήμερου κύκλου επαφών. Είναι οι πρώτες επαφές ύστερα από οκτώ χρόνια, μολονότι μέχρι πρότινος το Κάιρο διερρήγνυε τα ιμάτιά του ότι δεν βρίσκεται σε συζητήσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, παρακάμπτοντας την Κύπρο και τις ελληνοκυπριακές επιδιώξεις για παρουσία στην αν. Μεσόγειο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, «οι επαφές πραγματοποιήθηκαν σε ένα ειλικρινές και περιεκτικό πλαίσιο». Οι αποκαλούμενες «διερευνητικές διαβουλεύσεις Τουρκίας και Αιγύπτου» πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των αντιπροσωπιών με επικεφαλής τον Τούρκο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, πρέσβη Σεντάτ Ονάλ και τον ομόλογό του, πρέσβη Χαμπντί Σανάντ Λόζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στις συνομιλίες, εκτός από διμερή θέματα, συζητήθηκαν περιφερειακά ζητήματα, ιδίως η κατάσταση στη Λιβύη, στη Συρία και στο Ιράκ, και τονίστηκε η ανάγκη διασφάλισης της ειρήνης και της ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο πλευρές θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα αυτού του γύρου διαβουλεύσεων και θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα». Συμπτωματικά ο Τούρκος διαπραγματευτής είναι και επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπίας στις ελληνοτουρκικές «διερευνητικές συνομιλίες» που ολοκλήρωσαν τον 62ο γύρο τους τον Μάρτιο στην Αθήνα. Ο Ερντογάν μεθοδεύει την επόμενη «επιθετική περίοδο» Μετά την έξαλλη, ακραία, επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου στο Αιγαίο και την αν. Μεσόγειο ολόκληρο το 2020 και τους πρώτους μήνες του 2021 η τουρκική διπλωματία επέλεξε να αναδιπλωθεί με πολύ συγκεκριμένο στόχο και πολύ συγκεκριμένους λόγους. Μεθοδικά και σταθμισμένα. Και μάλιστα χωρίς να χάσει κατ’ ελάχιστον τα πρωτεία των κινήσεων. Αναδίπλωση για την Άγκυρα δεν σημαίνει εξάλειψη της προκλητικότητας. Αυτή περιορίστηκε σκόπιμα (δεν εξαφανίστηκε) για να στηρίξει το «νέο», δήθεν φιλειρηνικό προσωπείο της Τουρκίας απέναντι στους Ευρωπαίους και Αμερικανούς ακροατές της. «Πουλώντας» φιλειρηνικό προφίλ στους χαχόλους του Βερολίνου, του Λονδίνου και των Βρυξελλών, που επιμένουν να συμπεριλαμβάνουν την Τουρκία στη σφαίρα του δυτικού κόσμου, η Άγκυρα μεθοδεύει την επόμενη «επιθετική περίοδο». Αυτή ενδέχεται να εκδηλωθεί μετά το καλοκαίρι, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η επόμενη Σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ. Η Σύνοδος θα συγκληθεί στις 14 Ιουνίου στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, όπου αναμένεται να τεθούν, μεταξύ άλλων, και όλα τα φλέγοντα θέματα που έχουν ανακύψει στην αν. Μεσόγειο. Ως τότε η Τουρκία θα πολιτεύεται «εν ειρήνη» με ολίγα επεισόδια στο Αιγαίο και στην Κύπρο, ώστε να μη διανοηθεί κανείς να ξεχάσει τις επιδιώξεις της. Καθώς έχει επιτύχει να καταγράψει τις διεκδικήσεις της, ακόμα και χωρίς να χρειάζεται να στέλνει ερευνητικά σκάφη ή πλωτά γεωτρύπανα συνοδευόμενα από φρεγάτες και υποβρύχια στις περιοχές που ορίζει αυθαίρετα ως περιοχές τουρκικού ενδιαφέροντος, δεν της χρειάζονται «εντάσεις» με την Ελλάδα, η οποία «υπομένει» ασθμαίνουσα τα τουρκικά διπλωματικά βασανιστήρια.

***  Η Αίγυπτος δεν παίρνει μόνο Rafale – Τι «κρύβει» η συμφωνία με τη Γαλλία ;


Πριν από μια εβδομάδα έγινε γνωστό ότι η Αίγυπτος έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την Γαλλία για την προμήθεια 30 μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale, με το κόστος της συμφωνίας να εκτιμάται στα 4 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο νέες πληροφορίες κάνουν λόγο και για άλλες αγορές μέσα στο συμβόλαιο. 
Η γαλλική εφημερίδα La Tribune επικαλούμενη πηγές της, ανέφερε σε πρόσφατο δημοσίευμα, ότι μέσα στο «πακέτο» των τριάντα μαχητικών  4++ γενιάς τύπου Rafale, υπάρχουν και άλλα αεροσκάφη και στρατιωτικός εξοπλισμός που θέλει η Αίγυπτος, μια εξέλιξη που σίγουρα οδηγεί στην επανεκτίμηση της συμφωνίας ως προς την στρατηγική της αξία. Ειδικότερα, η La Tribune αναφέρει πως η Αίγυπτος θέλει να αποκτήσει ένα στρατιωτικό δορυφόρο, καθώς επίσης και δύο αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων τύπου A330 MRTT (multi-role tanker transport) τα οποία μπορούν να εκτελέσουν τόσο αποστολές εναέριου ανεφοδιασμού όσο και μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού και εξοπλισμού.

Οι κρυφές «αγορές» του συμβολαίου Το Το Κάιρο είχε την πρόθεση να αποκτήσει δύο στρατιωτικούς δορυφόρους το 2016, αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων στον αμυντικό προϋπολογισμό, κατάφερε να πάρει μόνο έναν, ωστόσο τώρα οι συγκυρίες ευνοούν ώστε να προχωρήσει η αγορά και του δεύτερου στρατιωτικού δορυφόρου αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Airbus. Επίσης, σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα, το Παρίσι ζήτησε εγγυήσεις από τις γαλλικές τράπεζες BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale και CIC, για τη χρηματοδότηση των μαχητικών αεροσκαφών Rafale σε ποσό που αγγίζει σε 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό, σύμφωνα με την La Tribune, οφείλεται στο γεγονός ότι η συμφωνία περιλαμβάνει μέσα τον ένα στρατιωτικό δορυφόρο και τα δύο αεροσκάφη εναερίου ανεφοδιασμού – μεταφοράς προσωπικού τύπου A330 MRTT. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αίγυπτος είναι ένας από τους σημαντικότερους πελάτες της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας. Ήταν μάλιστα η πρώτη ξένη χώρα που αγόρασε μαχητικά Rafale, το 2015. Εκείνη η συμφωνία, για την προμήθεια 24 αεροσκαφών της εταιρείας Dassault, συνοδευόταν από οψιόν για την αγορά άλλων 12 μαχητικών. Με πληροφορίες από: Defenseworld / Φωτογραφίες αρχείου

***

~*** Αθλητική Ενημέρωση

~   ΧΘΕΣ  ,....Κυριακή  09-05-2021 στο Ποδόσφαιρο  : 

Για την  Super League 1  pionship Round   :

  ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης - ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης   2-0 .- ^ Διαιτητής : Aleksey Kulbakov  .-  Tα γκόλ :69΄πεν. Σβάμπ  , 90+2΄ Ζίβκοβιτς , .- ^

ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.  0-0 .- ^ Διαιτητής : Αριστομένης Κουτσιάφτης .- ^ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΕΚ Αθηνών  0-1 .- ^ Διαιτητής : Evgeniy Aranovsky  .-  Tα  γκολ : 50΄  Πέτρος Μάνταλος , 90+4΄  πεν.  ο Μακέντα χάνει το πεναλτι .- ^

~** ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ στο ΜΠΑΣΚΕΤ , σήμερα Κυριακή 09-05-2021 : 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Πατρών  91-79  ,  (45-38)  .- ^

Τα  δεκάλεπτα : 20-15 , 25-26 ,  23-17 ,  23-21   .- ^

~** Ο  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  Κυπελλούχος στο  Ελληνικό μπάσκετ για 20η  φορά τίτλων στον 46ο  ΤΕΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ !! .- 

~* * Κυριακή 09-05-2021 Στο Ευρωμπάσκετ Εθνικών ομάδων γυναικών 

ΕΛΛΑΔΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ   3-0 σετ .-^ { 25-18 , 25-8 , 25-18 }  .- ^

 ~** Σήμερα για την Super League 2  : 

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΧΑΝΙΑ/ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ  2-0 .- ^

ΙΟΝΙΚΟΣ Νίκαιας - ΞΑΝΘΗ  0-2  .- ^

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρόδου  4-0 .- ^

~**  Στο ποδόσφαιρο σήμερα Κυριακή  Football League : 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ :

ΚΟΖΑΝΗ - ΒΕΡΟΙΑ   0-0  .- ^

ΑΛΜΩΠΟΣ Αριδαίας -  ΠΙΕΡΙΚΟΣ  3-1 .- ^

 ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  Ηγουμενίτσας -  ΑΠΩΛΛΟΝ Πόντου  Αναβάλλεται .- 

ΤΡΙΓΛΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Βόλου   2-0 .-  ^

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ : 

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΗ Βόλου   0-0 .- ^

 ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ Βλαχιώτη Ανεβλήθηκε .- 

ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΡΟΔΟΣ  0-0 .- ^

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ   1-0 .- ^

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΙΑΛΥΣΣΟΣ Ρόδου  Αναβλήθηκε .- 

~***  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΩΝ Γ΄ Εθνικής σήμερα Κυριακή στο ποδόσφαιρο 9ος όμιλος - 8η αγωνιστική
Παλληξουριακός-Αχαϊκή 1-0
Εθνικός Σκουλικάδου-ΑΟ Τσιλιβή 2-1
Ναυπακτιακός Αστέρας-ΑΟ Διαβολιτσίου 2-0
Πάμισος Μεσσήνης-Παναιγιάλειος 0-1
Αίας Γαστούνης-ΠΑΟ Βάρδας 1-1
Θύελλα Πατρών-Διαγόρας Βραχνεΐκων 0-1
Ρεπό: ΑΠΣ Ζάκυνθος

~** Στο ποδόσφαιρο για την Super League  Γυναικών Κυριακή 09-05-2021 :

 ΤΡΙΚΑΛΑ -ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ  0-5 .- ^

ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης  -ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Αγιάς  4-1 .- ^ 

ΔΟΞΑ 2016 - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Ευόσμου  0-1 .- ^

ΚΑΣΤΟΡΙΑ -ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Θράκης  Ανεβλήθηκε .- 

 ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης -ΓΙΑΝΝΕΝΑ  6-0 .- ^

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0-0 .- ^ 

ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ Σπάρτης  -ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών Αναβλήθηκε 

ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ Σπάρτης - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αναβλήθηκε 

ΑΒΑΝΤΕΣ Χαλκίδας - ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ   1-1 .- ^ 

ΟΔΥΣΕΑΣ Γλυφάδας - ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Ρεθύμνου 4-0 .- ^ 

ΟΦΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Υμηττού  1-1 .- ^

~**  Στο Α1΄ Μπάσκετ  γυναικών στην ΕΛλάδα σήμερα Κυριακή  : ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 78-60 .- ^

ΖΩΓΡΑΦΟΥ -ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης  53-63 .- ^

~**   Καλαμάτα-Σαντορίνη 1-0 στο 93’ με «Ηλιό» Καλαμάτα-Σαντορίνη 1-0 στο 93’ με «Ηλιό»

Το…κρυμμένο μέταλλο πρωταθλητή έβγαλε σήμερα στο Στάδιο της Παραλίας η ομάδα της Καλαμάτας, η οποία για πρώτη φορά φέτος συνδύασε αποτέλεσμα και εμφάνιση, επικρατώντας με 1-0 της Σαντορίνης.  Έτσι, που η «λύτρωση» που έφερε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καλαματιανός επιθετικός Κώστας Ηλιόπουλος να μην είναι στη συνείδηση των φιλάθλων σημαντικότερη από την ηθική νίκη που είχαν ήδη «πιστωθεί», ιδιαίτερα με την εμφάνιση στο β’ μέρος, οι παίκτες του Νίκου Αναστόπουλου.

Η Καλαμάτα άξιζε πέρα για πέρα αυτή τη νίκη, έχοντας στο ενεργητικό της πολλές επιθετικές ενέργειες και σημαντικές χαμένες ευκαιρίες. Και παρ’ ότι το γκολ δεν ερχόταν οι «μελανόλευκοι» δεν το έβαλαν κάτω, αλλά ήταν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν και το 6λεπτο των καθυστερήσεων για να πάρουν αυτό που ήθελαν και άξιζαν.

Η δικαίωση ήταν διπλή και για τους παίκτες και για τον προπονητή κ. Αναστόπουλο, που ανανέωσε επιθετικά την ομάδα και ο, από τον πάγκο ορμώμενος (μπήκε στο 77’), Κώστας Ηλιόπουλος «ξεκλείδωσε» στο 90’+3 το πολύτιμο 3ποντο, που κρατάει την Καλαμάτα ξεκάθαρα στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου της Football League, μετά από 10 αγωνιστικές και παρά τις αγωνιστικές εκκρεμότητες των ανταγωνιστριών ομάδων.    https://youtu.be/xOqbVMuSl9o   .-   Όπως είναι φυσικό το γκολ της νίκης πανηγυρίστηκε ξέφρενα από ποδοσφαιριστές, τεχνικό τιμ και τους λίγους τυχερούς φιλάθλους που είχαν ευκαιρία να βρεθούν στις κερκίδες, με βάση τα προβλεπόμενα από το υγειονομικό πρωτόκολλο της πανδημίας.

Ο σκόρερ Κώστας Ηλιόπουλος το πανηγύρισε μάλιστα με ιδιαίτερο τρόπο, καθώς σήκωσε τη φανέλα με το αριθμό 8, αφιερώνοντας έτσι τη νίκη και το γκολ στον μεγάλο απόντα Καλαματιανό μεσοαμυντικό Μιχάλη Ζαχαρόπουλο (ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την απόφαση να σταματήσει από την ομάδα και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο) και εκφράζοντας την επιθυμία του να είναι κι αυτός εκεί.   https://youtu.be/KpQflsM-Ves   .-    https://youtu.be/l9zxbNyCekI   .-    Το φιλμ του αγώνα  19’ ένα επιθετικό κρεσέντο της Καλαμάτας με διαδοχικές προσπάθειες των Φελίπε, Αναστασόπουλου, Τριανταφυλλάκη «έσβησε» στην άμυνα της Σαντορίνης και τον Δερμιτζάκη  31’ωραία προσπάθεια του Μπουσμπίμπα από αριστερά, έβγαλε και την φαρμακερή σέντρα ο Μαροκινός, όμως το δυνατό απ’ ευθείας σουτ του Παυλίδη μέσα από την περιοχή έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι  34’ μετά από κάθετη μπαλιά ο Κανούλας μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή της Καλαμάτας, όμως το σουτ που επιχείρησε κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Ταΐρη  59’ μετά από ωραίο συνδυασμό των Μπουσμπίμπα-Μαβινγκά από δεξιά, ο Τριανταφυλλάκης δεν μπορεί να βρει τη μπάλα μέσα στην περιοχή  63’ λαχτάρησαν οι γηπεδούχοι όταν ο Παντίδος με κεφαλιά (έπειτα από κόρνερ του Ερρίκου) έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως ο Πειραιώτης διαιτητής Λεμπέσης υπέδειξε σωστά επιθετικό φάουλ.  74’ ένα καλοχτυπημένο δυνατό φάουλ από τον Μπουμπόπουλο πέρασε μόλις πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ταΐρη  84’ μετά από φάουλ του Νατσιόπουλου από πολύ πλάγια δεξιά, οι Μαρκόφσκι, Αλεξόπουλος δεν πρόλαβαν να εκμεταλλευθούν τη μικρή αστάθεια του Δερμιτζάκη  89’ ένα ακόμη δυνατό σουτ του Νατσιόπουλου έξω από την περιοχή, πέρασε μόλις άουτ πάνω από την εστία της Σαντορίνης  90+2’ δυνατό σουτ του Αλεξόπουλου, η μπάλα πέρασε άουτ  90’+3’ μετά από σουτ του Σουμπίνιο, ο Δερμιτζάκης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη μπάλα και ο Ηλιόπουλος στην κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και την Καλαμάτα στον έβδομο ουρανό…  ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Νίκος Αναστόπουλος): Ταΐρης, Μαβινγκά, Κωνσταντινόπουλος, Τσελεπίδης, Μπακαγιόκο, Τριανταφυλλάκης (70’ Αλεξόπουλος), Αναστασόπουλος, Παυλίδης (77’ Νατσιόπουλος), Σουμπίνιο, Μπουσμπίμπα (67’ Μαρκόφσκι), Φελίπε (77’ Ηλιόπουλος).  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (Νίκος Παντέλης): Δερμιτζάκης, Παπαζαχαρίας, Παντίδος, Ερρίκος, Σιμιτσής (68’ Σκαθαρούδης), Ντινιωτάκης (90’ Παπατζίκος), Μηνάς (68’ Μπουντόπουλος), Πολύζος (46’ Λάμπρου), Κανούλας (56’ λ. τρ. Γιουκούδης), Ιβανίδης, Κουρέλας.  Νότιος όμιλος  Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Αιγάλεω-Νίκη Βόλου 0-0
Επισκοπή-Ρόδος 0-0
Καλαμάτα-Σαντορίνη 1-0

Τα ματς Καλλιθέα-Ιάλυσος και Ασπρόπυργος-Αστέρας Βλαχιώτη αναβλήθηκαν λόγω covid-19

Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 19 9-2
2. Ιάλυσος 15 7-7
3. Ρόδος 14 7-4
4. Σαντορίνη 13 5-5
5. Επισκοπή 13 5-3
6. Καλλιθέα 12 11-8
7. Αιγάλεω 10 5-10
8. Νίκη Βόλου 9 4-5
9. Αστέρας Βλαχιώτη 6 3-8
10.Ασπρόπυργος 4 3-7

-Εκτός από τους αγώνες που δεν έγιναν σήμερα, εκκρεμούν οι αγώνες του Ασπρόπυργου με Επισκοπή, Νίκη Βόλου και Ρόδο, καθώς και η συνάντηση Καλλιθέα-Αιγάλεω.

Η επόμενη (11η) αγωνιστική: Τετάρτη 12 Μαΐου,
17:00
Ιάλυσος – Αιγάλεω
Νίκη Βόλου – Ρόδος
Καλαμάτα – Ασπρόπυργος
Σαντορίνη – Καλλιθέα
Αστέρας Βλαχιώτη – Επισκοπή

~**

~***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ  2021  :                                                                             1.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. Σάββατο  01 ΜΑΪΟΥ 2021   ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ,..ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/7991671730868604478 .-     2.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή 02 Μαϊου  2021 .-   ~ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΛΗΘΩΣ Ανέστη ο Κύριος μας  !  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1575723631459764609   .-                                    3.-ARFARA NEWS   Η  Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Δευτέρα  03  Μαϊου  2021 .-  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους  ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ και Εορτάζουσες Γιώργους και Γεωργίες !!:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/5673162813026146170   .- 4.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  04 Μαϊου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7914580480208054102  .-     5.- ARFARA NEWS    Η  Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  05 Μαϊου  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3862694490557702018    6.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη 06 Μαϊου 2021   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/2654765655658917438   .-          7.-.- ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Παρασκευή 07 Μαϊου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/8926604526074039611  .-                                  8.- .-  ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο  08  Μαϊου 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/4060573451330368197 .-               9.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης     Κυριακή 09  Μαϊου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/55989760095711739  .-                10.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 10 Μαϊου  2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/8141700064574863833   .-             11.-   

~***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 :                                                       01.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/1242550685570970949 .-     02 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/7069877785266521587   .-                   03.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5866878629366614751 .-                       04 .-.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Κυριακή 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/299268324500532055 .-              05.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Δευτέρα 05ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/6277601214473446506 .-                                06 .-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τρίτη 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/1348236129800595557/7592743168206280920 .-                                                                                                                                                                             07 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της  Ενημέρωσης Τετάρτη 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6220303196286054371/4467784050666724127 .-                                                                                                                                    08 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/9040388746637895427 .-                                                                                                                               09.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021:https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7302809636661837795 .-                                                                                                                                                                              10. - ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4254880759332278111 .-                                                                                                                                     11.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Κυριακή 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/930027955744868989 .-                                                                                                                                                                               12.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας στο αγιάζι της Ενημέρωση; Δευτέρα 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/1422268988005001723 .-                                                                                                                                                                           13.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τρίτη 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/6260001246652765033 .-                      14.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/5687704924771797298 .-                                                                                                                                                                                15.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/6631645818794624463 .-                      16.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 :https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/7868291557782399026 .-                      17.-.-  ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή  18  Απριλίου  2021:   https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3976118912510254097   .-                                                                                                                                 18.-  ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  19 Απριλίου 2021    https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1470011639663090249  .-          19..-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 20  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/6322516441789139137   .-                                                                                                                                                                     20.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα  μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021   :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7605223545887705326   .-        21.-ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  22   Απριλίου  2021 :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/7619720574513721110  .-                     22.-  ARFARA NEWS    Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  23 Απριλίου 2021 :    https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/4820696114660467829  .-            23.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο 24 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/4984102272149503623  .-               24.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή  25 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/1582159947480794163   .-                    25.- ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ  26  Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/8380289051947448165  .-               26.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΤΡΙΤΗ   27/  Απριλίου  2021    https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4364062717306048631  .-                                                                                                                                                          27.- AREFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ  28 Απριλίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5103765204707123363 .-            28.-  ARFARA NEWS     Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Μ. Πέμπτη  29  Απριλίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/2039105475230039382   .-                                    29.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/8629430453392402767   ..-                                                                                                                                                                

  
~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ     ΜΑΡΤΙΟΥ   2021  :                                              1.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 01    Μαρτίου    2021 ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1985462374448443568   .-                 2.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 01  Απριλίου 2021:https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/3997864729212437344             3.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  03 Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3069196366307959520   .-                 4.- ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  04 Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/1236368838605333395   .-               31.- ARFARA NES  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  30  Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/6389116880254645376   .-               32.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη 31  Μαρτίου  2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/7327014693540196936   .-